Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Redan dokonał odwrócenia odpisu aktualizującego na łączną kwotę 10,3 mln zł za ub.r., co zostanie wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za 2017 r. w przychodach finansowych, tym samym podnosząc o tę kwotę wynik przed opodatkowaniem, podała spółka.

"W wyniku wyceny, wartość udziałów w spółce zależnej Top Secret Sp. z o.o. została ustalona na kwotę 58 mln zł, co dało możliwość całościowego odwrócenia odpisu aktualizującego na łączną kwotę 10,3 mln zł. Proces ten był dwuetapowy. Pierwsza część odpisu w wysokości 2,8 mln zł została odwrócona w czerwcu 2017 r. po przeprowadzeniu testu na dzień bilansowy 30.06.2017 r. Druga część odpisu została odwrócona na dzień 31.12.2017 w wysokości 7,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Jak podaje spółka, wartość udziałów w Top Secret w koszcie historycznym na dzień bilansowy 31.12.2016 r. wynosiła 40,9 mln zł, która na podstawie testu na utratę wartości została pomniejszona o odpis aktualizujący na kwotę 10,3 mln zł, co dało wartość bilansową udziałów na dzień 31.12.2016 w kwocie 30,6 mln zł.

"W roku 2017 sytuacja finansowa spółki Top Secret uległa znaczącej poprawie, co znalazło odzwierciedlenie w przeprowadzonych testach i dało możliwość wycofania odpisu. Po jego odwróceniu i podwyższeniu kapitału Top Secret wartość bilansowa udziałów w tej spółce na dzień 31.12.2017 r. wynosi 53,3 mln zł" - czytamy także.

Odwrócenie odpisu zostanie wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Redan za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. w przychodach finansowych, tym samym podnosząc o tą kwotę wynik przed opodatkowaniem. Rozwiązanie tego odpisu ? w związku z tym, że dotyczy on udziałów w spółce zależnej ? zostanie wyłączone w ramach konsolidacji sprawozdań grupy Redan, a zatem nie będzie miało wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Redan.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem