Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.05.2018 (ISBnews) - Hawe postanowiła nie wnosić odwołania od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), na podstawie której Komisja postanowiła o ukaraniu spółki karą pieniężną w wysokości 700 tys. zł oraz karą bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW), poinformowała spółka.

"Po przeanalizowaniu uzasadnienia w/w decyzji Komisji bezsprzecznym jest fakt braku skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok, raportu rocznego za 2015 rok, raportu kwartalnego za I kw. 2016 roku, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku, skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kw. 2016 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok, raportu rocznego za 2016 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kw. 2017 roku, które nie zostały przygotowane i przekazane Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości przez Wojciecha Makucia pełniącego od dnia 7 marca 2016 r. funkcję zarządcy, co zarzuca spółce Komisja. Biorąc pod uwagę słuszność uzasadnienia w/w decyzji Komisji w zakresie braków sprawozdawczości, obecną skomplikowaną sytuacje ekonomiczno-finansową spółki oraz ograniczone możliwości działania operacyjnego i terminowości wypełniania obowiązków informacyjnych spółki, po dokładnym przeanalizowaniu sprawy, na obecnym etapie zarząd spółki nie znajduje merytorycznego uzasadnienia środka zaskarżenia w/w decyzji. Spółka w dniu 20 kwietnia 2018 r. złożyła pozew o zapłatę 700 000 zł przeciwko Wojciechowi Makuciowi i nie wyklucza wniesienia kolejnych powództw przeciwko byłemu zarządcy" - czytamy w komunikacie.

W okresie od 12 stycznia 2016 r. do 13 lutego 2018 r. sama spółka i jej zarząd nie posiadali realnego dostępu do majątku, dokumentacji i zarządzania spółką, a obowiązek oraz uprawnienie kierowania sprawami spółki, jej reprezentowania i obowiązki sprawozdawcze ciążyły na organach pozasądowych ustanowionych w toku postępowań upadłościowych lub restrukturyzacyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, że zarówno postępowanie sanacyjne, jak i postępowanie upadłościowe spółki zakończyły się umorzeniem ze względu na brak środków na pokrycie kosztów postępowania, należy wskazać, że spółka na chwilę obecną nie dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do odbudowania księgowości spółki oraz sporządzenia zaległych sprawozdań finansowych spółki, podano również.

"Zarząd nie wyklucza, że po ustabilizowaniu sytuacji i zorganizowaniu odpowiedniego zaplecza finansowego spółka podejmie działania zmierzające do powrotu akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW" - podsumowano.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem