Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Oferta Nextbike Polska została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest uruchomienie i zarządzanie Zielonogórskim Rowerem Miejskim, poinformowała spółka. Cena zaoferowana za realizację zamówienia wynosiła 5,49 mln zł brutto.

Akcjonariusze Famuru wyrazili zgodę na plan podziału Kopeksu i przeniesienie części majątku spółki na Famur oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 153 227,12 zł w drodze emisji 15 322 712 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 0,01 zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Lubelski Węgiel Bogdanka miał wstępnie na poziomie jednostkowym 397,9 mln zł przychodów i 20,9 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., podała spółka. Bogdanka podtrzymała deklarowany na cały 2018 r. plan produkcyjny na poziomie nie mniejszym niż 9 mln ton, pomimo niższego r/r wydobycia w I kw. br. wysokości prawie 2,1 mln ton.

Artifex Mundi planuje wydać (na platformy mobilne oraz PC/Steam) dwie nowe gry premium z gatunku HOPA w II kwartale 2018 r., podała spółka. Ponadto w tym okresie spółka planuje pięć premier wydanych już wcześniej gier na nowych platformach.

Zarząd Unimotu zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 13,9 mln zł tj. 1,7 zł na akcję z zysku za 2017 r. Jednocześnie spółka zmieniła politykę dywidendową, która teraz zakłada wypłatę minimum 30% wypracowanego zysku w danym roku, przy dotychczasowej, która przewidywała wypłatę 30% zysku, podał Unimot.

CD Projekt przedstawił projekt "Gwent Homecoming", w którym przez 6 miesięcy będzie dopracowywał grę Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana, po czym zakończą się beta testy gry, poinformował współzałożyciel / joint CEO Marcin Iwiński. Za pół roku swoją premierę będzie mieć także dodatek fabularny "Wojna Krwi".

Dzisiejsza dostawa ropy dla PKN Orlen z Iranu do gdańskiego Naftoportu stanowi realne potwierdzenie kolejnego etapu dywersyfikacji dostaw, uważa ekspert Instytutu Staszica Dawid Piekarz.

Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 11 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., wynika z projektów uchwał.

Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees zadecydują o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego w 2017 r. w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 11 maja.

OT Logistics zawarła umowę z Glencore Polska na przeładunki produktów agro w portach w Gdyni i Świnoujściu wraz ze składowaniem tych produktów w portowych magazynach OT Logistics, poinformowała spółka. Umowa jest kontynuacją długoletniej współpracy pomiędzy obiema spółkami, opartej o cykliczne zlecenia, dodano.

Obowiązujące strategiczne plany PKN Orlen nie przewidują sprzedaży spółki zależnej Anwil, podał koncern.

HubStyle podpisał z Sare dokument ustalający wstępne warunki transakcji (tzw. term sheet) sprzedaży Sales Intelligence, podało HubStyle. Wstępna kwota ewentualnej transakcji zakupu akcji Sales Intelligence przez Sare to 1,9 mln zł.

Zarząd Mennicy Polskiej zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 51,14 mln zł z zysku netto w formie dywidendy w kwocie 1 zł na akcję, podała spółka.

Grupa Murapol uruchomiła sprzedaż 108 mieszkań w pierwszym etapie inwestycji Murapol Osiedle Natura, która powstaje przy ul. Kąty Grodziskie w Warszawie, poinformowała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Kerdos Group w upadłości od czwartku 19 kwietnia, podała GPW.

Groclin zidentyfikował przesłanki utraty wartości aktywów trwałych oraz dokonał analizy kluczowych projektów w segmencie poszyć. W wyniku przeglądu stanu realizowanych projektów w segmencie poszyć oraz w segmencie inżynieryjnym podjął decyzję o przeprowadzeniu testów na utratę wartości. Wyniki przeprowadzonych testów wskazują na konieczność ujęcia w sprawozdaniu finansowym jednostkowym i skonsolidowanym odpisów, o charakterze transakcji jednorazowych, o szacowanej łącznej wartości ok. 69 mln zł, które negatywnie wpłyną na jednostkowe i skonsolidowane wyniki za 2017 r., podała spółka.

Archicom podpisał list intencyjny z Krzysztofem Andrulewiczem w celu potwierdzenia woli powołania go na stanowisko prezesa ze skutkiem od 10 maja 2018 r., podała spółka.

PDC Industrial Center 94 - spółka celowa Marvipol Logistics i PG Dutch Holding - podpisała pakiet dokumentów dotyczących realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego pn. "Warsaw South", polegającego na wybudowaniu dwóch budynków magazynowych, podał Marvipol Development.

Aktualny portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu wynosi ok. 1,9 mld zł, poinformował p.o. prezesa Przemysław Janiszewski.

Polimex Mostostal odnotował 137,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 61,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Współpraca z nowym inwestorem - Maxima Grup otwiera drogę Stokrotce do aktywnego uczestnictwa w procesach konsolidacyjnych na polskim rynku detalicznym, podała Emperia Holding, właściciel sieci Stokrotka.

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły o 22% r/r do 62 mln zł w I kw. 2018 r., zaś spłaty z posiadanych portfeli ogółem - o 16% r/r do 71,6 mln zł, podała spółka.

ABC Data odnotowała 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. przy 1 604 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem