Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zdecydował o otworzeniu wobec GetBack S.A. przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka. GetBack podał też, że wierzyciel GetBack złożył w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBacku, podała spółka.

"Zgodnie z wyżej powołanym postanowieniem (Sygnatura akt: VIII GR 13/18) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił o:

- otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec GetBack S.A.;

- wyznaczeniu sędziego-komisarza w osobie pana SSR Jarosława Mądrego;

- wyznaczeniu zarządcy w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840);

- ustanowieniu kuratora, do reprezentowania praw obligatariuszy, w osobie Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego (numer licencji: 142);

- zezwoleniu GetBack S.A. na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa GetBack S.A. w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu;

- określeniu podstawy jurysdykcji wyłącznej krajowych sądów [?];

- jak również o tym, że przyspieszone postępowanie układowe ma charakter postępowania głównego w rozumieniu przepisów rozporządzenia" - czytamy w komunikacie.

W ramach przyspieszonego postępowania układowego GetBack złożył wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z propozycjami układowymi, które to dokumenty - jako kopie kart z akt postępowania prowadzonego przez sąd rejonowy - zostały upublicznione przez sąd rejonowy, podkreślono.

"Zarząd GetBack S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 10 maja 2018 r.) uzyskał od rzecznika prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu informację dotyczącą okolicznością wpłynięcia w dniu 9 maja 2018 r. do sądu wniosku wierzyciela (osoby fizycznej) o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBack S.A." - czytamy w odrębnym komunikacie.

Wnioskodawca w treści powołanego wniosku wniósł o:

1. utajnienie jego wniosku i nieujawnianie go na witrynie internetowej sądu z uwagi na ochronę dóbr osobistych wnioskodawcy, w tym szczególności jego danych osobowych

2. otwarcie postępowania sanacyjnego wobec GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu

3. udzielenie zabezpieczenia w trybie art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, poprzez ustanowienie tymczasowego zarządcy majątku dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego, podano także.

"Zarządzeniem z dnia 10.05.2018 r. sędzia referent wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez jego podpisanie w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Jednocześnie sędzia zarządził, aby poinformować wnioskodawcę, że postanowieniem z dnia 09.05.2018 r., wydanym w sprawie VIII GR 13/18 otwarto przyspieszone postępowanie układowe wobec GetBack S.A. we Wrocławiu" - czytamy dalej.

GetBack 2 maja br. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ? przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.