Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

ATM odnotował 3,33 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 10,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polwax odnotował 1,37 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Watościowych (GPW) na wniosek Robyga zawiesi od wtorku 15 maja obrót obligacjami serii R spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, poinformowała spółka.

Zarząd Pfleiderer Group rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 71,16 mln zł, czyli 1,2 zł na każdą akcję z zysku za 2017 rok, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Ailleron powołała dotychczasowy zarząd z Rafałem Styczniem na czele na nową kadencję, podała spółka.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał bezwarunkową zgodę na przejęcie Netii przez Cyfrowy Polsat, podano w komunikacie.

Hisense Luxemburg Home Appliance Holdings S.ar.l. złoży ofertę zakupu wszystkich akcji Gorenje Gospodinjski aparati, d.d., podało Gorenje.

Atal przekazał 830 lokali w I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 66% r/r, poinformowała spółka. Najwięcej lokali spółka przekazała w Krakowie i Warszawie.

MLP Group wyemitował w ramach oferty prywatnej 10 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 tys. euro każda i łącznej wartości emisyjnej 10 mln euro, poinformowała spółka.

KGHM Polska Miedź przedłużyła kontrakt z Tele-Fonika Kable na dostawę walcówki miedzianej, poinformowała spółka. Jest to kontynuacja współpracy obu firm w tym zakresie, a obecny aneks do umowy, jest pierwszym zawartym na okres pięciu lat i obowiązuje do końca 2022 roku, dodano.

Akcjonariusze JHM Development podjęli uchwałę ws. dywidendy w kwocie 2,08 mln zł, co oznacz wypłate w wysokości 0,03 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.

PKN Orlen odbył dziś rozmowy z Saudi Aramco o perspektywach rozwoju współpracy w zakresie dostaw ropy naftowej, poinformowała spółka.

Sąd Arbitrażowy zasądził kwotę przeciwko Tarczyńskiemu z powództwa Clean & Carbon Energy (CCE) Przedsiębiorstwa Techniczno-Budowlanego Nickel w sprawie o zapłatę 15,8 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi, podała spółka. Jednocześnie są uwzględnił powództwo wzajemne w części i zasądził od PTB Nickel na rzecz Tarczyńskiego 1,05 mln zł plus odsetki.

Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., wynika z przyjętych uchwał.

Master Pharm odnotował skonsolidowany szacunkowy wynik netto wysokości 2,95 mln zł w I kw. 2018 roku wobec 1,59 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 85% r/r, podała spółka.

PKP Cargo podpisało z Kolejami Litewskimi umowy mające na celu m.in. usprawnienie obsługi ładunków na kolejowym przejściu granicznym między Polską i Litwą, podało PKP Cargo.

Maxima Grupe ogłosiło zamiar nabycia 354 531 akcji Emperii Holding (2,87% kapitału) w drodze przymusowego wykupu po cenie 100 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący - Dom Maklerski mBanku. W związku z ogłoszeniem zamiaru squeeze-outu, GPW zawiesiła notowania akcji Emperii od dziś.

Poziom marży odsetkowej netto Banku Handlowego w całym bieżącym roku jest trudny do oszacowania ze względu na dużą zmienność na rynku obligacji, wynika z wypowiedzi prezesa Sławomira Sikory.

Bowim miał 5,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r., tj. o 3,77 mln zł mniej niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane.

Grupa Best spłaciła w terminie kolejną transzę obligacji - serii K1 o wartości 45 mln zł, podała spółka. Seria K1 była pierwszą emisją na podstawie prospektu w ramach programu o wartości 300 mln zł, a oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M+3,8%.

Grupa Cyfrowy Polsat realizuje kolejny etap modernizacji sieci i wdraża nowe rozwiązania technologiczne. W zasięgu internetu LTE Plus Advanced znajduje się ponad 54% mieszkańców Polski, a w ponad 300 miejscowościach jego prędkość mieści się w przedziale 300-500 Mb/s, podała spółka.

Ten Square Games podtrzymuje plany założone w strategii rozwoju ogłoszonej przy ofercie publicznej, poinformował prezes Maciej Popowicz. Dwie gry, które znajdą się w soft launch w II półroczu mają zacząć dokładać się do wyników finansowych od 2019 roku.

Bank Handlowy - po udanym I kwartale, w którym akcja kredytowa wzrosła o 5% - podtrzymuje, że w całym roku oczekuje jej jednocyfrowego wzrostu na poziomie ok. 5-6%. Bank po stronie detalicznej chce wzmocnić proces automatyzacji dostępu do kredytów i pożyczek, ale pełne efekty tych działań będą widoczne dopiero pod koniec ub. roku, poinformował prezes Sławomir Sikora.

W tym roku może dojść do jeszcze jednej transakcji przejęcia banku na polskim rynku, wynika ze słów prezes Banku Handlowego Sławomira Sikory.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gino Rossi upoważniło zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 20 mln akcji zwykłych oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał.

P. A. Nova podpisała aneks do umowy o roboty budowlane z Dr. Schumacher, zgodnie z którym wartość kontraktu wzrosła o 2,77 mln euro do 11,82 mln euro netto, podała spółka.

OT Logistics podpisał z krajowym dostawcą paliw aneks do umowy o współpracy w zakresie składowania i przeładunku węgla energetycznego, który zwiększa jej wartość do 56,7 mln zł, podała spółka.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 5,79 mln zł, zysk operacyjny na poziomie 1,54 mln zł oraz zysk netto na poziomie 1 mln zł w I kwartale 2018 r., podała spółka.

Akcje Ten Square Games zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Kurs akcji na debiucie wyniósł 52,2 zł, co oznacza wzrost o 13,5 % względem ceny z oferty.

Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) złożyła do ministra środowiska wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze znajdującego się na Lubelszczyźnie złoża "K-6 i K-7", w obrębie projektowanego obszaru górniczego "Cyców", poinformowała spółka. Graniczy ono bezpośrednio z obszarem "Puchaczów V", eksploatowanym obecnie przez Bogdankę.

Zatwierdzona strategia rozwoju Artifex Mundi na lata 2018-2021 okresie oparta jest o pięć filarów: 1) maksymalizację rentowności segmentu HOPA, 2) efektywny rozwój segmentu F2P, 3) stworzenie powtarzalnego kalendarza produkcyjno-wydawniczego gier premium klasy Triple-I, 4) inwestycje w kapitał ludzki i know-how, oraz 5) efektywne zarządzanie kapitałem i uzyskanie zdolności dywidendowej, podała spółka.

PlayWay zawarł umowę inwestycyjną z Przemysławem Bieńkiem, Krzysztofem Wolskim oraz Jakubem Trzebińskim, na mocy której obejmie nowe udziały w kapitale zakładowym spółki Baked Games, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Ipopema Securities zdecydują 6 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę całego zysku netto za 2017 rok, tj. 1,26 mln zł, wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę.

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) zdecydują 6 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 113,54 mln zł tj. 5,94 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę.

Talanx odnotował 218 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 238 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Benefit Systems ustalił cenę emisyjną akcji serii F w wysokości 1 035 zł za jedną akcję, a łączną liczbę akcji na 184 000, poinformowała spółka. Zarząd spółki zamierza zawrzeć umowy objęcia akcji serii F nie później niż do dnia 16 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zdecydował o otworzeniu wobec GetBack S.A. przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka. GetBack podał też, że wierzyciel GetBack złożył w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec GetBacku, podała spółka.

11bit Studios odnotowało 0,98 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 0,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Astarta odnotowała 3,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 30,74 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alchemia odnotowała 12,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Handlowy odnotował 145,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 42,66 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Private Equity Managers (PEManagers) odnotowało 2,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Best odnotował 19,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Eurocash odnotował 18,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 14,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem