Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Enter Air S.A. zawarł aneks do umowy o współpracy w zakresie korzystania ze znaku towarowego ze swoją spółką zależną Enter Air sp. z o.o., przewidujący podwyższenie opłaty uiszczanej przez spółkę zależną za korzystanie z tego znaku, podała firma.

Przyjęte przez radę nadzorczą założenia programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej AC SA przewidują jego realizację pod warunkiem osiągnięcia 50,6 mln zł EBITDA w 2018 r. i 55,6 mln zł EBITDA w 2019 r., podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Danwood Holding, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała Komisja. Spółka poinformowała, że planuje opublikować prospekt 12 kwietnia br.

Zarząd Aplisens podjął uchwałę o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 3,53 mln zł na wypłatę dywidendy z zysku za rok 2017 r., tj., 0,28 zł na akcję, poinformowała spółka.

Oferta Budimeksu, warta 578 mln zł netto, została wybrana przez KGHM Polska Miedź w przetargu na Budowę Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most - Etap I (Faza 1,2,3), podał Budimex.

Enter Air przewiózł na polskim rynku ponad 1,5 mln pasażerów w 2017 r., co oznacza wzrost o 28% r/r, podała spółka.

Enspirion - spółka zależna Energi - zaoferowała największy ze wszystkich uczestników wolumen mocy w przetargu na redukcję zapotrzebowania na moc w przetargu zorganizowanym przez Polskie Sieci Energetyczne (PSE), podała Energa. Firma pozyskała do współpracy m.in. Grupę Azoty i złożyła ofertę redukcji 340 negawatów w pakiecie letnim, oraz 360 negawatów w pakiecie zimowym, podano także.

Akcjonariusze OEX zdecydują 14 maja o przeprowadzeniu subskrypcji prywatnej, obejmującej nie więcej niż 1 101 445 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Z emisji spółka chce pozyskać do 20 mln zł, które przeznaczy głównie na inwestycje w dalszy rozwój segmentów back office i obsługi klienta oraz e-biznes, podał OEX. Spółka nie wyklucza akwizycji, głównie pod kątem technologii, które uzupełnią jej kompetencje w obszarze cyfryzacji.

Zarząd ZM Henryk Kania podjął uchwałę w sprawie przydziału 15 500 sztuk obligacji serii I o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 15,5 mln zł, podała spółka.

TIM planuje 7,5 mln zł nakładów inwestycyjnych na poziomie jednostkowym w tym roku, poinformował prezes Krzystof Folta.

TIM zakłada, że przychody z usług dla klientów zewnętrznych spółki zależnej 3LP mogą przekroczyć 25% przychodów ogółem, a nominalnie powinna się podwoić r/r w 2018 r., poinformował prezes Krzysztof Folta. Dodatkowo spółka planuje zwiększenie powierzchni magazynowej.

Rada nadzorcza Open Finance podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko prezesa Joanny Tomickiej-Zawory na trzyletnią kadencję oraz dotychczasowego prezesa Przemysława Guberowa na stanowisko wiceprezesa z dniem 11 kwietnia, podała spółka.

TIM zakłada, że żadna ze spółek zależnych nie będzie negatywnie kontrybuowała do wyniku grupy w 2018 r., poinformował prezes Krzysztof Folta.

Firma Plantwear po przekształceniu w spółkę akcyjną planuje debiut na rynku alternatywnym NewConnect w I kw. 2019 r., poinformowała INC SA, która podpisała umowę z Plantwear na autoryzowane doradztwo przy wprowadzeniu na rynek NewConnect.

PKN Orlen wprowadził od dziś na wszystkich stacjach swojej sieci uszlachetnione paliwa Efecta 95 i Efecta Diesel w miejsce EuroSuper95 i Ekodiesel Ultra, podała spółka. Nowe paliwa pozwalają m.in. zredukować emisję tlenków azotu, cząstek stałych i CO2.

Akcjonariusze CDRL zdecydują o wypłacie w dywidendy wysokości 6,05 mln zł tj. 1 zł na akcję, z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 9 maja.

Rada nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees powołała Wojciech Faszczewskiego na prezesa, a Tomasza Rogalę na członka zarządu na kolejną kadencję, rozpoczynającą się 10 kwietnia 2018 r., podała spółka.

Pfleiderer Group chce utrzymać dotychczasową politykę dywidendową, zakładającą przeznaczenie na dywidendę do 70% skonsolidowanego zysku netto, poinformował prezes Tom Schabinger.

Ronson Development rozpoczął przedsprzedaż 133 lokali w poznańskiej inwestycji Grunwald2, poinformowała spółka. Docelowo w ramach tego projektu powstanie 268 lokali.

MLP Group planuje rozpoczęcie budowy nowego parku logistycznego w Strykowie w pobliżu Łodzi, poinformowała spółka. Docelowo, w nowej lokalizacji powstaną obiekty, oferujące łącznie 120 tys. m2 powierzchni magazynowo-produkcyjnych, które powstaną na obszarze 25 ha.

Nakłady inwestycyjne Pfleiderer Group wyniosą w tym roku ok. 70 mln euro, poinformował prezes Tom Schabinger.

Pfleiderer Group odnotowała 17,14 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,75 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OEX odnotowało 16,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 11,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Petrolinvestu powołała Franciszka Kroka na stanowisko wiceprezesa, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił określić poniedziałek 16 kwietnia jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji spółki The Dust, podała GPW.

Artifex Mundi ma ambicję, aby od II połowy bieżącego roku stworzyć powtarzalny i zyskowny kalendarz produkcyjno - wydawniczy gier premium, przekładający się na 3-4 premiery nowych gier rocznie, wynika z wypowiedzi prezesa Tomasza Grudzińskiego.

Artifex Mundi odnotował 3,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r. wobec 5,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM liczy na dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży i satysfakcjonujące wyniki finansowe grupy w 2018 r., poinformował prezes Krzysztof Folta.

Action w restrukturyzacji potwierdza, że projektowany podział wierzycieli na grupy interesów zakłada przyjęcie kwoty 200 mln zł jako łącznej sumy przeznaczonej na ich zaspokojenie w wyniku zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym, podała spółka.

Ronson Europe N.V. zawarł z Global City Holdings B.V. (GCH) umowę przeniesienia udziałów spółki Nova Królikarnia B.V., sprawującej kontrolę nad spółkami celowymi projektu mieszkaniowego Nova Królikarnia, położonego przy ul. Jaśminowej w Warszawie oraz umowę przelewu pożyczek udzielonych przez GCH na rzecz Nova, podał Ronson. Ponadto strony zawarły umowę, na mocy której przyznane zostały na rzecz Ronson trzy opcje kupna w stosunku do udziałów w ośmiu innych spółkach celowych projektu, posiadających pozostałe etapy projektu Nova Królikarnia, podlegające wykonaniu w kolejnych dwóch latach.

Akcjonariusze Asbis Enterprises zdecydują o wypłacie dywidendy wys. 3,33 mln USD, czyli 0,06 USD na akcję za 2017 rok, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 8 maja.

TIM odnotował 3,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem