Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Ferrum odnotowało 46,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 305,76 mln zł przychodów w 2017 r. według wstępnych danych, podała spółka.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w 2017 r. ok. 305 757 tys. zł i były o ok. 3 077 tys. zł niższe od przychodów roku poprzedniego. Grupa kapitałowa Ferrum odnotowała przy tym w minionym roku obrotowym stratę z działalności operacyjnej na poziomie ok. 41 821 tys. zł i stratę netto ok. 46 857 tys. zł, przede wszystkim w związku z osiągnięciem gorszych wyników przez podmiot dominujący Ferrum S.A." - czytamy w komunikacie

Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w 2017 r. ok. 246 037 tys. zł i były o ok. 485 tys. zł niższe od przychodów roku poprzedniego. Jednocześnie Ferrum odnotowało jednostkową stratę z działalności operacyjnej na poziomie ok. 45 098 tys. zł i stratę netto ok. 49 153 tys. zł.

"Pogorszenie wyników finansowych wynikało m.in. z :

1. niższej produkcji i sprzedaży rur oraz izolacji,

2. wyższej ceny rynkowej taśmy walcowanej na gorąco zużywanej do produkcji, która nie została w całości przeniesiona na cenę sprzedaży rur, a jej wzrost wynikał m.in. z: wprowadzenia przez Komisję Europejską ceł antydumpingowych dla dotychczasowych producentów taśmy walcowanej na gorąco spoza Unii Europejskiej, konieczności pośredniego zakupu materiału wsadowego, generującego dodatkowe koszty,

3. przeszacowania nieruchomości inwestycyjnej, co wpłynęło na wynik operacyjny in minus 18 963 tys. zł,

4. nadwyżki utworzonych odpisów aktualizujących wartość zapasów na rozwiązanymi oraz utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania" ? czytamy dalej.

Ferrum opublikuje skonsolidowany raport roczny 26 kwietnia 2018 r.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.