Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - LC Corp ujął w wynikach finansowych za I kw. 2018 r. kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu euro oraz kwotę będącą rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których łączny pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik finansowy brutto wyniósł 18,25 mln zł, podała spółka.

"Grupa Kapitałowa LC Corp S.A. ujęła w wynikach finansowych I kwartału 2018 roku kwoty będące rezultatem znaczącej zmiany kursu euro i mające istotny wpływ na wynik brutto w okresie tj.:

- wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych, których wycena jest sporządzana w euro i przeliczana na zł, w kwocie 15 789 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych',

- wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 5 229 tys. zł. Wskazana kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji 'Koszty finansowe'" ? czytamy w komunikacie.

Wpływ opisanej zmiany kursu euro (kurs euro na dzień 31 marca 2018 roku wynosił 4,2085 zł tj. zanotował wzrost o 0,0376 zł w stosunku do kursu euro na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wynosił 4,1709 zł) na skonsolidowany wynik finansowy brutto za I kwartał 2018 roku wyniósł 10,56 mln zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. Zmiana kursu euro ma charakter niepieniężny.

Jednocześnie ujęto w wynikach finansowych kwotę będącą rezultatem znaczącej zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych:

- w związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku Retro Office House we Wrocławiu ujęta została wycena w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej Retro Office House. Wartość godziwa nieruchomości wyniosła na 31.03.2018 r. 55 910 tys. euro (235 297 tys. zł) i została pomniejszona o wartość nakładów do poniesienia w kwocie 24 302 tys. zł. Wpływ ujęcia wyceny na wynik finansowy brutto wyniósł 6 801 tys. euro (28 622 tys. zł),

- w związku ze zmianą sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości handlowych we Wrocławiu oraz aktualizacją szacunków dotyczących wyniku operacyjnego netto spółki Arkady Wrocławskie spadła wycena wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej Arkady Wrocławskie, która wyniosła na 31.03.2018 r. 86 926 tys. euro, co oznacza spadek wartości nieruchomości w kwocie 4 974 tys. euro (20 933 tys. zł).

"Wpływ ujęcia opisanej w punkcie II wyceny nieruchomości inwestycyjnych na skonsolidowany wynik finansowy grupy brutto za I kwartał 2018 roku wyniósł 7 689 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. Zmiana powyższych wycen ma charakter niepieniężny" ? czytamy dalej.

Łączny wpływ obu zmian wyniósł 18 249 tys. zł i spowodował zwiększenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę, podsumowano.

Z kolei LC Corp ujął w jednostkowych wynikach finansowych I kwartału 2018 roku znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy brutto w okresie z tytułu:

- otrzymanych dywidend i udziałów w zyskach, których łączna kwota w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za I kwartał 2018 roku wyniosła 42 827 tys. zł,

- wyceny nieruchomości Retro Office House, która miała znaczący wpływ na odwrócenie odpisu aktualizacyjnego na udziały LC COrp w spółce LC Corp Invest XI sp. z o.o. w kwocie brutto 4 929 tys. zł. Kwota ta zwiększy jednostkowy wynik finansowy za I kwartał 2018 roku.

"Przychody te pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy LC Corp. S.A." - podano także.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem