Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w III kw. br. projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. wspieranie budownictwa mieszkaniowego w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Proponowanym narzędziem interwencji jest powołanie nowej osoby prawnej, która będzie miała na celu wspieranie budownictwa mieszkaniowego w Polsce przy wykorzystaniu technologii energooszczędnego budownictwa drewnianego, w tym m.in. budowanie drewnianych nieruchomości mieszkalnych, zarządzanie tymi nieruchomościami, pozyskiwanie lub tworzenie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwarzania drewna, a także prowadzenie innej działalności związanej z energooszczędnym budownictwem drewnianym i infrastrukturą towarzyszącą" - podano w opisie projektu ustawy, przygotowanego w Ministerstwie Środowiska (MŚ).

W projekcie ustawy przewiduje się utworzenie nowego podmiotu - spółki akcyjnej - działającej pod firmą "Polskie Domy Drewniane" (zwanej dalej "PDD S.A.") i pełniącej rolę inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe. Założycielami spółki będą Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska SA.

"Utworzona spółka będzie inwestorem realizującym inwestycje, mające na celu zwiększenie dostępności mieszkań, w tym mieszkań dostępnych dla osób o umiarkowanych dochodach. Konstrukcja spółki pozwala na maksymalne usprawnienie procesu przygotowania inwestycji, w szczególności w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu [Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe] i sfinansowania wybudowania nieruchomości [Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna]" - czytamy także.

"Jednocześnie w celu umożliwienia realizacji zadań ustawowych proponuje się oddanie parkom narodowym na własność udziałów Skarbu Państwa we współwłasnościach nieruchomości położonych w granicach parków narodowych. Możliwość władania nieruchomościami pozwoli parkom narodowym na realizację ich celów ustawowych. Ponadto ujednolici sposób zarządzania nieruchomościami położonymi w granicach parku narodowego (jeden podmiot zarządzający nieruchomościami Skarbu Państwa)" - czytamy również.

Według resortu, w Polsce od lat obserwowana jest zbyt mała dostępność mieszkań. Funkcjonujący w Polsce deficyt mieszkań sprawia, że parametry określające poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych odstają od przeciętnych wartości rozwiniętych krajów Unii Europejskiej.

"Dodatkowo w Polsce obserwowana jest zbyt mała podaż mieszkań dostępnych dla osób o umiarkowanych dochodach. Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym do 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1 000 osób powinna dorównać aktualnej średniej Unii Europejskiej (435 mieszkań na 1000 osób - wg Eurostat w 2011 r. było to w Polsce 350,4 mieszkań/1 000 mieszkańców). Aby zrealizować zakładany cel, należy do 2030 wybudować (zarówno na zasadach rynkowych, jak i z pomocą państwa) ok. 2,5 mln mieszkań" - podaje resort.

Jednocześnie parki narodowe są użytkownikami wieczystymi nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w ich granicach.

Niemniej jednak nieruchomości położone w parku narodowym stanowiące współwłasność Skarbu Państwa są zarządzane przez właściwych miejscowo starostów. Wynika to z faktu, że przepisy ustawy - Kodeks cywilny uniemożliwiają ustanowienie użytkowania wieczystego na część udziału we współwłasności. W tej sytuacji parki narodowe nie mogą realizować zadań wskazanych w ustawie o ochronie przyrody, bowiem nie mają prawa władania gruntem" - uważa MŚ.

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu jest minister środowiska Henryk Kowalczyk, a planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kw. 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem