Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 maja.

"Zwyczajne walne zgromadzenie JSW [?] po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu dokonanej przez radę nadzorczą oceny wniosku zarządu do walnego zgromadzenia co do podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia:

I. Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku w kwocie 2 422 099 997,11 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" ? czytamy w projekcie uchwały.

W marcu br. JSW podjęła decyzję o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej w zakresie przeznaczenia wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Zgodnie z polityką dywidendową stosowaną przez spółkę, zarząd spółki w 2018 r. powinien rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za 2017 r.

JSW odnotowała 2 538,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,7 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 2 422,1 mln zł wobec 371,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.