Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły 78,4 mln ton w 2017 r., tj. o 7,6% więcej niż w 2016 r., z czego obroty w porcie Gdańsk stanowiły 43,3%, Gdynia - 23,8%, Świnoujście - 18,8%, Szczecin - 11,1%, Police - 2,4% oraz pozostałe porty - 0,6%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wzrost obrotów odnotowano w większości głównych portów, tj. w Świnoujściu - o 17%, Policach - o 6,5% , Gdańsku - o 7,7% oraz Gdyni - o 5,1%, natomiast spadek w Szczecinie - o 1,8%, podano.

"W strukturze obrotów ładunkowych w 2017 r. największy udział miały ładunki masowe suche - 33,6% (w tym węgiel i koks - 11,7%), ładunki masowe ciekłe - 27,2% (w tym ropa naftowa i produkty z ropy naftowej - 22,5%) oraz ładunki w kontenerach dużych - 21,9%" - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z rokiem poprzednim w 2017 r. wzrost obrotów odnotowano w następujących kategoriach ładunkowych: kontenery duże (o 15,6%), pozostałe ładunki drobnicowe (o 13,4%), masowe ciekłe (o 11,9%), toczne samobieżne (o 6,3%) oraz toczne niesamobieżne (o 5,4%); spadek wystąpił w ładunkach masowych suchych (o 0,6%).

W 2017 r. krajowy obrót morski wyniósł 2,5 mln ton (o 18,3% więcej niż w roku poprzednim) i stanowił 3,2% obrotów ogółem. W międzynarodowym obrocie morskim przeładowano łącznie 75,9 mln ton ładunków (96,8% obrotów ogółem), tj. o 7,2% więcej niż w 2016 r., podano także.

"W 2017 r. ładunki przewożone statkami w relacji z portami Europy stanowiły 66,1% międzynarodowych obrotów ładunkowych polskich portów, Azji - 12,6%, Afryki - 8,1%, Ameryki Środkowej i Południowej - 6,8%, Ameryki Północnej - 4,2% oraz Australii i Oceanii - 2,2%" - czytamy dalej.

Obrót ładunków tranzytowych w 2017 r. wyniósł 12,8 mln ton i zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 8,9%. Najwięcej ładunków tranzytowych przeładowano w portach: Gdańsk (71,1%), Świnoujście (12,5%) oraz Szczecin (10,8%). Wzrost obrotów ładunków tranzytowych nastąpił w Gdańsku (o 14,1%) i Szczecinie (o 3,6%), natomiast spadek odnotowano w Świnoujściu (o 6,4%) i Gdyni (o 5,2%). W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost obrotów ładunków tranzytowych zarówno w przywozie (o 7,3%), jak i wywozie (o 10,6%), podano również.

"W 2017 r. w portach morskich podróż na statkach rozpoczęło lub zakończyło 2 584,8 tys. pasażerów, tj. o 0,7% mniej niż w 2016 r. W ruchu krajowym przewieziono 559,4 tys. osób (21,6%), a w ruchu międzynarodowym - 2025,4 tys. osób (78,4%). Krajem, do którego wypłynęło lub z którego przypłynęło do polskich portów morskich najwięcej pasażerów, była Szwecja (udział w międzynarodowym ruchu pasażerów wyniósł 91,3%)" - czytamy dalej.

Do polskich portów w 2017 r. zawinęło 19,5 tys. statków o pojemności brutto (GT) 217,1 mln (o 5,5% większej niż w roku poprzednim) i nośności (DWT) 152,6 mln ton (o 4,6% większej niż w 2016 r.), podał także GUS.

W porównaniu z 2016 r. zwiększyła się średnia wielkość statków: pojemność brutto - o 2,5%, pojemność netto - o 0,5%, a nośność statków - o 1,7%.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.