Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Rynek wina w Polsce wart był w 2017 r. 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 6 proc. wobec roku 2016 - wynika z raportu Agencji Rynku Rolnego

--Według raportu przygotowanego przez The Boston Consulting Group we współpracy z włoską organizacją Altagamma w 2017 r. rynek dóbr luksusowych wart był 915 mld euro

--Dzięki nowej ustawie hazardowej legalnie działający operatorzy złapali wiatr w żagle. Kolejni gracze już zainteresowani są rodzimym rynkiem. Jednak szara strefa to wciąż nierozwiązany problem

--Resort cyfryzacji nie stanął na wysokości zadania. Pod względem dostosowania prawa krajowego do RODO jest źle - mówi zastępca generalnego inspektora ochrony danych osobowych

--Branża międzynarodowych przewoźników drogowych ma nowe ciężarówki, ale brakuje jej kierowców. Problemem są także rosnące koszty

--Rośnie w Polsce znaczenie transportu intermodalnego. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w całym 2017 r. przewieziono koleją 14,7 mln ton takich ładunków

Parkiet

--Fundusz Lone Star domaga się od Polski 135 mln euro za blokowanie budowy przez GTC Galerii Wilanów. Jednocześnie szuka kupca na papiery giełdowej spółki

--Szukamy możliwości akwizycyjnych. Analizujemy kilka biznesów, które działają na całym świecie - mówi Mateusz Juroszek, prezes STS

--Wytwórcy energii i ciepła mieli w ubiegłym roku wyjątkowy problem z utrzymaniem zapasów węgla kamiennego na wymaganym prawem poziomie

Dziennik Gazeta Prawna

-- Lista największych podatników CIT opublikowana właśnie przez Ministerstwo Finansów obala mit, że wszystkie duże zagraniczne sieci handlowe nie chcą wywiązywać się z obowiązków wobec polskiego fiskusa

--Branża spożywcza zaciska pasa. Po kilku latach wzrostu nakłady wyhamowały. To efekt obaw przedsiębiorców co do przyszłości, ale i zmiany profilu nowych projektów

--27,5 mld zł - o tyle więcej państwo chce przeznaczyć w nadchodzącej dekadzie na zdrowie. Projekt ustawy został wczoraj skierowany do uzgodnień

Gazeta Wyborcza

--Już nie Ministerstwo Cyfryzacji, lecz MSWiA odpowiada za przygotowane nowych elektronicznych dowodów osobistych. Ma na to nieco ponad dziesięć miesięcy

--Od przyszłego roku rząd będzie mógł zasilać budżet państwa pieniędzmi ściąganymi od kierowców na Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców CEPiK. Prowadzona od 2013 r. modernizacja tego systemu potrwa jeszcze trzy lata

--Steinhoff International, południowoafrykański fundusz będący właścicielem sieci Pepco, może ją wkrótce sprzedać - ustaliły Wiadomości Handlowe

--Discovery i TVN łączą struktury. Nowym prezesem został Piotr Korycki

--W czwartek w Sejmie ma odbyć się głosowaniem nad projektem dotyczącym opłaty emisyjnej. Taką informację umieścił na swoim profilu na Facebooku poseł Paweł Kukiz. Polityk ostrzega, że opłata spowoduje wzrost cen paliwa

Puls Biznesu

--Inwestorzy ostro zareagowali na spadek sprzedaży Gino Rossi. Spółka tłumaczy, że ma za mało pieniędzy na towar

--Klienci Trigona oberwali za GetBack. Problemy windykatora rozlewają się na inwestujących w fundusze wierzytelności. Na razie w jednym TFI

--Po raz kolejny parlamentarzyści zajmowali się nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii bez obecnych przedstawicieli tego sektora

--40% Polaków przyznaje, że nie słyszało o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO)

ISBnews

--Zarząd Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podjął uchwałę o przeznaczeniu 60,9 mln zł z zysku za 2017 r. na wypłatę dywidendy co daje 1,2 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.

--Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w kwietniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Monnari Trade wyniosły ok. 17,4 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2017 roku (19,1 mln zł) o 8,90 %, podała spółka.

--Polski Holding Nieruchomości (PHN) podpisał list intencyjny z BGK Nieruchomości w sprawie ustalenia zasad współpracy, mających na celu rozpoznanie możliwości zaangażowania spółki i BGK Nieruchomości przy projektach inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, podał PHN.

--OncoArendi Therapeutics, ocenia że wersja robocza raportu z zakończenia badań klinicznych pierwszej fazy dla związku OATD-01 - drobnocząsteczkowego inhibitora chitynaz w leczeniu astmy, potwierdza przewidywania spółki dotyczące pomyślnego przebiegu badania tej fazy oraz możliwość kontynuacji prac nad związkiem OATD-01, w ramach którego możliwe będzie przejście do kolejnego etapu, wynika z komunikatu.

--Akcjonariusze CD Projekt zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i skupie do 21,1 tys. akcji własnych w celu rozliczenia transakcji nabycia przedsiębiorstwa spółki Strange New Things, wynika z uchwał walnego.

--Tell, spółka należąca do Grupy OEX, podpisała czteroletnią umowę dzierżawy, na podstawie której przejmie od 1 lipca zarządzanie 48 punktami sprzedaży od Orange Retail, spółki zależnej Orange Polska, poinformował członek zarządu OEX Rafał Stempniewicz.

-Oferta złożona przez PBDiM Kobylarnia, spółkę zależną Mirbudu, na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość ? Strzelno została wybrana jako najkorzystniejsza, poinformowała spółka. Wartość oferty wynosi 15,9 mln zł brutto, podano także.

--Gorenje otrzymało trzy wiążące oferty od potencjalnych partnerów strategicznych z siedzibami w Azji, podała spółka.

--Akcjonariusze Asbisc Enterprises Plc podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,06 USD na akcję, podała spółka.

--Sąd Rejonowy Katowice - Wschód zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Famuru oraz podział Kopeksu poprzez przeniesienie części jego majątku na Famur, co oznacza, że spełniono prawny wymóg integracji i zakończono proces integracji operacyjnej, podał Famur.

--ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu w Poznaniu na II odcinek przebudowy trasy tramwajowej od os. Lecha do ronda Żegrze, poinformowała spółka. Wartość oferty wyniosła 82,6 mln zł netto.

--Sytuacja związana z firmą GetBack w krótkim terminie wpłynie negatywnie na całą branżę windykacyjną, a przede wszystkim na warunki pozyskiwania finansowania na rynku obligacji przez spółki działające w tej branży, uważa prezes Giełdy Praw Majątkowych Vindexus Jan Kuchno.

--PKN Orlen skrócił do 8 maja br. ( z 21 maja) okres przyjmowania zapisów na obligacje serii C w ramach programu publicznych emisji obligacji, skierowanych do inwestora indywidualnego, poinformowała spółka. W dniu rozpoczęcia zapisów, tj. 7 maja 2018 roku złożono zapisy na liczbę obligacji serii C większą od łącznej liczby oferowanych obligacji.

--Tegoroczny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów wynosi 100,5 mln euro (wobec 94,6 mln euro rok wcześniej), a na marży1 jest wyższy r/r o 4% i wynosi 75,4 mln euro, według stanu na 12 kwietnia, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński.

--Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) ocenia, że do końca roku mogłoby sfinalizować dwa przejęcia: Necomplus - spółki z grupy Asseco oraz zagranicznego podmiotu z branży płatności, poinformował prezes Piotr Jeleński.

--Giełda Praw Majątkowych Vindexus w najbliższym czasie zdecyduje o ewentualnej dalszej współpracy z firmą pożyczkową SuperGrosz, poinformował prezes Jan Kuchno. Spółka planuje, że w 2018 roku zwiększy r/r wartość nabywanych portfeli wierzytelności.

--Konsorcjum Stali zmieniło lokalizację inwestycji z dzielnicy Rembertów w Warszawie na Pruszków, a termin jej realizacji przesunął na koniec września 2019 r., podała spółka

--Minister Środowiska wydłużył koncesję wydobywczą dla tzw. Pola Bełchatów w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) ? spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), do 31 grudnia 2026 r., podała spółka. Przedłużenie nie wiąże się z powiększeniem obszaru działalności kopalni.

--Akcjonariusze PKP Cargo zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r. na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 13 czerwca.

--Budimex zawarł umowę z KGHM Polska Miedź na budowę kwatery południowej OUOW Żelazny Most - etap I (faza 1,2,3), podała spółka. Wartość umowy to 578 mln zł netto.

--PKO Bank Polski wdrożył - w ramach Centrum Bankowości Przedsiębiorstw - nowy model obsługi klientów firmowych o przychodach rocznych od 5 do 30 mln zł. Centrum zapewnia sieć mobilnych doradców bankowych oraz merytoryczne wsparcie ekspertów z zakresu leasingu, faktoringu, produktów skarbowych czy trade finance, podał bank.

--Echo Investment oraz spółki zależne sprzedały umowami przedwstępnymi 81 mieszkań w kwietniu 2018 r. wobec 86 mieszkań sprzedanych w kwietniu 2017 r., poinformowała spółka. W tym samym okresie zawarto z klientami 13 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań, w porównaniu do 6 umów ostatecznych zawartych w kwietniu 2017 r.

--Rada nadzorcza Fabryk Mebli Forte rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 54 405 170,89 zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, poinformowała spółka.

--CDRL zanotowało w kwietniu 13,1 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach i 1,7 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce, poinformowała spółka. Przekłada się to na wzrost o odpowiednio 7% i 69% r/r.

--Marcin Drobek został powołany na prezesa Dom Development Construction - nowej spółki zależnej Dom Development, podał deweloper.

--Nestmedic przyjął strategię grupy na lata 2018-2023, w której zidentyfikował do 20 rynków, na których zamierza podejmować aktywne działania nakierowane na budowanie współpracy i relacji z lokalnymi partnerami i sieci dystrybucji oraz sprzedaży systemu Pregnabit. Spółka zakłada, że udział eksportu w przychodach grupy przekroczy 90% na koniec roku obrotowego 2023 r., a marża EBITDA sięgnie 50-60%.

--Hawe Telekom i białoruska firma National Traffic Exchange Center (NTEC) uruchomiły na granicy polsko ? białoruskiej, w rejonie Brześcia, styk światłowodowy działający w oparciu o technologię DWDM, poinformowała spółka. To kolejny po Frankfurcie nad Menem międzyoperatorski punkt styku w ofercie polskiej firmy, który zwiększy możliwości w zakresie obsługi ruchu internetowego oraz świadczenia usług transmisji danych dla klientów operatorskich oraz korporacyjnych, dodano.

--AC SA odnotowało 10,39 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 8,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 100,7 mln zł w kwietniu br., co oznacza wzrost o 39,32% r/r, podała spółka.

--LUG odnotował 1,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka prezentując szacunkowe dane.

--Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w kwietniu 2018 r. wyniosła ok. 32 mln zł, co oznacza wzrost o 6% r/r. W ujęciu narastającym, sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 105 mln zł i była 3% wyższa niż w roku poprzednim.

--Pragma Inkaso podjęła decyzję w sprawie emisji nie więcej niż 65 000 obligacji serii G, poinformowała spółka. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.

--NB Tricity ? spółka zależna Nextbike Polska - złożył najkorzystniejszą ofertę wartą 40,27 mln zł w postępowaniu na dostawę, uruchomienie oraz zarządzanie i eksploatację Systemu Roweru Metropolitalnego prowadzonym przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, podał Nextbike.

--Ronson Development Partner 2 - spółka zależna Ronson Development ? podpisała umowę z Hochtief Polska na wybudowanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego na 268 lokali w Poznaniu w ramach projektu Grunwald2, podał Ronson. Wartość umowy to 59,5 mln zł netto

--PlayWay zawarł umowę licencyjną z Ford Motor Company, poinformowała spółka.

--Sprzedaż Gino Rossi spadła w kwietniu br. o 21,4% r/r i wyniosła 14,4 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-kwiecień br. sprzedaż spadła o 17,3% r/r do 50,2 mln zł.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem