Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 184 tys. akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł, ale nie wyższą niż 184 tys. zł do kwoty nie niższej niż 2 674 843 zł, ale nie wyższej niż 2 858 842 zł poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 184 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda" - czytamy w uchwale.

Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów.

"W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F" - czytamy także.

Zarząd został zobligowany m.in. do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji, przy czym tak ustalona cena emisyjna nie może być niższa niż pomniejszona o 10% średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen akcji spółki w okresie od 1 do 28 lutego 2018 r. ważonych wolumenem obrotu, podano także.

Wcześniej spółka podała, że celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój grupy i wykorzystanie potencjału wzrostu - w szczególności na rynkach zagranicznych, zarówno w segmencie kart sportowych, jak i wspierających go inwestycji fitness.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.