Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Cena za akcje Colian Holding oferowana w wezwaniu przez akcjonariuszy, którzy zawarli w tym celu porozumienie zawiera się w przedziale wartości godziwej akcji spółki, oszacowanej przez zarząd, podała spółka.

"W oparciu zaś o informacje zawarte w zanalizowanych materiałach zarząd stwierdza, że w jego ocenie, cena za akcje oferowana przez wzywających w wezwaniu zawiera się w przedziale wartości godziwej akcji spółki, oszacowanej przez zarząd" - czytamy w stanowisku zarządu wobec wezwania.

Pod koniec marca br. AllumaInvest, Ziołopex, Barbara Kolańska, Jan Kolański, Colian Holding oraz Ipopema 21 FIZAN, w związku z przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów w spółce Colian Holding (w wyniku zawarcia przez wzywających porozumienia), ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż łącznie 41 858 454 akcji (21,71% kapitału, uprwniających do 21,72% głosów) Coliana po cenie 3,76 zł za sztukę.

"W opinii zarządu, wezwanie jest zgodne z interesem spółki. W szczególności, zdaniem zarządu, opisane powyżej zamiary wzywającego są uzasadnione następującymi względami: (i) spółka ponosi koszty notowania jej akcji na rynku giełdowym oraz inne koszty ponoszone przez spółki publiczne, w tym związane z wypełnianiem przez nie różnego rodzaju obowiązków, (ii) spółka podlega obowiązkom informacyjnym oraz innym ograniczeniom związanym z jej publicznym charakterem, co może wpływać negatywnie na jej konkurencyjność w porównaniu do podmiotów prywatnych, a przy tym (iii) płynność akcji spółki jest ograniczona i (iv) w ostatnim okresie obserwuje się ograniczony dostęp do finansowania z rynku kapitałowego" - czytamy dalej w stanowisku.

Po przeprowadzeniu wezwania, podmioty nabywające akcje wraz z pozostałymi wzywającymi zamierzają łącznie osiągnąć 100% akcji spółki, czyli 192 803 769 akcji, co odpowiada 192 878 569 głosom na walnym zgromadzeniu, czyli 100% ogólnej liczby głosów.

Zapisy będą przyjmowane od 20 kwietnia do 14 czerwca 2018 r.

Wcześniej Colian Holding, jego podmiot dominujący Alluma Invest oraz niektórzy akcjonariusze spółki (Jan Kolański, Barbara Kolańska, Ziołopex, oraz Ipopema 21 FIZAN) zawarli porozumienie dotyczące wspólnego nabywania akcji spółki od pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w celu osiągnięcia wymaganej liczby głosów w spółce, aby docelowo przeprowadzić przymusowy wykup akcji spółki od akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie na walnym zgromadzeniu zadecydować o zniesieniu dematerializacji akcji oraz ich wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym.

Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.