Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odnotował 79,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 650,4 mln zł przychodów w 2017 r., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane.

"Podstawowe szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2017 r. kształtują się następująco:

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 650,4 mln zł,

- wynik z działalności operacyjnej: - 75,8 mln zł,

- wynik brutto: - 83,2 mln zł,

- wynik netto: - 79,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Jednostkowa strata netto wyniosła 58,2 mln zł, podano także.

"Powyższe szacunkowe wyniki finansowe uwzględniają następujące istotne zdarzenia, które miały miejsce w IV kw. 2017 oraz po dniu bilansowym, w tym:

- aktualizację budżetu kontraktu dotyczącego montażu dwóch kotłów parowych w zakresie konstrukcji stalowej części ciśnieniowej oraz urządzeń towarzyszących w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel Energy Limited w Wielkiej Brytanii. [...] Efektem dokonanej aktualizacji jest obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto za 2017 r. o kwotę 47,6 mln zł, ustaloną zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Kwota 47,6 mln zł obejmuje głównie nadwyżkę kosztów nad zrealizowanymi przychodami [...],

- aktualizację budżetu kontraktów realizowanych dla firmy Kinetics Technology S.p.A. w ramach projektu EFRA, wynikającą z uzgodnień dokonanych w dniu 20 kwietnia 2018 r., efektem której jest obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego brutto za 2017 r. o 21,7 mln zł [...],

- kolejną aktualizację budżetu kontraktu [...] dokonaną w związku z zakończeniem prac wynikających z umowy (aktualnie trwa etap związany z akceptacją przez zamawiającego przedłożonej przez emitenta dokumentacji oraz z finalnym rozliczeniem kontraktu). Efektem aktualizacji budżetu jest obniżenie wyniku na realizowanym kontrakcie o dodatkowe 6,9 mln zł, co przełoży się na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto za 2017 r" - czytamy dalej.

Spółka zastrzega, że powyższe wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, a sprawozdania finansowe są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, w związku z czym przedstawione kwoty mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie rocznym za 2017 rok. Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi 27 kwietnia 2018 r.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.