Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 16 -20 kwietnia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Gospodarka : Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy, że innowacyjne firmy z globalnymi produktami docelowo zdominują indeks WIG20, poinformował ISBnews.tv prezes Marek Dietl. Źródło: ISBnews

Legislacja : Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, którego celem jest m.in. doprecyzowanie definicji misji publicznej jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz katalogu zadań misyjnych oraz uregulowanie zasad skutecznego nadzoru nad jakością realizacji misji publicznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Źródło: ISBnews

Państwo : Prezydent Andrzej Duda powołał Marka Zagórskiego na ministra cyfryzacji. Dotychczas Zagórski był sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Źródło: ISBnews

Państwo : System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) 2.0 nie działa poprawnie, a termin jego udostępnienia opóźnił się o dwa lata przy wzroście kosztów realizacji o 42 mln zł. Ponadto niski stan zaawansowania etapów CEPiK 2.0. przewidzianych do uruchomienia w 2018 r., w tym Centralnej Ewidencji Kierowców, stwarza ryzyko, że prace w ramach tych etapów nie zostaną zakończone w zakładanych terminach, ocenia Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Źródło: ISBnews

E-commerce : "Store of the Future" według konceptu Microsoft pokazuje przykłady cyfrowych transformacji w branży handlowej, które coraz częściej pojawiają się w realnym świecie. To klient w każdym z rozwiązań opracowanych wspólnie z partnerami Microsoft jest w centrum uwagi, wynika z wypowiedzi Jarosława Sokolnickiego, odpowiedzialnego za sektor handlowy w Microsoft. Źródło: ISBnews

Chmura : W Polsce oczekiwana jest stabilizacja rynku chmurowego w 2018 roku, po większych niż zakładano wcześniej wzrostach, uważa cloud sales director z firmy Senetic Daniel Kaczmarczyk. Źródło: ISBnews

E-commerce : Według badań europejskiego rynku e-commerce ?Barometr E-shopper 2017" przeprowadzonego przez TNS Kantar na zlecenie DPDgroup wynika, że rośnie liczba e-zakupów dokonywanych za pomocą smartfonów. Odsetek użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych wynosi dzisiaj 39% (5 p.p. więcej niż w ubiegłorocznej edycji badania). Najchętniej korzystają z nich tzw. duzi nabywcy (51%) i millenialsi (55%). Źródło: spółka

Legislacja : Pod koniec maja wejdzie w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Jak wynika z globalnego badania zleconego przez firmęNetApp, 1106 osób decyzyjnych ds. IT (z Francji, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii) ma podobne obawy związane z tym wydarzeniem. Jedna trzecia ankietowanych przyznała, że niezachowanie zgodności z wymogami RODO będzie stanowić zagrożenie dla istnienia ich firm, a dwie trzecie wyraziły pewne obawy związane z osiągnięciem zgodności z ustawą w terminie. Źródło : spółka

Cyberbezpieczeństwo : W najbliższym czasie cyberprzestępcy zmienią formę ataków sieciowych. Wielowektorowe kampanie, rozprzestrzeniające się bardzo szybko i na ogromną skalę to nowa fala ataków V generacji. Z badań firmy Check Point wynika, że 97% organizacji nie jest przygotowanych do zabezpieczenia danych przed takimi działaniami hakerów, ponieważ korzystają ze starych systemów bezpieczeństwa. W samym regionie EMEA dynamika ataków ransomware podwoiła się z 28% w 2016 do 48% w 2017 roku. 20% firm padło ofiarą Fireballa, który na całym świecie zainfekował 250 milionów komputerów. Obecnie 59% firm na świecie najbardziej obawia się właśnie ataków ransomware ? wynika z najnowszych analiz Security Report 2018 firmy Check Point. Źródło : spółka

Telemedycyna jest w Polsce słabo rozwinięta ? tak twierdzi 80% lekarzy oraz 65% pacjentów. Co ciekawe, część respondentów nie potrafi zdefiniować tego pojęcia (29,3% pacjentów, 25% lekarzy). Zdaniem obu poddanych badaniu grup, uzupełnianie dokumentacji medycznej jest zbyt czasochłonne ? jak wynika z ankiet, zajmuje ok. 15 minut. Zakładając, że wizyta trwa 20 minut, na zbadanie pacjenta pozostaje jedynie 5 minut. W opinii lekarzy i pacjentów rozwiązaniem, które w największym stopniu ułatwiłoby pracę, jest zintegrowany system zawierający wszystkie dane medyczne pacjentów. ?E-zdrowie oczami lekarzy" oraz ?E-zdrowie oczami Polaków" przeprowadzone zostały przez LekSeek Polska w celu zebrania informacji na temat wiedzy i opinii odnośnie sytuacji telemedycyny oraz e-zdrowia w Polsce. Twórcy raportu chcieli sprawdzić, co lekarze i pacjenci sądzą o cyfryzacji służby zdrowia i jak zapatrują się na zapowiadane zmiany. Źródło: spółka

Chmura : 97% ? aż tyle organizacji z całego świata korzysta dziś z chmury. 83% ? jak podaje najnowszy raport McAfee ? przechowuje w publicznej chmurze poufne informacje. Aż jedna na cztery z nich przyznaje, że straciła te dane, a jedna na pięć doświadczyła zaawansowanego ataku na infrastrukturę tej chmury. Źródło: spółka

Turystyka : Większość ankietowanych Polaków (68,5%) nie zapłaciłaby więcej za bilet lotniczy, żeby mieć dostęp do Internetu podczas lotu. Połowa podróżnych z Polski przyznaje, że korzystała wcześniej z lotniskowego Wi-Fi. To jednak jeden z najniższych wyników wśród 26 ankietowanych krajów. Polacy, którym zdarzyło się korzystać z lotniskowego Wi-Fi, pozytywnie oceniają jakość połączenia, podał Kayak. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asseco International (AI) : Celuje we wzrost przychodów i nie wyklucza pozyskania kapitału na dalszą ekspansję przez debiut na jednej z europejskich giełd, poinformował prezes Josef Klein. Źródło: ISBnews

ABC Data : Odnotowała 25,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Play : J?rgen Bang-Jensen zrezygnował z funkcji prezesa P4 - spółki zależnej Play Communications - od 1 sierpnia 2018 r., w związku z czym stanowisko obejmie Jean-Marc Harion, podało Play Communications. Decyzja dotycząca przekazania rezerwacji częstotliwości PAGI w paśmie 3,7 GHz w regionie mazowieckim na rzecz Play Communications uprawomocniła się, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Play : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez P4 i Easyhost, podał urząd. Strony zamierzają utworzyć wspólnego przedsiębiorcę pod firmą FIBEE IV sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (FIBBE będzie prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług hurtowego dostępu do sieci stacjonarnych (kablowych). Źródło: ISBnews

Unified Factory : Rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie czasowego delegowania do pełnienia funkcji członka zarządu, przewodniczącego rady nadzorczej Cezarego Nowosada, po tym jak prezesowi Maciejowi Oknińskiemu zostały przedstawione zarzuty prokuratorskie, podała spółka. Źródło: ISBnews

CD Projekt : Przedstawił projekt "Gwent Homecoming", w którym przez 6 miesięcy będzie dopracowywał grę Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana, po czym zakończą się beta testy gry, poinformował współzałożyciel / joint CEO Marcin Iwiński. Za pół roku swoją premierę będzie mieć także dodatek fabularny "Wojna Krwi". Źródło: ISBnews

PlayWay : Sklep Steam wycofał ze sprzedaży grę "Farm Manager 2018", dystrybuowaną przez PlayWay, do czasu wyjaśnienia roszczenia dotyczącego tej gry, zgłoszonego przez United Independent Entertainment GmbH (UIG), podało PlayWay. Akcjonariusze spółki Movie Games, z grupy PlayWay, wyrazili zgodę na podwyższenie jej kapitału zakładowego poprzez emisję do 250 tys. akcji serii H, które zostaną zaoferowane w ofercie prywatnej, a także na wprowadzenie akcji serii A-H do obrotu na rynku NewConnect, podało PlayWay. Źródło: ISBnews

Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji : Wierzyciele rozpoczęli głosowanie nad dwiema propozycjami układowymi - procedura głosowania zostanie zakończona za 3 miesiące, podał Mediatel. Źródło: ISBnews

x-kom : Otworzył nową siedzibę w częstochowskiej strefie "Euro-Park" Mielec, kosztem ok. 70 mln zł, podała firma. x-kom planuje rozpoczęcie kolejnej inwestycji o wartości 15-30 mln zł, związanej z rozbudową centrum logistycznego. Źródło: ISBnews

Ten Square Games : Gra "Fishing Clash" osiągnęła 2,2 mln zł przychodów w okresie 1-15 kwietnia, co oznacza wzrost o 40% m/m, poinformowała spółka, prezentując wstępne szacunki. Źródło: ISBnews

T-Bull : Osiągnął niemal 316 mln pobrań swoich aplikacji, podała spółka. W ubiegłym miesiącu deweloperowi przybyło ponad 7 mln nowych pobrań gier. Źródło: ISBnews

T-Mobile : Reklamy stosowane w kampanii 'Pierwszy prawdziwy no limit' dotyczącej sieci Heyah mogły wprowadzać konsumentów w błąd, stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Właściciel sieci - T-Mobile dobrowolnie zobowiązał się do udzielenia rekompensaty konsumentom, którzy skorzystali z promocyjnej oferty. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi : Planuje wydać (na platformy mobilne oraz PC/Steam) dwie nowe gry premium z gatunku HOPA w II kwartale 2018 r., podała spółka. Ponadto w tym okresie spółka planuje pięć premier wydanych już wcześniej gier na nowych platformach. Źródło: ISBnews

Orange Polska : W związku z brakiem płatności za usługę, wypowiedział spółce E-Telko umowę kolokacji. Konsekwencją tego faktu będzie sukcesywne wyłączanie w najbliższym czasie punktów styku między sieciami obu operatorów. Orange Polska podejmuje działania aby zminimalizować wynikające z tego problemy, mogą jednak wystąpić czasowe utrudnienia w realizacji połączeń od i do abonentów E-Telko lub innych operatorów korzystających z usług E-Telko. W celu uniknięcia problemów Orange Polska kilkakrotnie wzywał E-Telko do przedstawienia alternatywnego sposobu połączenia sieci, jednak E-Telko nie zaproponował dotąd takiego rozwiązania. Orange Polska zapewni dostęp do numerów alarmowych dla abonentów E-Telko podłączonych bezpośrednio do sieci Orange (WLR). Źródło: spółka

Atende : System Atende Medicus Online został pozytywnie zaopiniowany w efekcie testów integracyjnych z Systemem P1, weryfikujących oprogramowanie jednostek medycznych i aptek w zakresie wystawiania e-recept oraz ich realizacji ? ogłosiło pod koniec ubiegłego tygodnia Ministerstwo Zdrowia. Elektroniczne recepty będą wystawiane pierwszym pacjentom już w maju w Siedlcach i w Skierniewicach. Zgodnie z obowiązującą ustawą mają one trafić do powszechnego użytku od 1 stycznia 2020 r. Źródło: spółka

Orange : Prezes pochwalił się podłączeniem 250 tys. klientów do FTTH. Źródło: Trigon

Mizaco : Spółka z notowanej na NewConnect grupy Midven S.A., chce rozwijać swoje kompetencje w obszarze technologicznym i stawia na IoT, czyli internet rzeczy. Pierwszym produktem spółki ma być urządzenie ?smart doorbell", łączące funkcje inteligentnego dzwonka do drzwi i domofonu połączonego ze smartfonem. Firma chce realizować projekt wspólnie z partnerami posiadającymi doświadczenie na rynku nowych technologii. Rozmawia m.in. na temat współpracy z Summer Agency, firmą, która zrealizowała wiele projektów w obszarze IoT. Źródło: spółka

ASBISc Enterprise s Plc: Według wstępnych danych szacunkowych wypracował w marcu 2018 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 165 mln USD, wobec 106 mln USD w marcu 2017 r., co oznacza wzrost o ok. 56%. Źródło: spółka

Creepy Jar : Złożył wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zarejestrowanie akcji serii A, B i C. Celem developera jest debiut na rynku NewConnect w Q2 2018 roku. Spółka kończy pracę nad swoim flagowym produktem ? symulatorem przetrwania w dżungli amazońskiej, Green Hell. Źródło: spółka

Mytaxi : Przeprowadziło badanie profilu użytkowników mytaxi match (usługa współdzielenia taksówki) w porównaniu z pozostałymi pasażerami mytaxi. Potwierdza ono, m.in., że: ridesharing w taksówce popularny jest głównie wśród młodszej grupy pasażerów (82% w wieku 22-39 lat); 94% użytkowników wskazuje oszczędność pieniędzy jako czynnik wyboru mytaxi match; ponad połowa badanych twierdzi, że mytaxi match to dobra alternatywa dla przewozu osób. Źródło: spółka

Vectra : Internet dla najbardziej wymagających klientów ? do 300 Mb/s i 600 Mb/s ? jest obecnie dostępny w ponad półtora miliona mieszkań znajdujących się w zasięgu operatora. Źródło: spółka

Simpro : Producent profesjonalnych symulatorów szkoleniowych w wirtualnej rzeczywistości, którego pomysłodawcą jest krakowska spółka Nano Games ? nawiązał współpracę z jedynym w Polsce Centrum Edukacji Lotniczej zlokalizowanym przy Kraków Airport. W ramach podpisanej umowy, Simpro dostarczył do Centrum moduł symulacyjny. Urządzenie pozwala użytkownikom na interakcję z wykreowanymi w wirtualnej rzeczywistości (VR) elementami infrastruktury portu lotniczego. Rozwiązanie jest już dostępne dla odwiedzających ośrodek. Źródło: spółka

Folx : Od 18 kwietnia można zamówić kartę SIM operatora w kolejnych miastach - Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Lublinie oraz Szczecinie. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Ten Square Games : Pozyskał od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich sprzedawanych w IPO akcji, po cenie ostatecznej wynoszącej 46 zł za akcję. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie ponad 94 mln zł, a kapitalizacja spółki w momencie debiutu na GPW sięgnie ok. 335 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Teroplan : Spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji w lutym br., z której pozyskała 2,3 mln zł na dalszy rozwój biznesu i rozważa debiut na rynku NewConnect do końca bieżącego roku, poinformował prezes spółki Andrzej Soroczyński. Źródło: ISBnews

Atende : Zarząd zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia łącznie 8 mln zł z zysku netto za 2017 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, co da wypłatę 0,22 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Netia : Zarząd podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia i skierowania do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia wniosku w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2017 w wysokości 143,85 mln zł z kapitałów rezerwowych utworzonych z umorzenia akcji własnych oraz z kapitału zapasowego powstałego z połączenia spółek, poinformowała firma. Źródło: ISBnews

Eurozet : Lagard?re sprzedaje swoje aktywa radiowe w regionie środkowoeuropejskim, w tym Eurozet w Polsce, na rzecz Czech Media Invest, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

XTPL : Akcjonariusze zdecydowali o przeniesieniu notowań spółki z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego. Źródło: ISBnews

INEA : Zamknęła proces refinansowania. Finansowanie na łączną kwotę 930 mln zł zostało udzielone przez konsorcjum złożone z ośmiu instytucji finansowych. Część tej kwoty przeznaczona zostanie na refinansowanie istniejącego zadłużenia, natomiast w ramach transzy inwestycyjnej sfinansowane będą również działania związane z budową sieci światłowodowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

PlayWay : Otrzymał od dystrybutora - Koch Media GmbH informację dotyczącą wydania gry 'Agony', zgodnie z którą sprzedaż gry przy udziale dystrybutora rozpocznie się 29 maja br., poinformowała spółka. Premiera gry w sklepie Steam również zaplanowana jest na ten dzień. Źródło: ISBnews

Bank BGŻ BNP Paribas : Dzięki współpracy z operatorem komórkowym T-Mobile, bezpłatnie wydaje kartę pre-paid z atrakcyjną ofertą dla obywateli Ukrainy, poinformował bank. Bank BGŻ BNP Paribas rozszerzył kampanię informacyjną dotyczącą usług bankowych dla obywateli Ukrainy także na rynek ukraiński, m.in. rozpoczął współpracę z ukraińskimi agencjami zatrudnienia. Źródło: ISBnews

T-Bull : Udostępnił grę "Traffic Clicker: Idle Racing, Blocky Car Crash 3D" w sklepie Google Play, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Konsorcjum Asseco Poland, Asseco South Eastern Europe d.o.o. Beograd oraz Chip Card a.d. Beograd : Zrealizuje projekt elektronicznego biura obsługi klienta, opartego o platformę Asseco ? AUMS Digital w Serbii dla Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (JP EPS), poinformował wiceprezes Asseco Poland Artur Wiza. Źródło: ISBnews

Comarch : W konsorcjum z VoiceLab.AI, wyposaży sądy powszechne w Polsce w system do automatycznej transkrypcji mowy oraz zarządzania procesem transkrypcji, podała spółka. Wartość umowy wynosi 11 mln zł brutto. Źródło: ISBnews

Cisco : Opracowało rozwiązania chroniące przed fałszywymi mailami, a także atakami typu ransomware, malware oraz cryptominingiem. Innowacje Cisco obejmują: wykrywanie i zapobieganie różnym rodzajom ataków: Cisco zapewnia ochronę nawet, gdy użytkownik jest offline, również przed bezplikowym złośliwym oprogramowaniem, które lokuje się bezpośrednio w pamięci operacyjnej, a nie na dysku twardym; badanie cyberataków z Cisco Visibility: Nowa aplikacja chmurowa upraszcza i przyśpiesza proces badania cyberataków, dzięki czemu specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa mogą szybciej reagować w sytuacji zagrożenia; Cisco Domain Protection: Automatyzację procesów, wykorzystując metody uwierzytelniania, co umożliwia zapobieganie phishingowi, nadużyciom i pozwala zarządzać zasobami poczty e-mail; Cisco Advanced Phishing Protection: Wykorzystanie uczenia maszynowego w rozwiązaniu Cisco Email Security do zapobiegania napływowi maili wysyłanych przez cyberprzestępców przy użyciu cudzych kont. Źródło: spółka

Huawei : Podczas corocznego walnego zgromadzenia Stowarzyszenia TIPA, Huawei P20 Pro został uznany za ?Najlepszy Smartfon Fotograficzny 2018 roku". TIPA to niezależne międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców Prasy Fotograficznej. Ta prestiżowa nagroda, przyznana przez grono najwyższej klasy specjalistów, oraz pierwsze miejsce dla P20 Pro w rankingu DxOMark potwierdzają, że najnowszy flagowy smartfon Huawei jest najlepszym na świecie narzędziem do fotografii mobilnej. Źródło: spółka

Grupa Konsalnet : Wdrożyła zaawansowany system iCCTV ? innowacyjną i unikalną na polskim rynku technologię ochrony mienia opartą o inteligentne oprogramowanie wielopoziomowo analizujące obraz z monitoringu wizyjnego. Zastosowana w Konsalnet iCCTV technologia łączy szereg funkcji analizy obrazu wideo tworząc zupełnie nowe rozwiązanie wymagające wyłącznie dostępu do internetu. System ten, dostępny również w formie specjalnej aplikacji na telefon, znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa i skuteczność ochrony, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Źródło: spółka

SAS : Siemens Healthineers wdrożył platformę SAS wykorzystującą technologie machine learning i IoT analytics do analizy ważnych danych generowanych przez systemy firmy rozlokowane na całym świecie. Informacje pochodzą z różnych urządzeń, takich jak np. aparaty do tomografii i rezonansu magnetycznego. Rozwiązanie SAS pomaga przewidywać z kilkudniowym wyprzedzeniem problemy związane z działaniem systemów oraz potencjalne przestoje. ?Celem projektu jest maksymalne wydłużenie czasu działania sprzętu medycznego wykorzystywanego przez naszych klientów. Każdego dnia systemy analityczne przetwarzają setki tysięcy danych sensorycznych, a znaczna ich część jest nie w pełni ustrukturyzowana. Zautomatyzowana i skalowalna analityka odgrywa kluczową rolę w procesie cyfrowej transformacji ochrony zdrowia ? mówi dr Mirko Appel, szef działu analytical services in the customer services w firmie Siemens Healthineers. Źródło: spółka

Grupa WP : Wystartowała właśnie z multibrandowym serwisem e-commerce ?WP radarOkazji". To kolejne rozwiązanie Wirtualnej Polski służące sprzedaży w sieci. Źródło: spółka

Fortinet : Arista Networks przystąpiła do programu partnerskiego Fortinet Fabric-Ready, który umożliwia łączenie funkcjonalności architektury Fortinet Security Fabric z rozwiązaniami uzupełniającymi różnych producentów. Arista jest jednym z największych dostawców chmurowych rozwiązań sieciowych sterowanych programowo. Jej produkty przeznaczone są dla dużych centrów przetwarzania danych, systemów pamięci masowej i środowisk obliczeniowych. Źródło: spółka

FlowBoard : Jak wynika z raportu ?Efektywność a innowacyjność specjalistów i menedżerów" przeprowadzonego przez HRK, ponad połowa polskich menedżerów narzeka na nadmiar obowiązków administracyjnych i brak dostępu do nowoczesnych narzędzi pracy. Problem ten postanowił rozwiązać polski startup, wprowadzając na rynek inteligentnego asystenta do kontroli procesów zarządzania. FlowBoard to dostępny z poziomu przeglądarki internetowej system, który umożliwia managerom wybór zadań do zrealizowania przez zespół. Posiada on katalog z ponad 50 gotowymi procesami (z obszarów takich jak kadry, administracja, finanse i księgowość, handel, IT, marketing, prawo czy sprawy urzędowe). Osoby posiadające NIP powiązany z działalnością gospodarczą mogą przetestować system za darmo. Źródło: spółka

Trend Micro : Wprowadza nową technologię chroniącą przed atakami na biznesową pocztę elektroniczną. Trend Micro Writing Style DNA to nowa warstwa ochrony przed atakami na biznesową pocztę elektroniczną wykorzystująca sztuczną inteligencję do stworzenia wzorca stylu pisania użytkownika obejmującego ponad 7000 cech. Po wykryciu wiadomości e-mail, która wygląda na próbę podszycia się pod osobę zajmującą wysokie stanowisko, język wiadomości jest porównywany z tym modelem opracowanym przez sztuczną inteligencję, a do rzekomego nadawcy, adresata i działu IT jest wysyłane ostrzeżenie. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem