Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Midven zawarł ze spółką Kool2Play list intencyjny dotyczący partnerstwa pomiędzy spółką zależną - Arts Alliance a Kool2Play, którego celem jest stworzenia i wydanie gry "City of Minds", poinformowała spółka.

Bartosz Józefiak złożył dziś rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Skarbiec Holding oraz członka zarządu Skarbiec TFI z dniem 31 maja br. Rada nadzorcza powołała na stanowisko prezesa Skarbiec Holding z dniem 1 czerwca br. Ewę Radkowską-Świętoń, dotychczasową wiceprezes tej spółki i prezes Skarbiec TFI, podał Skarbiec Holding.

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 33,8 mln zł w marcu 2018 roku i były niższe o 7% r/r, podała spółka.

W związku z wpłynięciem potwierdzenia zamówienia do realizacji od ArcelorMittal Flat Carbon Europe Poland (AMFCP), łączna wartość zamówień na zakup taśmy walcowanej na gorąco w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Ferrum a AMFCP wyniosła ok. 24,6 mln zł netto, poinformowała spółka.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie od decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w sprawie wykluczenia konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A ? Odcinek I węzeł Łódź Lublinek ? węzeł Łódź Teofilów Zad. B ? Odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) ? DK91 w m. Słowik w zakresie część nr 1 zamówienia: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A ? Odcinek I węzeł Łódź Lublinek ? węzeł Łódź Teofilów", podał Mirbud.

Zarząd PCC Rokita podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji niezabezpieczonych serii EF emitowanych w ramach V programu emisji obligacji, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji serii EF wyniesie 20 mln zł.

Rada nadzorcza Dom Development powołała na członka zarządu Mikołaja Konopkę, z dniem 10 kwietnia 2018 r., podała spółka.

GLG Pharma otrzymała pozytywną opinię Komisji Bioetycznej dotyczącą przeprowadzenia I/II fazy badania klinicznego nad GLG-801 w projekcie TNBC, podała spółka. Opinia ta jest niezbędna do rozpoczęcia badania klinicznego z udziałem pacjentów.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tobiasza Burego na stanowisko prezesa Idea Banku, podała KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Przemysława Gdańskiego na stanowisko prezesa BGŻ BNP Paribas, podała KNF.

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 8,8 mln zł w marcu br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że w maercu 2017 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 9,7 mln zł.

Oferta publiczna ponad 2 mln akcji spółki Ten Square Games o szacowanej wartości ponad 98 mln zł rozpoczęła się dziś publikacją prospektu. Cena maksymalna dla jednej akcji wyznaczona została na poziomie 48 zł.

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 600 mln zł w I kw. br., co oznacza spadek o 84% w skali roku, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 125 mln zł i były niższe o 41% r/r, podał Kruk.

Alumetal ocenia, że zakład na Węgrzech może osiągnąć 100% wykorzystania linii produkcyjnych w tym roku, poinformował prezes Szymon Adamczyk.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) prowadzi analizy kilku nowych rynków w Europie Zachodniej, a także 10 rynków poza Europą i do końca roku zdecyduje, czy będzie prowadzić tam działalność. PBKM nie wyklucza akwizycji również poza Europą. W tym roku spółka oczekuje wzrostu przychodów z terapii komórkowych na poziomie 20-30%, zaś w biznesie bankowania krwi jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 200 tys. próbek zbankowanych w segmencie B2C w 2020 r., poinformował prezes Jakub Baran.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ten Square Games w związku z planowaną ofertą publiczną. Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW i planuje debiut jeszcze w maju, podał Ten Square Games. Spółka planuje publikację prospektu dziś.

Alumetal zakłada utrzymanie dobrej koniunktury na rynku, co powinno przełożyć sie na realizację celów programu motywacyjnego na 2018 r., poinformował prezes Szymon Adamczyk.

Alumetal planuje ok. 40 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r., poinformował dyrektor finansowy Przemysław Grzybek.

Wszystkie sygnały wskazują na dalszy wzrost cen celulozy, które pozostają wyzwaniem w działalności Arctic Paper, poinformował prezes Per Skoglund.

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wzrosną w 2018 i 2019 roku wobec poziomu z ub.r. z uwagi na inwestycje w Kostrzyniu oraz realizację inwestycji w elektrownię wodną w Munkedal, poinformował prezes Per Skoglund.

Arctic Paper spodziewa się, że przyrost w segmencie premium i marek własnych w każdym roku będzie wynosił około 2% tj. 14 tys. ton, poinformował prezes Per Skoglund.

Arctic Paper liczy, że dzięki wypracowaniu stabilnej rentowności będzie mógł wypłacać dywidendę w kolejnych latach, poinformował prezes Per Skoglund.

iFun4all planuje debiut gry "Serial Cleaner" na platformie Nintendo Switch w Japonii w II kw. br. i zastanawia się także nad wejściem do Chin, poinformował prezes Marcina Mielcarek.

11 bit studios ustalił globalną datę premiery gry "Moonlighter" w wersji na komputery PC oraz konsole Xbox One i PS4 na 29 maja 2018 r., poinformowała spółka, która jest wydawcą gry. Producentem "Moonlightera" jest hiszpańskie studio Digital Sun.

Konsorcjum z AB Kauno Tiltai, spółką zależną Trakcji PRKiI, podpisało z AB Litgrid umowę na "Zamówienie dotyczące zaprojektowania i wykonywania robót budowlanych - optymalizacja energetycznej sieci przesyłowej w północno-wschodniej Litwie i jej przygotowanie do funkcjonowania synchronicznego sieci przesyłowej w Europie kontynentalnej (zamówienie nr 189494)", podała Trakcja. Na AB Kauno Tiltai przypada 71,43 mln zł wynagrodzenia.

iFun4All planuje premierę gry "Ritual" na drugą połowę 2018 r., podała spółka.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) planują nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 15 mln zł w 2018 r., podała spółka.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data wyniosły 357 mln zł w marcu 2018 r., podała spółka.

Sprzedaż Polnordu, według danych ważonych udziałem w poszczególnych spółkach grupy, wyniosła 298 lokali w I kw. 2018 r. wobec 335 lokali zakontraktowanych w pierwszych trzech miesiącach 2017 r., podała spółka. W wyniku za I kw. br. rozpoznane zostaną natomiast szacunkowo 323 lokale, co stanowi ok. 3-krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (108).

Ambicją Bowimu jest poprawa wyniku w 2018 roku i dalsze realizowanie przedstawionej w zeszłym roku strategii, poinformował wiceprezes Jacek Rożek.

Rada nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego odwołała Tomasza Mozera z funkcji prezesa oraz powołała do składu zarządu Tomasza Mikodę i Pawła Opolskiego, podał bank. Tomasz Mikoda obejmie funkcję prezesa po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 17,67 mln zł w marcu br. i były niższe o 3% r/r, poinformowała spółka.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła umowę z Office Chérifien des Phosphates dotyczącą zakupu fosforytów pochodzenia marokańskiego o wartości 350 mln zł, podała spółka.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały 5,47 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wobec 36,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa BNP Paribas wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas (BNPP) zawarły umowę nabycia części działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Nabywana część działalności obejmuje podstawową działalność bankową RBPL z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów, podał BGŻ BNP Paribas. Cena nabycia wynosi 3,25 mld zł.

Polimex-Mostostal zakończył dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy z konsolidacji alokowanej do segmentu operacyjnego energetyka. Wyniki dodatkowych testów wskazują na utratę wartości firmy w wysokości ok. 191,5 mln zł. W związku z powyższym stosowny odpis aktualizacyjny wartości firmy zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 r., podała spółka.

Zarząd British Automotive Holding rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 38,2 mln zł (0,92 zł na akcję), poinformowała spółka. Oznacza to, że przeznaczone na nią będzie 80% wypracowanego zeszłorocznego wyniku z działalności kontynuowanej, a stopa dywidendy przy cenie z dzisiejszego zamknięcia wyniesie prawie 10%. Walne zgromadzenie, które ma podjąć decyzje m.in. w sprawie dywidendy, zwołano na 8 maja br.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem