Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Inspekcja Handlowa (IH) zakwestionowała 2,34% skontrolowanych próbek paliw płynnych w ub.r., czyli minimalnie mniej niż w 2016 r., kiedy odsetek wyniósł 2,36%, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

"W efekcie naszych kontroli z roku na rok poprawia się jakość paliw ciekłych w Polsce. W 2017 r. norm nie spełniało już tylko 2,34% próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na losowo wybranych stacjach benzynowych" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie.

W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych w 2017 r. podobnie jak w 2016 r., nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny (1,5%) niż oleju napędowego (3,44%). Próba losowa była nieznacznie większa, niż w poprzednim roku: łącznie inspektorzy zbadali 939 próbek pobranych na 939 stacjach, podano.

"Największe nieprawidłowości wystąpiły w województwach: śląskim - 5,68%, podlaskim ? 5,56% i warmińsko-mazurskim ? 5% zbadanych próbek. Natomiast w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i opolskim IH nie zakwestionowała żadnej z próbek pobranych losowo. Przeprowadzone w 2017 r. losowe badania jakości gazu skroplonego (LPG) wykazały nieprawidłowości w przypadku 2,14% sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 1,42%)" - czytamy dalej.

Inspekcja Handlowa prowadziła również kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdziła nieprawidłowości. Z pobranych 718 próbek oleju napędowego i benzyny na 624 stacjach inspektorzy zakwestionowali 3,76%. (rok wcześniej było to 5,63%), podano także.

"Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego ? 4,49% próbek (rok wcześniej ? 5,94%). W przypadku benzyny, kontrola w 2017 r. ujawniła dużo mniej nieprawidłowości ? 2,56% niż rok wcześniej (4,88%). W ramach kontroli gazu LPG inspektorzy zakwestionowali 4,55% próbek, a więc nastąpiła poprawa w stosunku do 2016 r., gdy było to - 5,36%. Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych było w województwach: lubuskim (22,73%), podlaskim (13,64%) i lubelskim (8%)" - czytamy również.

W 2017 r. IH wydała 7 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw, które nie spełniały norm, oraz przekazała do Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 69 stacji paliw i hurtowni, gdzie inspektorzy stwierdzili naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów prawa energetycznego. Inspekcja Handlowa skierowała ponadto 43 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur. Dotychczas wszczęły one postępowania w 28 przypadkach, z których do sądów skierowały 4 akty oskarżenia, 19 spraw umorzyły (w tym trzy warunkowo) m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, a w jednym przypadku odmówiły wszczęcia postępowania, podano także.

"Są już także pierwsze wyniki kontroli jakości paliw przeprowadzonych w 2018 r. Dotyczą zarówno przedsiębiorców wybranych losowo, jak i tych na których były skargi. Od początku roku do 31 marca 2018 r. Inspekcja Handlowa pobrała i zbadała łącznie 349 próbek paliw ciekłych, w tym 206 próbek oleju napędowego i 143 próbki benzyn. 13 próbek paliw ciekłych (3,72%) nie spełniało wymagań jakościowych, w tym 12 próbek ON (5,82%) i 1 próbka benzyny (0,7 %). W przypadku gazu skroplonego (LPG) do 31 marca 2018 r. pobrano i zbadano 9 próbek, wszystkie spełniały wymagania jakościowe" - podsumowano.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.