Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przegląd prasy

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Na szczęście dla Polski inżynieria finansowa pozostanie tylko marginesem nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej po roku 2020 - dowiedziała się "Rzeczpospolita". Budżet UE będzie się opierał na dotacjach

--To nie banki czy operatorzy telekomunikacyjni - jak chciała była minister cyfryzacji Anna Streżyńska, lecz państwowa spółka dostarczająca listy ma szansę stać się kluczowym podmiotem w budowie e-administracji. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest Marek Zagórski, nowy szef resortu, który już zmienia politykę ministerstwa w tym zakresie

--Powszechne towarzystwa emerytalne zostaną dopuszczone do prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Takie ustalenia zapadły na konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu ustawy o powszechnych planach kapitałowych, w ramach której drugie spotkanie odbyło się w środę

--Wcale nie jest powiedziane, że na zmianach ustaw o PIT i CIT ktokolwiek skorzysta. W najgorszym scenariuszu może być tak, że wszyscy stracą

--Grupa Azoty nie chce skupiać się tylko na produkcji nawozów i zapowiada rozwój innych biznesów

--Za 400 mln zł po 20 miesiącach mogę mieć w Radomiu prawdziwy port. Zbudować tam infrastrukturę można łatwiej, taniej i szybciej niż w Modlinie - mówi prezes PPL Mariusz Szpikowski. Modlina zamykać nie chcemy - deklaruje.

-- Rzeczpospolita" potwierdziła doniesienia biznesu o "dywanowych" kontrolach ZUS. Inspektorzy wzięli na celownik firmy zatrudniające w poprzednich latach zleceniobiorców. Pomaga im w tym elektroniczny system analizujący zatrudnianie na zlecenia

--Coraz więcej Polaków stać na zagraniczne wakacje. Rośnie więc ruch w biurach podróży. W ostatnim roku z usług tych największych skorzystało prawie 2,6 miliona ludzi, czyli o 25% więcej niż rok wcześniej.

Puls Biznesu

--Parlament Europejski przegłosował 17 kwietnia 2018 r. nowe przepisy, które zwiększą efektywność energetyczną budynków w Unii Europejskiej do 2050 r. Wymaga to opracowania długoterminowych strategii krajowych, mających na celu wspieranie renowacji budynków publicznych i prywatnych z myślą o ograniczeniu emisji o 80- 85% w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Parkiet

-- Nova Giełda się rozwija, wkrótce wejdą opcje na bitcoina i kontrakty terminowe. Mamy 1,5 tys. zarejestrowanych kont, cały czas ich przybywa, mówi Mariusz Patrowicz, inwestor, prezes Novej Giełdy

-- Obligacje GetBacku jak lokaty. Pod takim hasłem sprzedawcy w prywatnych ofertach reklamowali papiery dłużne windykacyjnej firmy - wynika z listów czytelników "Parkietu". Przywoływali nawet Bankowy Fundusz Gwarancyjny i zapewniali, że można je będzie łatwo sprzedać.

Gazeta Wyborcza

--Opodatkowanie transakcji związanych z kryptowalutami, takimi jak bitcoin, budzi ogromne emocje. Jak się okazuje, inwestuje w nie wielu Polaków. Tymczasem zasady opodatkowania takich operacji nie są jasne

--Będzie więcej miejsc do odbierania przesyłek - powstają nowe placówki pocztowe, a Poczta Polska rozwija współpracę z siecią "Żabka" oraz stacjami PKN Orlen i kioskami RUCH-u

--Nie powiodła się próba wyhamowania w Parlamencie Europejskim prac nad przepisami, które nałożą antymonopolowe przepisy na eksploatację szykowanego przez Gazprom bałtyckiego gazociągu Nord Stream 2

ISBnews

--X-Trade Brokers (XTB) nie wyklucza inwestycji w spółki o podobnym profilu, ale zakłada że głównym motorem wzrostu grupy będzie rozwój organiczny, wynika z zaktualizowanej strategii grupy. XTB zamierza rozwijać działalność poprzez ekspansję na nowe rynki w Afryce i Azji, a także Ameryce Łacińskiej, wykorzystując swoją obecność w Belize jako punktu wyjścia dla ekspansji i rozwoju biznesu w innych krajach tego regionu.

--X-Trade Brokers podjął decyzję o wznowieniu działań mających na celu wygaszenie działalności na rynku tureckim i likwidacji spółki zależnej X Trade Brokers Menkul Degerler A.S, podała spółka. Zarząd dokonał także aktualizacji strategii grupy kapitałowej XTB, uwzględniając dodatkowo Afrykę i Azję jako nowe kierunki ekspansji geograficznej.

--British Automotive Polska (BAP), spółka zależna British Automotive Holding (BAH) uzyskała zgodę instytucji finansującej na przeznaczenie całości zysku netto osiągniętego w 2017 r. na wypłatę dywidendy dla BAH. Tym samym spełnił się kolejny warunek formalny, aby BAH mógł wypłacić swoim akcjonariuszom 80% zysku w formie dywidendy.

--Anwil stanowi silne aktywo w portfelu Grupy Orlen i koncernowi zależy na dalszym rozwoju tej spółki, poinformował prezes Daniel Obajtek.

--Bank Zachodni WBK planuje, że nową nazwą Santander Bank Polska będzie posługiwał się od września br. , podał bank w komunikacie.

--Zarząd Newagu podjął uchwałę zakładającą niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całego zysku za 2017 r. w wysokości 14,8 mln zł na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.

--Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydują 16 maja o zmianie nazwy na Santander Bank Polska oraz o przeniesieniu siedziby do Warszawy z Wrocławia, podano w projektach uchwał na walne zgromadzenie.

--Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydują 16 maja br. o nieprzeznaczenia na dywidendę żadnej części zysku netto osiągniętego w roku 2017, a jednocześnie - o przeznaczeniu 307,63 mln zł z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,1 zł na akcję, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie banku.

--Wierzyciele Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji rozpoczęli głosowanie nad dwoma propozycjami układowymi - procedura głosowania zostanie zakończona za 3 miesiące, podał Mediatel.

--Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydują 18 maja br. o przeznaczeniu na dywidendę 687,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie banku.

--Akcjonariusze Unimotu zdecydują 17 maja br. o przeznaczeniu 13,9 mln zł tj. 1,7 zł na akcję na wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie spółki.

--Seco/Warwick dokonał odpisu aktualizującego wartość aktywów w spółce zależnej Retech Systems na 8,42 mln zł, co obciąży wyniki grupy za 2017 r., podała spółka.

--Wprowadzenie split payment będzie czynnikiem negatywnym dla Radpolu. Na koniec roku spółka może mieć z tego tytułu zamrożone 4 mln zł, poinformowała wiceprezes Anna Kułach.

--Mercator Medical pracuje nad strategią na lata 2019-2021, która będzie zakładać m.in. silny rozwój segmentu dystrybucyjnego na rynkach Europy Zachodniej, poinformował prezes Wiesław Żyznowski. Spółka nie wyklucza przejęcia niewielkiego gracza w jednym z krajów tego regionu, choć nie poszukuje go aktywnie.

--Radpol chce pozbyć się segmentu słupów betonowych, najlepiej do końca tego roku, i skupić się na pozostałych dwóch rodzajach działalności, poinformował prezes Michał Jarczyński.

--Grupa Kęty podtrzymuje prognozę wyników na 2018 r. opublikowaną w lutym, poinformował członek zarządu Adam Piela.

--Akcjonariusze Alchemii zdecydują 17 maja br. o przekazaniu całego zysku netto za 2017 r. w wysokości 12,2 mln zł na kapitał zapasowy i niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie spółki.

--Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wybrał ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na "Rozbudowę Nabrzeża Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk|", poinformowała spółka. Wartość oferty wyniosła 153,7 mln zł netto, dodano.

--Spółka Teroplan przeprowadziła prywatną emisję akcji w lutym br., z której pozyskała 2,3 mln zł na dalszy rozwój biznesu i rozważa debiut na rynku NewConnect do końca bieżącego roku, poinformował prezes spółki Andrzej Soroczyński.

--Lotos Asfalt oraz PGNiG Obrót Detaliczny będą wspólnie oferowały usługę bunkrowania statków paliwem LNG, pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu, podała Grupa Lotos. Porozumienie ma wymiar handlowy i ekologiczny, pozwoli także na szersze komercyjne wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu, podkreśliła spółka.

--Radpol liczy, że w tym roku uda się wypracować dodatni wynik netto, poinformowali członkowie zarządu.

--Medinice, która w maju planuje zadebiutować na NewConnect, podpisała wstępne porozumienie, aby skomercjalizować innowacyjne narzędzia chirurgiczne Spacemaker i Suction Knife, tym samym zacieśniając współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Utrechcie, podała spółka.

--TXM dostrzega już efekty programu optymalizacji kosztów personalnych i dostosowania do sezonowości sprzedaży i planuje jego kontynuację, liczy też na oszczędności m.in. z renegocjowanych umów najmu. Rozpoczął też rozmowy z dostawcami na temat oferty, poinformowali członkowie zarządu.

--Przychody Grupy Azoty mogą sięgnąć 15 mld zł w 2023 r. (wobec 9,6 mld zł w ub.r.), jeżeli uda się zrealizować planowany projekty inwestycyjne, dotyczące m.in. zgazowania, a także akwizycje, wynika z wypowiedzi prezesa Wojciecha Wardackiego.

--Dzięki współpracy z operatorem komórkowym T-Mobile, Bank BGŻ BNP Paribas bezpłatnie wydaje kartę pre-paid z atrakcyjną ofertą dla obywateli Ukrainy, poinformował bank. Bank BGŻ BNP Paribas rozszerzył kampanię informacyjną dotyczącą usług bankowych dla obywateli Ukrainy także na rynek ukraiński, m.in. rozpoczął współpracę z ukraińskimi agencjami zatrudnienia.

--Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty wyniosą w 2018 r. około 1,6 mld zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Łapiński.

--Akcje i prawa do akcji (PDA) spółki OncoArendi Therapeutics zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 6,55% i wyniósł 30,9 zł, zaś kurs PDA wzrósł o 6,86% do 30,99 zł.

--Sklep Steam wycofał ze sprzedaży grę "Farm Manager 2018", dystrybuowaną przez PlayWay, do czasu wyjaśnienia roszczenia dotyczącego tej gry, zgłoszonego przez United Independent Entertainment GmbH (UIG), podało PlayWay.

--Akcjonariusze spółki Movie Games, z grupy PlayWay, wyrazili zgodę na podwyższenie jej kapitału zakładowego poprzez emisję do 250 tys. akcji serii H, które zostaną zaoferowane w ofercie prywatnej, a także na wprowadzenie akcji serii A-H do obrotu na rynku NewConnect, podało PlayWay.

--Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu br. przez Esotiq & Henderson wyniosły ok. 11 mln zł i były wyższe o 12% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-marzec przychody wyniosły ok. 33,5 mln zł i spadły o ok. 1% r/r.

--Rada nadzorcza Skarbiec Holding podjęła uchwałę o powołaniu Andrzeja Sołdka z dniem 1 lipca 2018 r. w skład zarządu Skarbiec Holding na stanowisko CFO, podała spółka.

--ABC Data odnotowało 25,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Zysk netto Grupy Ergis spadł o 38,8% r/r do 5,16 mln zł w I kw. 2018 r., przy wzroście przychodów o 4,3% r/r do 191,22 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne skonsolidowane wyniki finansowe.

--Prezes Mostostalu Warszawa Andrzej Goławski złożył rezygnację z pełnionej ze skutkiem na 19 kwietnia 2018 roku, podała spółka.

--Zarząd Atende zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia łącznie 8 mln zł z zysku netto za 2017 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, co da wypłatę 0,22 zł na akcję, podała spółka.

--TXM odnotowało 36,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Zarząd Wieltonu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 15,09 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję, podała spółka. Rekomendacja zakłada wypłatę dywidendy w dwóch transzach.

--Radpol odnotował 2,67 mln zł jednostkowej straty netto w 2017 r. wobec 8,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Quercus TFI odnotowało 6,31 mln zł jednostkowego zysku netto przypisanego w I kw. 2018 r. wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 108,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 70,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 259,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 272,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Azoty wyniosły 1 023 mln zł w 2017 r., podała spółka. Wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł ok. 0,3x.

--Grupa Kęty odnotowała 53,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 54,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Grupa Azoty odnotowała 456,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 301,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--J?rgen Bang-Jensen zrezygnował z funkcji prezesa P4 - spółki zależnej Play Communications - od 1 sierpnia 2018 r., w związku z czym stanowisko obejmie Jean-Marc Harion, podało Play Communications.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem