Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przegląd prasy

Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

-- Ponad milion kierowców jeździ z polisami komunikacyjnymi Link4, a 100 tys. osób ubezpiecza w tym towarzystwie mieszkania. Kanały multiagencyjne stanowią ok. 58 proc. wartości w przypisie składki - mówi "Rzeczpospolitej" Agnieszka Wrońska, prezes Link4

--Już za dwa tygodnie wejdą w życie przepisy, które zwiększają maksymalny limit publicznych ofert, niewymagających przygotowania prospektu ani memorandum - z obecnych 100 tys. euro do 1 mln euro

--Wraz z końcem sezonu grzewczego słabnie polityczna wola, by walczyć o czyste powietrze. Rząd opóźnia prace w sprawie wprowadzenia norm jakości dla paliw stałych

--Lotos, a nie Orlen, może być stroną przejmującą w planowanej transakcji mającej na celu połączenie obu koncernów - wynika z informacji "Rzeczpospolitej" uzyskanych w kilku niezależnych źródłach

Dziennik Gazeta Prawna

-- Rząd ma już zielone światło dla nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która w praktyce zrówna firmy takie jak Uber z korporacjami taksówkowymi

--Resort finansów obliczył, że po uszczelnieniu systemu podatkowego budżet traci na daninie od wartości dodanej najmniej od dekady

--W ubiegłym roku Polacy wydali na antybiotyki ponad 818 mln zł, o 36 mln zł więcej niż rok wcześniej, widząc w nich cudowny lek na każdą chorobę, nawet wirusową

--Polacy obok Rumunów najczęściej otrzymują obywatelstwo innego kraju członkowskiego UE - wynika z danych Eurostatu za 2016 r. Jednocześnie jesteśmy na szarym końcu w przyznawaniu go obcokrajowcom

--W ciągu ostatnich pięciu lat liczba członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zmniejszyła się o 34 proc. - wynika z danych Kasy Krajowej. Kasy miały 1,71 mln klientów na koniec 2017 r., o prawie milion mniej w porównaniu z rekordowym 2013 r., kiedy to nadzór nad SKOK-ami objęła KNF

Puls Biznesu

--Fundusze zamknięte powinny być tworzone tylko dla znanych z imienia i nazwiska, bardzo bogatych inwestorów albo wprowadzane na giełdę. Takie stanowisko wynika z ostatnich działań nadzoru

--Raport firmy Arupa wskazujący na Radom jest robiony pod tezę PPL-u, a PAŻP podstawia spółce nogę - uważa zarząd portu w Modlinie

--Branża biotechnologiczna w Polsce jest zbyt mała, by samodzielnie przyspieszyć z rozwojem. Potrzebuje finansowania i integracji środowiska, co ma zapewnić m.in. Wirtualny Instytut Badawczy

--Nawet 300 mln zł chce zebrać z rynku syn współtwórcy TVN. Jego nowy wehikuł ma inwestować w globalnych liderów technologicznych w fazie przedgiełdowej

ISBnews

--Midven zawarł ze spółką Kool2Play list intencyjny dotyczący partnerstwa pomiędzy spółką zależną - Arts Alliance a Kool2Play, którego celem jest stworzenia i wydanie gry "City of Minds", poinformowała spółka.

--Bartosz Józefiak złożył dziś rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Skarbiec Holding oraz członka zarządu Skarbiec TFI z dniem 31 maja br. Rada nadzorcza powołała na stanowisko prezesa Skarbiec Holding z dniem 1 czerwca br. Ewę Radkowską-Świętoń, dotychczasową wiceprezes tej spółki i prezes Skarbiec TFI, podał Skarbiec Holding.

--Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 33,8 mln zł w marcu 2018 roku i były niższe o 7% r/r, podała spółka.

--W związku z wpłynięciem potwierdzenia zamówienia do realizacji od ArcelorMittal Flat Carbon Europe Poland (AMFCP), łączna wartość -zamówień na zakup taśmy walcowanej na gorąco w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Ferrum a AMFCP wyniosła ok. 24,6 mln zł netto, poinformowała spółka.

--Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie od decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w sprawie wykluczenia konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A ? Odcinek I węzeł Łódź Lublinek ? węzeł Łódź Teofilów Zad. B ? Odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) ? DK91 w m. Słowik w zakresie część nr 1 zamówienia: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A ? Odcinek I węzeł Łódź Lublinek ? węzeł Łódź Teofilów", podał Mirbud.

--Zarząd PCC Rokita podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji niezabezpieczonych serii EF emitowanych w ramach V programu emisji obligacji, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji serii EF wyniesie 20 mln zł.

--Rada nadzorcza Dom Development powołała na członka zarządu Mikołaja Konopkę, z dniem 10 kwietnia 2018 r., podała spółka.

--GLG Pharma otrzymała pozytywną opinię Komisji Bioetycznej dotyczącą przeprowadzenia I/II fazy badania klinicznego nad GLG-801 w projekcie TNBC, podała spółka. Opinia ta jest niezbędna do rozpoczęcia badania klinicznego z udziałem pacjentów.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tobiasza Burego na stanowisko prezesa Idea Banku, podała KNF.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Przemysława Gdańskiego na stanowisko prezesa BGŻ BNP Paribas, podała KNF.

--Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 8,8 mln zł w marcu br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że w maercu 2017 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 9,7 mln zł.

--Oferta publiczna ponad 2 mln akcji spółki Ten Square Games o szacowanej wartości ponad 98 mln zł rozpoczęła się dziś publikacją prospektu. Cena maksymalna dla jednej akcji wyznaczona została na poziomie 48 zł.

--Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 600 mln zł w I kw. br., co oznacza spadek o 84% w skali roku, zaś nakłady inwestycyjne wyniosły 125 mln zł i były niższe o 41% r/r, podał Kruk.

--Alumetal ocenia, że zakład na Węgrzech może osiągnąć 100% wykorzystania linii produkcyjnych w tym roku, poinformował prezes Szymon Adamczyk.

--Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) prowadzi analizy kilku nowych rynków w Europie Zachodniej, a także 10 rynków poza Europą i do końca roku zdecyduje, czy będzie prowadzić tam działalność. PBKM nie wyklucza akwizycji również poza Europą. W tym roku spółka oczekuje wzrostu przychodów z terapii komórkowych na poziomie 20-30%, zaś w biznesie bankowania krwi jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 200 tys. próbek zbankowanych w segmencie B2C w 2020 r., poinformował prezes Jakub Baran.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ten Square Games w związku z planowaną ofertą publiczną. Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW i planuje debiut jeszcze w maju, podał Ten Square Games. Spółka planuje publikację prospektu dziś.

--Alumetal zakłada utrzymanie dobrej koniunktury na rynku, co powinno przełożyć sie na realizację celów programu motywacyjnego na 2018 r., poinformował prezes Szymon Adamczyk.

--Alumetal planuje ok. 40 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r., poinformował dyrektor finansowy Przemysław Grzybek.

--Wszystkie sygnały wskazują na dalszy wzrost cen celulozy, które pozostają wyzwaniem w działalności Arctic Paper, poinformował prezes Per Skoglund.

--Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wzrosną w 2018 i 2019 roku wobec poziomu z ub.r. z uwagi na inwestycje w Kostrzyniu oraz realizację inwestycji w elektrownię wodną w Munkedal, poinformował prezes Per Skoglund.

--Arctic Paper spodziewa się, że przyrost w segmencie premium i marek własnych w każdym roku będzie wynosił około 2% tj. 14 tys. ton, poinformował prezes Per Skoglund.

--Arctic Paper liczy, że dzięki wypracowaniu stabilnej rentowności będzie mógł wypłacać dywidendę w kolejnych latach, poinformował prezes Per Skoglund.

--iFun4all planuje debiut gry "Serial Cleaner" na platformie Nintendo Switch w Japonii w II kw. br. i zastanawia się także nad wejściem do Chin, poinformował prezes Marcina Mielcarek.

--11 bit studios ustalił globalną datę premiery gry "Moonlighter" w wersji na komputery PC oraz konsole Xbox One i PS4 na 29 maja 2018 r., poinformowała spółka, która jest wydawcą gry. Producentem "Moonlightera" jest hiszpańskie studio Digital Sun.

--Konsorcjum z AB Kauno Tiltai, spółką zależną Trakcji PRKiI, podpisało z AB Litgrid umowę na "Zamówienie dotyczące zaprojektowania i wykonywania robót budowlanych - optymalizacja energetycznej sieci przesyłowej w północno-wschodniej Litwie i jej przygotowanie do funkcjonowania synchronicznego sieci przesyłowej w Europie kontynentalnej (zamówienie nr 189494)", podała Trakcja. Na AB Kauno Tiltai przypada 71,43 mln zł wynagrodzenia.

--iFun4All planuje premierę gry "Ritual" na drugą połowę 2018 r., podała spółka.

--Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) planują nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 15 mln zł w 2018 r., podała spółka.

--Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data wyniosły 357 mln zł w marcu 2018 r., podała spółka.

--Sprzedaż Polnordu, według danych ważonych udziałem w poszczególnych spółkach grupy, wyniosła 298 lokali w I kw. 2018 r. wobec 335 lokali zakontraktowanych w pierwszych trzech miesiącach 2017 r., podała spółka. W wyniku za I kw. br. rozpoznane zostaną natomiast szacunkowo 323 lokale, co stanowi ok. 3-krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (108).

--Ambicją Bowimu jest poprawa wyniku w 2018 roku i dalsze realizowanie przedstawionej w zeszłym roku strategii, poinformował wiceprezes Jacek Rożek.

--Rada nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego odwołała Tomasza Mozera z funkcji prezesa oraz powołała do składu zarządu Tomasza Mikodę i Pawła Opolskiego, podał bank. Tomasz Mikoda obejmie funkcję prezesa po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

--Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 17,67 mln zł w marcu br. i były niższe o 3% r/r, poinformowała spółka.

--Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła umowę z Office Chérifien des Phosphates dotyczącą zakupu fosforytów pochodzenia marokańskiego o wartości 350 mln zł, podała spółka.

--Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) odnotowały 5,47 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2017 r. wobec 36,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Grupa BNP Paribas wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Paribas (BNPP) zawarły umowę nabycia części działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Nabywana część działalności obejmuje podstawową działalność bankową RBPL z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów, podał BGŻ BNP Paribas. Cena nabycia wynosi 3,25 mld zł.

--Polimex-Mostostal zakończył dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy z konsolidacji alokowanej do segmentu operacyjnego energetyka. Wyniki dodatkowych testów wskazują na utratę wartości firmy w wysokości ok. 191,5 mln zł. W związku z powyższym stosowny odpis aktualizacyjny wartości firmy zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 r., podała spółka.

--Zarząd British Automotive Holding rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 38,2 mln zł (0,92 zł na akcję), poinformowała spółka. Oznacza to, że przeznaczone na nią będzie 80% wypracowanego zeszłorocznego wyniku z działalności kontynuowanej, a stopa dywidendy przy cenie z dzisiejszego zamknięcia wyniesie prawie 10%. Walne zgromadzenie, które ma podjąć decyzje m.in. w sprawie dywidendy, zwołano na 8 maja br.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem