Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza mBanku powołała zarząd na wspólną pięcioletnią kadencję, z Cezarym Stypułkowskim na stanowisku prezesa, podał bank.

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 10 maja o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 20 mln zł w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne. Pierwotnie NWZ miało się odbyć 24 kwietnia br, jednak zostało odwołane z powodu wad prawnych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.

Akcjonariusze mBanku zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 217,91 mln zł, tj. 5,15 zł na akcję z zysku za 2017 rok oraz przeznaczeniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wysokości 1,2 mld zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych dziś uchwał.

Impexmetal zaakceptował decyzję koncernu Rusal ? dostawcy surowca dla Aluminium Konin ? o czasowym zawieszeniu realizacji kontraktu, podała spółka.

Akcjonariusze Kopeksu wyrazili zgodę na plan podziału poprzez przeniesienie części majątku spółki na Famur, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

W wezwaniu Maxima Grupe na akcje Emperii Holding złożono zapisy na 11 559 259 akcji, co oznacza spełnienie warunku nabycia akcji w wezwaniu, podał wzywający.

Gino Rossi odwołało nadzwyczajne walne zgromadzenia zwołane na 24 kwietnia 2018 r., poinformowała spółka.

W związku z błędem rachunkowym dotyczącym wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Firma Oponiarska Dębica skorygowała w dół zysk netto za 2017 rok o 4,66 mln zł do 120,19 mln zł, podała spółka.

Pekabex Bet ? spółka zależna Pekabeksu ? podpisała z NCC Sverige umowę na dostawę konstrukcji prefabrykowanej dla inwestycji Tollare Terrass w Sztokholmie, podał Pekabex. Wartość wynagrodzenia dla Pekabex Bet to 20,09 mln zł netto.

Akcjonariusze MOL zdecydowali o przeznaczeniu 94,28 mld HUF na dywidendę za 2017 r. oraz wyrazili zgodę na skup akcji własnych, podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie łącznie 26 zł dywidendy na akcję za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Enter Air sp. z o.o. - spółka zależna Enter Air S.A. - zawarła z czeską Airconsulting s.r.o. umowę czarteru (air charter transport agreement), dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon lato 2018 - zima 2018, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to 27,43 mln euro.

Rada nadzorcza Elektorbudowy powołała Janusza Juszczyka na kolejną prezesa w kolejnej kadencji, podała spółka. Janusz Juszczyk obejmie również stanowisko dyrektora spółki Elektorbudowa.

Sescom planuje rozszerzyć profil działalności o serwis wózków widłowych i podnośników. W ten sposób chce uzupełnić ofertę dla dotychczasowych klientów, a także rozpocząć ekspansję w nowych branżach m.in. logistyce i gospodarce magazynowej, podała spółka.

Akcjonariusze Astarty Holding zdecydują 25 maja br. o przeznaczeniu całego zysku netto za 2017 r. w wysokości 61,84 mln euro na zyski zatrzymane, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Pure Biologics liczy na debiut na NewConnect w czerwcu-lipcu br., poinformował ISBzdrowie.pl przewodniczący rady nadzorczej Andrzej Trznadel. Spółka chce pozyskać środki na podniesienie wkładu własnego prowadzonych projektów.

Zarząd Polwaksu rekomenduje akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 rok, podała spółka.

Bank Zachodni WBK udostępnił klientom indywidualnym usługę szybkich płatności zagranicznych, wykorzystującą technologię blockchain. W ramach pilotażu, nowe rozwiązanie jest także dostępne dla klientów biznesowych. Bank planuje, że po przelewach do Wielkiej Brytanii wprowadzi przelewy z tego kraju do Polski, a następnie do Hiszpanii, poinformował BZ WBK.

Selvita otrzymała pozwolenie na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków, które zlokalizowane zostanie w Krakowie, podała spółka. Całkowity koszt budowy i jego wyposażenia szacowany jest na ok. 77 mln zł.

Danwood "czuje się komfortowo" z celem wzrostu EBITDA o 15% rocznie zawartym w programie motywacyjnym i zakłada wzrost ilościowy o ok. 200 domów rocznie, poinformował prezes Jarosław Jurak.

Akcjonariusze CD Projektu zdecydują 8 maja br. o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. i przeznaczeniu całego zysku w wysokości 184,61 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Fabryki Mebli "Forte" spodziewają się ok. 100 mln euro przychodów osiąganych dzięki sprzedaży w swojej spółce w Indiach w ciągu 4 lat, poinformował prezes Maciej Formanowicz.

Fabryki Mebli "Forte" oficjalnie otwierają dziś fabrykę płyt wiórowych w Dubowie Pierwszym na terenie Suwalskiej SSE, poinformował prezes Maciej Formanowicz. Do tej pory spółka zainwestowała w obiekt ok. 520 mln zł.

Zarząd ES-System rekomenduje przeznaczenie całego zysku wypracowanego w 2017 r. w wysokości 1,6 mln zł oraz 9,1 mln zł pochodzące z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.

Grupa R22, przez spółkę zależną SerwerSMS Polska, jako jedyna w Polsce rozpoczęła współpracę z Google w zakresie wprowadzenia wiadomości RCS (Rich Communication Services), czyli tzw. sms-ów nowej generacji, podało R22.

e-Xim IT rozpoczął dziś ofertę publiczną 50 tys. akcji z której liczy na szacunkowo 2 mln zł, wynika z komunikatu spółki. W drugiej połowie roku spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect.

Danwood Holding chce dostarczyć klientom ponad 1,9 tys. domów w 2020 r., przy czym ponad 95% ma zostać przekazane w standardzie wykończenia "pod klucz", podała spółka.

Rafako jest zainteresowane projektami z zakresu energetyki olejowej oraz węglowe w Mongolii, wynika z wypowiedzi pełnomocnika zarządu ds. relacji z klientami na rynku azjatyckim Rafako Jakuba Sitka.

Griffin Premium RE.. podpisał zobowiązanie z Growthpoint Properties Limited i Growthpoint Properties International Proprietary Limited, na podstawie którego Growthpoint zgodził się objąć nowe akcje w ramach planowanej oferty prywatnej, poinformowała spółka. To spowoduje, że Growthpoint i jego podmioty powiązane będą posiadać bezpośrednio lub pośrednio mniej niż 30% kapitału zakładowego spółki.

Danwood Holding planuje obniżyć wskaźnik relacji długu netto do EBITDA skorygowanej o efekt zdarzeń jednorazowych do poniżej 3x na koniec 2018 r. i do ok. 2x rok później, podała spółka. Na koniec 2017 r. dług netto/ EBITDA wynosił 4,6x.

Zarząd Danwood Holding planuje rekomendować przeznaczanie na dywidendę 50-100% zysku netto grupy począwszy od 2020 r., tj. od zysku wypracowanego w 2019 r., podała spółka.

Pierwotna oferta publiczna, obejmująca do 24 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Danwood Holding rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona na 15 zł, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln zł.

Dekpol sprzedał 223 lokale w I kw. 2018 r. wobec 229 lokali w I kw. 2017 r. Jednocześnie rozpoznał 137 lokali wobec 48 rok wcześniej, podała spółka.

Redan dokonał odwrócenia odpisu aktualizującego na łączną kwotę 10,3 mln zł za ub.r., co zostanie wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za 2017 r. w przychodach finansowych, tym samym podnosząc o tę kwotę wynik przed opodatkowaniem, podała spółka.

Zarząd oraz rada nadzorcza Krka rekomendują przeznaczenie kwoty 92,9 mln euro z zysku za 2017 rok na dywidendę. Oznacza to wypłatę dywidendy w wysokości 2,9 euro brutto na akcję, tj. o 5,5% więcej niż w ub. roku, podała Krka.

Sescom podpisał porozumienie z Dozór Techniczny spółka jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz z siedzibą w Olsztynie zmierzające do podpisania umowy inwestycyjnej, na podstawie której Sescom obejmie większościowy pakiet udziałów w nowo powstałej spółce z o.o., podała spółka.

Zarząd mBanku podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na ustanowienie nowego programu emisji papierów dłużnych (Euro Medium Term Note Programme) bezpośrednio przez bank, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności, o maksymalnej wartości kwoty głównej 3 mld euro, podał bank.

CCC podpisało warunkową umowę z Adler International dotyczącą nabycia przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie wszystkich sklepów działających pod marką CCC, podała spółka. Uzgodniona cena sprzedaży wynosi 68,5 mln zł.

Zarząd Play Communications podjął uchwałę o wypłaceniu akcjonariuszom okresową dywidendę w wysokości 2,57 zł za akcję, podała spółka.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.