Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - KCI odnotowało 88,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 133,57 mln zł wobec 1,36 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i z inwestycjji sięgnęły 118,11 mln zł w 2017 r. wobec 126,5 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2017 grupa kapitałowa odnotowała stratę netto z działalności kontynuowanej w wysokości 110 399 tys. zł, czego bezpośrednią przyczyną jest rozpoznanie opisanej wcześniej utraty wartości wartości niematerialnych. W obszarze przychodów i zysków grupa odnotowała 6,2% spadek przychodów ze sprzedaży produktów i usług (jednostką kształtującą tą pozycję rachunku wyników jest głównie grupa kapitałowa Gremi Media S.A.), które w 2017 roku wyniosły 105 200 tys. zł. (w tym usługi mediowe - 81 686 tys. zł). Grupa odnotowała 2 022 tys. zł (26,3%) wzrost przychodów i zysków z inwestycji, wyzerowana została kwota rezerw i utraty wartości (prezentowana na koniec ubiegłego roku w kwocie 2 300 tys. zł), zaś pozostałe przychody i zyski operacyjne, a także dodatnie różnice kursowe utrzymują się na porównywalnym poziomie" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 11,77 mln zł wobec 2,47 mln zł straty rok wcześniej.

KCI S.A. jest spółką giełdową tworzącą grupę kapitałową, której działalność skoncentrowana jest w dwóch obszarach: w segmencie nieruchomościowym, opartym o posiadane kompleksy przy ul. Romanowicza oraz ul. Wrocławskiej w Krakowie, oraz w segmencie medialnym, zbudowanym wokół tytułów prasowych, takich jak "Rzeczpospolita" i "Gazeta Giełdy Parkiet".

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem