Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 574,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 58,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

W 2017 roku grupa kapitałowa Getin Noble Bank S.A. odnotowała stratę w kwocie 573,3 mln zł. Na poziom wyniku finansowego uzyskanego przez grupę w 2017 roku miały wpływ następujące istotne zdarzenia:

Zdarzenia negatywnie wpływające na wynik Grupy:

? odpisy netto z tytułu utraty wartości:

? aktywów kredytowych i innych aktywów finansowych - obciążenie wyniku finansowego brutto grupy z tego tytułu w kwocie 1.092 mln zł,

? instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży w kwocie 31 mln zł,

? oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży na łączną kwotę 138 mln zł,

? wzrost obciążenia z tytułu opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji - obciążenie wyniku finansowego grupy z tego tytułu w kwocie 49 mln zł" - czytamy w raporcie.

Getin Noble Bank S.A. jest w trakcie realizacji Planu trwałej poprawy rentowności, będącego programem postępowania naprawczego, zaakceptowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 września 2016 roku, przypomniano także.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 296,92 mln zł wobec 1 316,68 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 154,1 mln zł wobec 126,39 mln zł rok wcześniej.

"W celu ograniczenia wpływu historycznych portfeli kredytowych i inwestycyjnych na przyszłe wyniki banku, zarząd podjął strategiczną decyzję o dokonaniu w IV kwartale 2017 roku znaczących, jednorazowych odpisów aktualizacyjnych. Ich wartość była jednym z determinantów wyniku netto zaraportowanego w minionym roku" - napisał prezes Artur Klimczak w liście dołączonym do raportu rocznego.

"W nadchodzących kwartałach będziemy kontynuować zadania, których celem jest powrót na ścieżkę trwałej poprawy rentowności. Naszą ambicją, jako zarządu, jest, aby stało się to jeszcze w 2018 roku" - dodał prezes.

Aktywa razem banku wyniosły 59,84 mld zł na koniec 2017 r. wobec 66,16 mld zł na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 566,73 mln zł wobec 92,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wynikające z regulacji nadzorczych wskaźniki kapitałowe wynosiły:

dla banku:

? wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier1 (T1): 8,79%,

? łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR): 11,22%.

dla grupy:

? wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier1 (CET 1): 8,78%,

? łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR): 11,21%.

Po uwzględnieniu dodatkowych rekomendacji KNF w zakresie utrzymywania obowiązującego do dnia 31 grudnia 2017 roku tzw. "bufora dywidendowego" w wysokości odpowiednio 3% (Tier1) oraz 4% (TCR) zalecany poziom wskaźników kapitałowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił:

dla ganku:

? wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier1 (T1): 11,79%,

? łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR): 15,22%.

dla grupy:

? wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier1 (CET 1): 11,78%,

? łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR): 15,21%.

"Bank nie spełniał na dzień 31 grudnia 2017 roku zalecanych przez KNF wymogów zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, co spowodowane było zaimplikowaniem w IV kwartale 2017 roku wprowadzonych zmian regulacyjnych związanych z:

? wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 roku dot. wyższych 150% wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach,

? rekomendacją KNF z dnia 24 października 2017 roku w zakresie emitowanych obligacji podporządkowanych, aby minimalna wartość nominalna jednej obligacji podporządkowanej wynosiła co najmniej 400 tys. zł" - czytamy dalej w raporcie.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.