Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Enea miała wstępnie 240 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, 2 989 mln zł przychodów oraz 702 mln zł EBITDA za I kwartał 2018 roku, podała spółka.

"Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za I kwartał 2018 roku:

- Przychody ze sprzedaży netto: 2 989 mln zł,

- EBITDA: 702 mln zł,

- EBIT: 339 mln zł,

- Zysk netto: 254 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 240 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Obrót: 53 mln zł,

- Dystrybucja: 297 mln zł,

- Wytwarzanie: 227 mln zł,

- Wydobycie: 123 mln zł, podano również.

Na wstępny wynik EBITDA grupy kapitałowej Enea w I kwartale 2018 roku wpływ miały następujące zdarzenia:

- Obszar Obrót ? wzrost wolumenu sprzedaży do odbiorców końcowych, wzrost kosztów obowiązków ekologicznych, zawiązanie niższej niż w analogicznym okresie 2017 roku rezerwy w związku z wypowiedzianymi umowami długoterminowymi na zakup zielonych certyfikatów;

- Obszar Dystrybucja ? wzrost wolumenu sprzedaży usług dystrybucji oraz wzrost wyniku pozostałej działalności operacyjnej głównie w związku z otrzymanymi odszkodowaniami;

- Obszar Wytwarzanie ? pozostaje pod wpływem dwóch grup czynników mających wpływ na całkowite wytwarzanie energii elektrycznej 1) zwiększenie mocy wytwórczych ? oddanie do użytkowania bloku 11 w Elektrowni Kozienice, 2) wydłużenie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem bloku nr 10 do konkluzji BAT w Elektrowni Kozienice oraz odstawienie bloku zielonego do planowanego przeglądu w Elektrowni Połaniec;

- Obszar Wydobycie ? niższe wydobycie netto w I kwartale 2018 r. spowodowane istotnymi utrudnieniami geologicznymi i hydrologicznymi oraz polubowne zakończenie sporu z konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras, wymieniono w komunikacie.

"Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku dotyczącego analizy wpływu wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea, spółka informuje, iż będą one miały nieznaczny wpływ na wyniki skonsolidowane w I kwartale 2018 roku w porównaniu do osiągniętego wyniku w analogicznym okresie poprzedniego roku" - zaznaczono w informacji.

Enea podała, że I kwartał tego roku wyraźnie wskazuje na efekty przejęć i inwestycji w aktywa wytwórcze. Grupa Enea wytworzyła 6,3 TWh energii elektrycznej, czyli o 68,7% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Wzrósł również wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym do 5,6 TWh z 5,0 TWh (o 11,4% r/r), a sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym zwiększyła się do 5,18 TWh z 4,98 TWh (o 4,2% r/r)" .

"Wyniki należy oceniać jako satysfakcjonujące w świetle przejściowych zdarzeń w segmencie wydobycia i remontów modernizacyjnych w segmencie wytwarzania. Informacje z LW Bogdanka wskazują, że trudności geologiczne skończyły się, zatem w kolejnych kwartałach oczekujemy powrotu do założonego poziomu wyników. Wysoki wzrost wytwarzania energii elektrycznej pokazuje zasadność dokonanej akwizycji Elektrowni Połaniec. Widać również potencjał do podnoszenia wyników w tym segmencie, także w oparciu o blok 11 w Elektrowni Kozienice. Cieszy poprawa i zanotowany wzrost EBITDA w obszarze dystrybucji, gdzie konsekwentnie poprawiamy jakość sieci i prowadzimy szereg projektów innowacyjnych" ? powiedział wiceprezes Enei ds. finansowych Piotr Olejniczak, cytowany w komunikacie.

Jednostkowe wyniki finansowe Enea za I kwartał 2018 roku:

- Przychody ze sprzedaży netto: 1 173 mln zł,

- EBITDA: 33 mln zł,

- EBIT: 32 mln zł,

- Zysk netto: 44 mln zł.

Na wstępny jednostkowy wynik netto Enea w I kwartale 2018 roku miały wpływ przede wszystkim czynniki związane z obrotem energią elektryczną takie jak: wzrost wolumenu sprzedaży do odbiorcy końcowego, wzrost kosztów obowiązków ekologicznych czy zawiązanie niższej rezerwy w związku z wypowiedzianymi umowami długoterminowymi na zakup "zielonych certyfikatów" w odniesieniu do porównywalnego okresu poprzedniego roku, podała spółka.

"Jednocześnie emitent informuje, iż w wyniku wdrożenia MSSF 15, skutki umów dla których spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Enea są agentami, prezentowane są w przychodach w wartościach netto, co w sposób istotny wpływa na obniżenie pozycji przychodów i kosztów, ale pozostaje bez wpływu na wynik działalności operacyjnej poszczególnych spółek" - wskazano w komunikacie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej Enea za I kwartał 2018 roku, którego publikację zaplanowano na 24 maja 2018 roku.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.