Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Lion's Bank przygotował dla swoich klientów, posiadających obligacje GetBack, informacje na temat możliwego postępowania restrukturyzacyjnego. Przy zarządzie działa grupa robocza, która niezwłocznie udziela odpowiedzi na zapytania i stale monitoruje rozwój sytuacji wokół GetBack, podał bank.

Ronson Development SE wyemitował w trybie oferty prywatnej 50 000 obligacji serii T o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 50 mln zł, podała spółka.

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 11,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 3 803,9 mln zł mln zł na koniec marca br., podała spółka. Na koniec marca br. było to 4 174,3 mln zł.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 29,8% r/r do 704,9 mln zł w kwietniu 2018 r., podała spółka.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (IAS) utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji określającą zobowiązanie podatkowe, tj. uznał, że Action w restrukturyzacji zawyżył podatek naliczony do odliczenia w wysokości 3.442 tys. zł, podała spółka.

Altus TFI odnotowało 22,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 21,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Hapi Pożyczki i SMS Kredyt dołączą do Bancovo. - platformy pośrednictwa finansowego online należącej do Alior Banku. Oferta firm pożyczkowych już jest dostępna na platformie.

PBDiM Kobylarnia, spółka zależna Mirbudu, podpisała umowę ze Skarbem Państwa ? Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu za 16,25 mln zł netto, podał Mirbud.

GetBack planuje przygotowanie nowej strategii biznesowej i finansowej, która pozwoli m.in. obniżyć koszty operacyjne w br., a w dalszym horyzoncie podjąć działania w celu pozyskania kapitału i finansowania dla kontynuacji rozwoju działalności, w szczególności akwizycji nowych portfeli, podał GetBack we wniosku o otwarcie postępowania układowego.

GetBack planuje, że wierzytelności należące do Grupy 1 w wymiarze 34,64% będą skonwertowane na akcje, wynika z propozycji układowych spółki. Spłata należności głównej, określonej na 63,36% będzie przebiegać w ratach, rozłożonych do 2025 roku.

Celon Pharma rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 7,65 mln zł z zysku za 2017 r. na wypłatę dywidendy, co daje 0,17 zł na akcję, podała spółka.

Suma wierzytelności GetBacku wynosi 2 815 mln zł, w tym suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 mln zł, podał GetBack we wniosku o otwarcie postępowania układowego.

PKP Cargo prognozuje, że jego wynik EBITDA za 2018 r. wzrośnie o 10,9% r/r do 778,7 mln zł., a udział rynkowy według pracy przewozowej wzrośnie o 2,3 pkt proc. do 53,9%, podała spółka. Do końca roku ma powstać uaktualniona strategia rozwoju spółki.

Mirbud zawarł dwie umowy na budowę hal w Szczecinie Załom Wschód oraz w Szczecinie Trzebuszu o wartości odpowiednio 42,5 mln zł netto i 39,3 mln zł netto, poinformowała spółka.

Przychody TIM wzrosły o 27,3% r/r do 64,88 mln zł w kwietniu 2018 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. W okresie styczeń-kwiecień br. przychody wzrosły o 21,6% do 235,59 mln zł.

Przewodniczący rady nadzorczej GetBack Kenneth William Maynard, złożył rezygnację z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej oraz wykonywania czynności prezesa oraz członka zarządu, poinformowała spółka.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" (ZCh Police) podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy w kwocie 39,75 mln zł z zysku za 2017 r., co oznacza dywidendę w wysokości 0,53 zł za akcję, podała spółka.

Euro Styl z Grupy Dom Development, rozpoczął sprzedaż 62 lokali w ramach kolejnych etapów dwóch trójmiejskich inwestycji: Osiedla Beauforta na Pogórzu graniczącym z Gdynią oraz Osiedla Futura Park w Gdańsku, poinformowała spółka.

Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 19 mln zł w kwietniu br. i były niższe o 4,3% r/r, poinformowała spółka.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 4,7 USD/b w kwietniu br. w porównaniu do 4,7 USD/b miesiąc wcześniej. W kwietniu ub.r. marża wynosiła 7 USD/b, podała spółka.

JHM Development sprzedał 22 lokale i przekazał 28 w kwietniu br, poinformowała spółka. Narastająco w 2018 r. spółka sprzedała 115 lokali i przekazała 142. Jednocześnie liczba zawartych umów deweloperskich i przedwstępnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych na koniec kwietnia 2018 r. (umowy nieujęte w przychodach) wyniosła 198, dodano.

Cherrypick Games - rok wcześniej, niż pierwotnie planował - rozpoczął prace nad nową grą dla kobiet o roboczym tytule "Crime Stories", dzięki udanej komercjalizacji gry "My Hospital", podała spółka.

United Independent Entertainment GmbH (UIG) wniósł pozew cywilny przeciwko PlayWay, zarzucając spółce naruszenie zobowiązań w związku z dystrybucją gry "Farm Manager 2018", podała firma. PlayWay uznaje pozew za bezzasadny.

Sąd nie przychylił się do wniosku o uchylenie dalszego stosowania środka zabezpieczającego wobec prezesa Unified Factory Macieja Oknińskiego, co oznacza, iż prawdopodobnie nie będzie on mógł pełnić swoich obowiązków co najmniej do końca czerwca 2018 roku, poinformowała spółka.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona wraz z podmiotami powiązanymi (BH Travel Retail Poland, Flemingo Dutyfree Shop Private Limited, Ashdod Holdings Limited) i Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zawarły ugodę, określającą zasady rozliczeń wzajemnych roszczeń związanych ze sporami dotyczącymi najmu powierzchni handlowych na Lotnisku Chopina w Warszawie, poinformowała spółka. Jednocześnie Baltona i PPL podpisały pakiet łącznie 14 umów najmu powierzchni handlowych o wartości (w okresie ich obowiązywania) ok. 710 mln zł.

Piotr Wierzbicki zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu ds. finansowych Sygnity, poinformowała spółka.

Zarząd Próchnika podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, poinformowała spółka. Pomimo to, nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki.

Akcje Mabionu wejdą w skład indeksu mWIG40 i mWIG40TR po usunięciu z listy uczestników indeksów akcji GetBack po sesji 8 maja br., podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę zgodną w wnioskiem Serinus Energy o zawieszenie notowań od 8 do 10 maja włącznie w związku z przeniesieniem siedziby na Jersey i zmianą numeru ISIN, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem