Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Polnord podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny wartości aktywów finansowych spółki. Aktualizacją wartości objęte zostały m.in. akcje spółki Korporacja Budowlana Dom w Kartoszynie w kwocie 28,45 mln zł oraz pożyczka wraz z należnymi odsetkami na łączną kwotę 2,68 mln zł, udzielona przez Polnord na rzecz spółki Korporacja Budowlana Dom w Kartoszynie, poinformowała spółka. Zarząd szacuje, że powyższe korekty wartości aktywów finansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za rok 2017 wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku brutto o kwotę ok. 31,13 mln zł. Wskazana kwota obniży również skonsolidowany wynik netto.

"Emitent informuje, że na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 3 439 189 akcji KB DOM, która to liczba stanowi 34,65% udziału w kapitale zakładowym. Emitent podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości w aktywach finansowych emitenta z tytułu zmiany wartości akcji KB DOM, dokonując odpisu na pełną kwotę tj. 28.454 tys. zł. Podstawą dokonania powyższych odpisów było złożenie przez Korporacja Budowlana Dom Sp. z.o.o. wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości" - czytamy w komunikacie.

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Polnord jest opracowywane przez spółkę i podlega aktualnie weryfikacji przez audytora, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie oraz odnoszą się jedynie do skutków finansowych dwóch opisanych w niniejszym raporcie zdarzeń. Publikacja sprawozdań finansowych za 2017 rok nastąpi 27 kwietnia 2018 roku.

Polnord to deweloper działający w kliku polskich miastach. W 2017 r. sprzedał 1 398 lokali. Od 1999 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem