Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru wyrazili zgodę na plan podziału Kopeksu i przeniesienie części majątku spółki na Famur oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 153 227,12 zł w drodze emisji 15 322 712 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 0,01 zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie wyraża zgodę na uzgodniony przez spółkę dzieloną i spółkę przejmującą, w dniu 29 czerwca 2017 r., plan podziału Kopex S.A. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na Famur" - czytamy w treści podjętej uchwały. Wydzielenie nastąpi po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej, w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, podano także. "W związku z podziałem przez wydzielenie części majątku spółki dzielonej do spółki przejmującej, uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej z kwoty 5 594 405 zł o kwotę 153 227,12 zł do kwoty 5 747 632,12 zł w drodze emisji 15 322 712 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 0,01 zł" - czytamy dalej. Akcjonariusze Kopeksu w czwartek również wyrazili zgodę na plan podziału. W ramach podziału przeniesiona na Famur zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Kopeksu obejmująca w szczególności: aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (obecnie funkcjonujące w Zabrzu i Rybniku w ramach Kopex S.A. Kombajny Zabrzańskie, Przenośniki Ryfama Oddział w Zabrzu, Kopex S.A. Hydraulika Oddział w Zabrzu, Kopex S.A. Obudowy Tagor Odział w Zabrzu) oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz wszystkie udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w planie podziału.

Pod koniec czerwca 2017 r. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.