Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Oferta ZUE została uznana za najkorzystniejszą w kolejnym postępowaniu przetargowym na przebudowę torowiska tramwajowego i budowę dróg rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy, poinformowała spółka. Wartość oferty wyniosła 95,7 mln zł netto, dodano.

"Kryteria oceny ofert stanowią:

- cena - waga: 60%,

- okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane - waga: 20%,

- doświadczenie kierownika robót w specjalności torowej - waga: 10%,

- doświadczenie projektanta w specjalności torowej - waga: 10%.

Oferta złożona przez spółkę jest najkorzystniejsza po uwzględnieniu wszystkich kryteriów" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji został wyznaczony na wrzesień 2020 r., a termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, dodano.

"Jednocześnie spółka wyjaśnia, że wszystkie oferty złożone w ramach przetargu organizowanego przez zamawiającego, o którym mowa powyżej oraz w poprzednio opublikowanym raporcie bieżącym dotyczącym inwestycji w Bydgoszczy zostały złożone powyżej budżetu zamawiającego. Mając powyższe na uwadze emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących o dalszych istotnych etapach ww. postępowań" - podsumowano.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2017 r. miała 465 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem