Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kupił od PKO Banku Polskiego (PKO BP) udziały w europejskim funduszu inwestycyjnym Marguerite I, jest pierwszym w historii Unii Europejskiej przykładem paneuropejskiego modelu finansowania projektów infrastrukturalnych, podały banki. W ciągu ośmiu lat działania funduszu Marguerite I inwestorzy zrealizowali projekty infrastrukturalne warte blisko 2 mld zł w Polsce.

"PKO Bank Polski po zrealizowaniu zakładanych celów zaangażowania w projekt zakończył udział w funduszu Marguerite I. Jego następcą, reprezentującym polskie interesy na arenie europejskiej, został Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki dotychczasowemu zaangażowaniu PKO Banku Polskiego w Marguerite I inwestorzy zrealizowali w Polsce ważne projekty o wartości blisko 2 mld zł" - czytamy w komunikacie obu banków.

Od listopada 2017 r. BGK jest również inwestorem w nowoutworzonym funduszu Marguerite II wraz z wiodącymi w Europie krajowymi bankami rozwoju oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Całkowite zaangażowanie Marguerite II przekracza 700 mln euro. Będzie on kontynuować udzielane wcześniej przez platformę Marguerite I wsparcie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w energii, w tym ze źródeł odnawialnych, transportu oraz infrastruktury cyfrowej, podano także.

"PKO Bank Polski zrealizował swoje zadania w ramach uczestnictwa w funduszu Marguerite. Projekty w które się zaangażował pozwoliły osiągnąć dwucyfrowe stopy zwrotu. Dzięki naszemu zaangażowaniu, przy wkładzie banku na poziomie 100 mln euro, sfinansowano w Polsce inwestycje o wartości niemal 2 mld zł. Teraz miejsce PKO Banku Polskiego zajmie Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie kontynuował wspieranie polskich interesów w Europie" - powiedział wiceprezes PKO BP Jakub Papierski, cytowany w komunikacie.

Pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada wyjaśnił, że decyzja o odkupieniu od PKO Banku Polskiego udziałów w funduszu Marguerite I wiąże się z naszym przystąpieniem do Marguerite II.

"W fundusze te zainwestowały największe europejskie banki rozwoju. Finansowanie dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych wpisuje się w misję BGK, którą jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Przypomnę, że fundusz, który ma siedzibę w Luksemburgu, po raz pierwszy otworzy biuro regionalne. Dzięki naszemu zaangażowaniu będzie ono zlokalizowane w Warszawie" - powiedział Nierada.

"Dzięki zaangażowaniu PKO Banku Polskiego w fundusz Marguerite I na poziomie 100 mln euro, udało się przyciągnąć do Polski około 1 mld zł kapitału zagranicznego, co dzięki dodatkowemu finansowaniu dłużnemu na poziomie ok. 1 mld zł, przełożyło się na 2 mld zł inwestycji w gospodarce. Fundusz Marguerite I był więc katalizatorem dla inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Ważnym sukcesem było zdobycie zaangażowania w krajowe projekty ze strony największych światowych inwestorów infrastrukturalnych. Dzięki zdobytemu przez nich pozytywnemu doświadczeniu, łatwiej będzie o finansowanie dla tego typu projektów w przyszłości. Inwestorzy przekonali się bowiem, że Polska to kraj przyjazny dla lokowania inwestycji, charakteryzujący się dużym potencjałem wzrostu" - podkreślono w materiale.

W ciągu ośmiu lat, przy udziale funduszu Marguerite I, zrealizowano w Polsce ważne projekty infrastrukturalne. Przykładem jest budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu, która jest największym projektem zrealizowanym dotychczas w Polsce w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Całkowity koszt budowy instalacji wyniósł 832 mln zł. W konstrukcji finansowania tej inwestycji, oprócz środków z Marguerite, wykorzystano także finansowanie dłużne, udzielone przez konsorcjum banków z m.in. PKO Bankiem Polskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Projekt spalarni odpadów w Poznaniu był wielokrotnie nagradzany przez Komisję Europejską i stawiany jako wzór w tego typu przedsięwzięciach. Dzięki zakończeniu budowy i oddaniu instalacji do użytku, Poznań stał się jednym z miast europejskich, które skutecznie odpowiadają na współczesne potrzeby z zakresu ochrony środowiska, podano także.

"Fundusz Marguerite I zrealizował ważne dla Polski projekty także w innych krajach UE. Wśród nich wymienić należy budowę terminala lotniczego w Zagrzebiu, który jest obecnie najnowocześniejszym tego typu obiektem na Bałkanach, obsługującym 8 mln klientów rocznie. Rozwój tej infrastruktury ułatwił polskiej spółce LOT ekspansję w tym regionie. Innym przykładem jest przejęcie udziałów w spółce Latvia Gas, co pozwoliło oddzielić od aktywów dystrybucyjnych aktywa przesyłowe gazu kontrolowane wcześniej przez Gazprom. Umożliwiło to budowę gazociągu transgranicznego Polska-Litwa, co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne krajów regionu, w tym Polski" - napisano także w komunikacie.

Fundusz Marguerite I (2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure) jest pierwszym w historii Unii Europejskiej przykładem paneuropejskiego modelu finansowania projektów infrastrukturalnych. Jego polityka inwestycyjna skupia się na projektach w obszarze infrastruktury drogowej, energetycznej i związanej ze źródłami energii odnawialnej. Tworzy go sześciu głównych inwestorów, będących wiodącymi instytucjami finansowymi i Europejski Bank Inwestycyjny, oraz trzech pozostałych inwestorów, wśród których znajduje się Komisja Europejska.

"Udział BGK w kapitale funduszu wynosi ok. 14%. Zgromadzono w nim środki o wartości 710 mln euro, które po ośmiu latach od utworzenia Marguerite I, są już w pełni zainwestowane. Zrealizowane inwestycje pozwoliły osiągnąć funduszowi dwucyfrową rentowność. Kolejne projekty będą finansowane ze środków nowoutworzonego funduszu Marguerite II, którego udziałowcem od momentu utworzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego" - czytamy także w materiale.

Marguerite to niezależna firma z biurami w Luksemburgu i Paryżu, która będzie nadal zarządzać funduszami Marguerite, Marguerite Pantheon SCSp oraz Marguerite II. Należąca do grupy Marguerite firma Marguerite Investment Management to zarządzający inwestycjami podmiot, który spełnia wymogi określone w dyrektywie w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i podlega nadzorowi CSSF. Fundusze Marguerite, Marguerite II i Marguerite Pantheon SCSp są funduszami luksemburskimi.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem