Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przegląd prasy

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) -Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Abris: nie ma żadnego związku między sprawą FM Banku a GetBackiem

--Pod markami sieci handlowych na Zachodzie sprzedaje się nawet 50 proc. żywności. W Polsce ich udział doszedł do 20 proc. i... wyhamował

--Polacy pokochali internetowe zakupy w Chinach. Na samą stronę AliExpress zagląda miesięcznie do 5 mln naszych rodaków

--W tym roku mamy kolejny rekord liczby anonsów o pracy w internecie. Według danych udostępnionych "Rzeczpospolitej" w I kwartale ich liczba sięgnęła 590 tys. To o ponad jedną piątą więcej niż rok wcześniej

--Projekt specustawy mieszkaniowej się zmienia. Wojewodowie nie będą już wydawać decyzji zmieniających przeznaczenie gruntów pod budownictwo wielorodzinne

--Polskie porty z szansami na kolejny rekordowy rok w przeładunkach

--Zapaść na rynku książki wciąż się pogłębia. Już co drugi wydawca ma kłopoty finansowe

Parkiet

--Skutkiem obniżenia składek dla najmniejszych firm będą w przyszłości minimalne emerytury dla prowadzących je osób

--Wartość rynku luksusowych nieruchomości w ciągu pięciu lat wzrosła o niemal 36 proc. Na 1,7 tys. luksusowych apartamentów i rezydencji Polacy wydali w 2017 r. 3,45 mld zł

Dziennik Gazeta Prawna

-- Szef rządu zwołał w piątek naradę w sprawie sytuacji w spółce GetBack, a KNF zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i zwróciła się o wsparcie do ABW - wynika z informacji DGP

--Odsetek posiadaczy kont bankowych wśród Polaków w wieku co najmniej 15 lat urósł w ubiegłym roku do niemal 87 proc. - wynika z raportu Banku Światowego ?The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution"

Gazeta Wyborcza

--W tym roku rząd PiS obiecał dołożyć na budowę dróg samorządowych. Ale faktycznie wyda tyle, ile zaplanował poprzedni rząd PO-PSL

--Na poniedziałek zaplanowano kolejną turę mediacji płacowych pomiędzy zarządem Polskiej Grupy Górniczej a przedstawicielami związków zawodowych działających w największej spółce górniczej w Europie

--Mateusz Morawiecki w niedzielę mówił o nowym podatku, który chce wprowadzić rząd PiS. Miałby on sfinansować wsparcie dla niepełnosprawnych

Puls Biznesu

--Alior Bank mocno zaangażował się w dystrybucję ryzykownych funduszy W Investments. Sąd rozstrzygnie, czy nie naruszył prawa

--Prezes Altus TFI Piotr Osiecki zapewnia, że zabezpieczeniem obligacji GetBacku są wyłącznie certyfikaty, które w funduszach Altus TFI wykupił sam windykator

--Na poniedziałek 23 kwietnia zaplanowane jest NWZ warszawskiej giełdy. Jednym z punktów jest wybór prezesa. Zgłoszenie przez skarb państwa kandydatury Marka Dietla w zasadzie przesądza sprawę

--Wiceminister finansów ugasił kryptowalutowy pożar podatkową deklaracją. Resort rozpocznie prace legislacyjne

ISBnews

--Konsorcjum Stali miało wstępnie 458,89 mln zł przychodu i 11,4 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 r., podała spółka.

--Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydują w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 13,3 mln akcji. Celem Banku jest podwyższenie funduszy własnych (kapitału zakładowego i kapitału zapasowego) o kwotę ok. 800 mln zł, tak aby spełniać nowe wymogi kapitałowe określone dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego, podała instytucja.

--Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie kwoty 15,52 mln zł, czyli 0,09 zł na akcję, dywidendy za 2017 r. podała spółka.

--Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 298,38 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na dzień 18 maja.

--EuroRating obniżył rating kredytowy spółki GetBack z B+ do CCC(sd) z perspektywą negatywną, podano w komunikacie.

--Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydują o emisji do 19,4 mln akcji serii M w celu umożliwienia dokonania wyboru otrzymania dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 17 maja.

--Mostostal Zabrze dokonał z firmą Kinetics Technology S.p.A. uzgodnień na piśmie dotyczących kontraktów realizowanych w ramach projektu EFRA (Efektywna Rafinacja) tj. inwestycji Grupy Lotos, związanych z opóźnieniami realizacji całego projektu EFRA, niezależnymi bezpośrednio od emitenta, podała spółka.

--Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydują o wypłacie 155,2 mln zł, czyli 0,33 zł na akcję, na dywidendę za 2017 r. wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 17 maja br.

--Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos zrezygnowała z funkcji członka zarządu Banku Millennium uzasadniając odejście nowymi planami zawodowymi w Grupie BCP, podała spółka. Rada nadzorcza powołała dwóch nowych członków zarządu.

--Solar podjął decyzję o zawiązaniu odpisu aktualizującego na koniec 2017 r. należności od głównego dostawcy "Grutex" A.P.H. Jolanta Gruszka w wysokości 43,8 mln zł, podała spółka.

--Hospital Service Company, spółka zależna Impela, otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu o uchyleniu w całości decyzji organu I instancji, tj. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i umorzeniu postępowania w sprawie stosowania przez spółkę zwolnienia z VAT usług w zakresie opieki medycznej, świadczonych przez spółkę, podano w komunikacie.

--Sescom zakończył proces due diligence spółki Dozór Techniczny spółka jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz z wynikiem satysfakcjonującym, w związku z czym będzie on kontynuował negocjacje w celu podpisania umowy inwestycyjnej, podała spółka.

--Boryszew i Impexmetal postanowiły utworzyć rezerwę na zobowiązania podatkowe w związku z toczącymi się kontrolnymi postępowaniami w spółkach zależnych na kwotę 65 mln zł. Kwota zobowiązań warunkowych wynosi 38 mln zł, podały spółki w komunikatach.

--Mirbud - akcjonariusz JHM Development, reprezentujący 86,26% kapitału spółki zgłosił projekt uchwały o przeznaczeniu przez spółkę kwoty 2,08 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,03 zł na jedną akcję z zysku za 2017 r. wynika ze zmienionych projektów uchwał na walne spółki, zaplanowane na 11 maja.

--Grupa Lotos odnotowała szacunkowo 0,63 mld zł EBITDA w I kw. 2018 r., podała spółka.

--Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 184 tys. akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

--Akcje Gekoplastu zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zostaną wykluczone z obrotu giełdowego na rynku głównym z dniem 24 kwietnia br., poinformowała spółka.

--ABC Data skoncentruje się w bieżącym roku na rozwoju takich obszarów jak rozwiązania mobilne i chmura danych, poinformowała prezes Ilona Weiss. Spółka rozważy publikację prognozy na 2018 r. w maju.

--Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), JSW Innowacje, Główny Instytut Górnictwa oraz Joy Global (Poland) powołały konsorcjum w celu realizacji Samodzielnej Obudowy Kotwiowej (SOK), podała spółka. W ramach przedsięwzięcia, w kopalni KWK Budryk zaplanowano pilotażowo-badawczą inwestycję praktycznie testującą efektywną technikę SOK, podano także.

--mBank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 300 mln euro i zapadalności 7 lat w ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji, podał mBank. Deklaracje nabycia listów zastawnych na łączną kwotę ponad 800 mln euro złożyło 60 inwestorów.

--Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zawiesiła obrót akcjami AAT Holding od 20 kwietnia w związku z ogłoszeniem żądania przymusowego wykupu wszystkich pozostałych tj. 196 020 akcji przez Lock Syndication, podała spółka.

--Quercus Ochrony Kapitału i Quercus Multistrategy FIZ nie posiadają już obligacji GetBack. Żaden fundusz Quercusa nie posiada również akcji tej spółki, poinformował Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

--Skonsolidowany zysk netto Introlu wyniósł 4 tys. zł, a EBITDA 24,1 mln zł w 2017 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

--Ten Square Games pozyskał od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich sprzedawanych w IPO akcji, po cenie ostatecznej wynoszącej 46 zł za akcję. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie ponad 94 mln zł, a kapitalizacja spółki w momencie debiutu na GPW sięgnie ok. 335 mln zł, podała spółka.

--Aviva OFE Aviva BZ WBK zgłosiła projekt uchwały na walne zgromadzenie Grupy Kęty dotyczący wypłaty dywidendy wysokości 228,52 mln zł z zysku za 2017 r. podała spółka. Propozycja zarządu zakłada przeznaczenia na dywidendę za ub. rok kwoty 190,43 mln zł.

--Ovostar Union planuje zwiększyć stado kur niosek o 9% r/r do 7,2 mln w 2018 r. a produkcję jaj o 5% do 1,75 mln, podała spółka.

--Ovostar Union odnotował 22,46 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 22,15 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--PlayWay otrzymał od dystrybutora - Koch Media GmbH informację dotyczącą wydania gry 'Agony', zgodnie z którą sprzedaż gry przy udziale dystrybutora rozpocznie się 29 maja br., poinformowała spółka. Premiera gry w sklepie Steam również zaplanowana jest na ten dzień.

--Selena FM odnotowała 6,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 32,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Decyzja dotycząca przekazania rezerwacji częstotliwości PAGI w paśmie 3,7 GHz w regionie mazowieckim na rzecz Play Communications uprawomocniła się, poinformowała spółka.

--Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 183,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 247,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Fitch Ratings obniżył długoterminowy rating (IDR) GetBacku z poziomu B+ do poziomu B- i umieścił go na negatywnej liście obserwacyjnej, podał Fitch.

--Biomed-Lublin odnotował 0,58 mln zł jednostkowego zysku netto przy przychodach 31,2 mln zł w 2017 roku, poinformowała spółka, prezentując wstępne jednostkowe wyniki finansowe.

--Ferrum odnotowało 46,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 305,76 mln zł przychodów w 2017 r. według wstępnych danych, podała spółka.

--Rada dyrektorów MOL wybrała Zsolta Hernádiego na prezesa na kolejną kadencję, podała spółka.

--Ghelamco Invest NV (Ghelamco Invest Belgia) rozważa przeprowadzenie w Polsce emisji obligacji w ramach programu o wartości do 250 mln euro, poinformował Ghelamco Invest sp. z o.o. Spółka nie bierze pod uwagę możliwości rozpoczęcia projektów inwestycyjnych na terenie Polski.

--Przychody Grupy AmRest wyniosły 348 mln euro w I kw. 2018 r., co oznacza, wzrost o 31,1% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 31,2%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem