Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Wierzyciele Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji rozpoczęli głosowanie nad dwoma propozycjami układowymi - procedura głosowania zostanie zakończona za 3 miesiące, podał Mediatel.

"W związku z otrzymaniem 18 kwietnia 2018 r. od zarządcy spółki zależnej - Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji, prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w przedmiocie głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, zarząd Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej, informację o rozpoczęciu procedury głosowania nad układem. Zgodnie z treścią przesłanego przez zarządcę Hawe Telekom do wierzycieli Hawe Telekom pisma, z którego wynika że, wierzyciele mają możliwość oddania głosu na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018 roku, pod głosowanie poddaje się dwie odrębne propozycje układowe:

1. propozycje układowe, złożone przez Radę Wierzycieli - uchwała z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz

2. propozycje układowe złożone przez Hawe Telekom z dnia 20 grudnia 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

"Procedura głosowania zostanie zakończona za 3 miesiące. Układ przyjęty przez wierzycieli musi zatwierdzić sąd restrukturyzacyjny" - podano także.

Rada Wierzycieli w propozycjach układowych dla Hawe Telekom z dnia 14 grudnia 2016 roku proponuje m.in., aby zaspokojenie wierzycieli nastąpiło w trybie art. 159 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego, tj. poprzez likwidację majątku i sprzedaż przedsiębiorstwa Hawe Telekom na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze przetargu w okresie do dziewięciu miesięcy za cenę nie niższą niż 120 mln zł. Ponadto Rada Wierzycieli zakłada, że Hawe Telekom zgromadzi środki finansowe na poziomie 20 mln zł, które przeznaczone zostaną na spłatę wierzycieli, podano także.

"Przy czym warto przypomnieć, że w propozycjach układowych zaproponowanych przez Radę Wierzycieli w dniu 14 grudnia 2016 r. tylko wierzyciele z I grupy (m.in. ARP, obligatariusze) otrzymają spłatę długu na poziomie 100% wierzytelności ustalonej na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego. Wierzyciele z II grupy (m.in. ZUS, US, wierzyciele handlowi) otrzymają spłatę 89% długu, a wierzyciele z III grupy (m.in. Alior Bank , Centrum Windykacji i Egzekucji) otrzymają spłatę w wysokości 10%" - czytamy dalej.

W ocenie zarządcy, nawet w przypadku jego przyjęcia przez wierzycieli układ zaproponowany przez Radę Wierzycieli może nie zostać zatwierdzony przez sąd między innymi z uwagi na naruszenie przepisu art. 160 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego zgodnie z którym niedopuszczalna jest redukcja zobowiązań wobec ZUS, co miałoby nastąpić zgodnie z propozycjami układowymi z 14 grudnia 2016 r., podkreślił Mediatel.

"W ocenie zarządu Hawe Telekom, niezatwierdzenie przez sąd układu opartego na propozycjach Rady Wierzycieli z uwagi na naruszenie art. 160 prawa restrukturyzacyjnego, będzie skutkowało umorzeniem postępowania sanacyjnego, a tym samym skazywało Hawe Telekom na upadłość, co zgodnie z Testem Prywatnego Wierzyciela Hawe Telekom będzie skutkowało szkodą dla wszystkich wierzycieli. W przypadku realizacji propozycji układowych Hawe Telekom z 20 grudnia 2017 r. wierzyciele publiczni zyskają ponad 2 razy większe zaspokojenie w ramach spłaty zobowiązań w porównaniu do sytuacji, gdyby została ogłoszona upadłość Hawe Telekom" - czytamy dalej w komunikacie.

Propozycje układowe Hawe Telekom z dnia 20 grudnia 2017 roku, przewidują spłatę 100% wierzytelności kwoty głównej (168 mln zł) wszystkim wierzycielom w okresie 7 lat. Według harmonogramu, spłaty miałyby zacząć się w 2 tygodnie po uprawomocnieniu się układu, i przewidują spłatę wierzytelności w kwocie ok. 150 mln w 7 lat, z zysku osiągniętego przez Hawe Telekom, a pozostała część wierzytelności ma zostać zaspokojona przez konwersję wierzytelności na udziały.

"Spółka zanotowała w 2017 r. dodatnie przepływy gotówkowe na poziomie 11 mln zł. Mimo prowadzonej restrukturyzacji staramy się zapewnić jej rozwój. Podpisujemy umowy z nowymi partnerami technologicznymi, zawieramy kontrakty z nowymi Klientami i inwestujemy w naszą sieć światłowodową. Moim zdaniem te fakty potwierdzają możliwości realizacji naszych propozycji układowych" - powiedział prezes Hawe Telekom Paweł Paluchowski, cytowany w odrębnym komunikacie Hawe Telekom.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do grupy Hawe.

Hawe Telekom jest właścicielem nowoczesnej ogólnopolskiej sieci światłowodowej o długości ponad 4 tys. km, w ramach której świadczy hurtowe usługi transmisji danych, dostępu do Internetu, IPTV oraz dzierżawy włókien światłowodowych ponad 100 krajowym oraz międzynarodowym operatorom telekomunikacyjnym.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.