Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Wittchena zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 15,25 mln zł tj. 0,84 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z podjętych uchwał.

Emperia odnotowała 13,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cyfrowy Polsat oraz Karswell Limited podjęli decyzję o nabyciu akcji Netii w ramach wezwania pomimo nieziszczenia się jednego warunku, podano w komunikacie.

MLP Group odnotowało 4,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 15,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprodukt odnotował 99,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 82,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość portfela zamówień grupy Mostostal Warszawa wyniosła 1 616,9 mln zł na koniec marca br., podała spółka.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 12,64 mln zł, tj. 0,27 zł na akcję z zysku za 2017 rok, podała spółka.

Mostostal Warszawa odnotował 1,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 13,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Erez Tik złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Ronson Development SE ze skutkiem od16 maja br., podała spółka.

Serinus Energy złożył do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wniosek o dalsze przedłużenie okresu zawieszenia notowań akcji spółki o jeden dzień sesyjny, poinformowała spółka.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka ocenia, że po spadku przychodów r/r w I kwartale ma powody do ?dużego optymizmu" w obecnym kwartale, poinformował prezes Piotr Mikrut.

Oferta ZUE została uznana za najkorzystniejszą w kolejnym postępowaniu przetargowym na przebudowę torowiska tramwajowego i budowę dróg rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy, poinformowała spółka. Wartość oferty wyniosła 95,7 mln zł netto, dodano.

Sygnity zawarło ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie umowy na zaprojektowanie, realizację i nadzór gwarancyjny Podsystemów: "Hurtownia Danych" oraz "Podsystem Wykrywania Nadużyć" w ramach Projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", podała spółka. Zamawiający zobowiązał się do zapłaty na rzecz spółki kwoty w łącznej wysokości ok. 13,4 mln zł brutto.

Zarząd Protektora zarekomendował przeznaczenie na dywidendę całego zysku netto za 2017 r., tj. 1,35 mln zł, oraz część kapitału zapasowego pochodzącego z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 0,93 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, podała spółka.

Erbud jako lider konsorcjum podpisał umowę na budowę budynku wielofunkcyjnego przy ul. Berylowej w Lublinie, poinformowała spółka. Wartość netto umowy z Gminą Lublin wynosi 55,5 mln zł, dodano.

Dostawa spotowa ok. 140 tys. m3 norweskiego LNG przypłynie do terminalu w Świnoujściu 25 maja, poinformował prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Piotr Woźniak.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie przewiduje braku wypłaty dywidendy za 2017 r., wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Woźniaka.

Zarząd 4fun Media podjął uchwałę zakładającą przeznaczenie z zysku netto za 2017 r., w łącznej wysokości 3,9 mln zł, kwoty 2,4 mln zł na wypłatę dywidendy, poinformowała spółka.

PKN Orlen prawdopodobnie osiągnie 66% udziału w Grupie Lotos w III kw. 2019 r., poinformował Maciej Mataczyński z kancelarii SMM Legal, zajmujący się transakcją.

Neuca zanotowała w I kw. dodatni wynik operacyjny w linii biznesów pacjenckich i liczy, że cały rok linia zakończy "na plusie". Przejęta w kwietniu spółka Clinmed Pharma, działająca w segmencie badań klinicznych, podwaja skalę biznesu Neuki w tym obszarze i wpłynie pozytywnie na wynik finansowy jeszcze w tym roku, poinformował prezes Piotr Sucharski.

Grupa Recykl osiągnęła w I kwartale br. 11,6 mln zł sprzedaży, przy 3,1 mln zł EBITDA i 1,1 mln zł zysku netto, poinformowała spółka.

Midven oczekuje, że w ciągu najbliższych 7 miesiącach mają szansę na debiut dwie gry na platformy Steam, Nintendo, xBox oraz platformy mobilne, poinformowała spółka.

Orlen Upstream zakończył postępowanie kwalifikacyjne na wybór prezesa i członka zarządu, poinformowała spółka. Funkcję prezesa - dyrektora generalnego rada nadzorcza ponownie powierzyła Januszowi Radomskiemu, a do pełnienia funkcji członka zarządu została powołana Sylwia Kobyłkiewicz, dodano.

Walne zgromadzenie Immofinanz AG zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 euro na akcję, podała spółka.

Synektik oczekuje, że przychody, jak i realizowane marże w kolejnych 6 miesiącach powinny być wyższe od wyników zanotowanych w I kw. 2018 r., poinformował prezes Cezary Kozanecki.

Bloober Team odnotował 0,97 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pharmena osiągnęła w I kw. 2018 r. blisko 1 mln zł jednostkowego zysku netto wobec straty w analogicznym okresie ubiegłego roku, poinformowała spółka. Przychody spółki wzrosły w tym samym czasie o ponad 33% do 3,9 mln zł. Dynamiczny wzrost wyników to efekt m.in. dużo lepszych rezultatów wypracowanych w szczególności ze sprzedaży dermokosmetyków na rynkach zagranicznych.

Serinus skoncentruje się na działalności w Rumunii, która będzie napędzała wzrost w ciągu najbliższych kilku lat, natomiast skala działalności prowadzonej w Tunezji jest uzależniona od osiągnięcia i utrzymania progów opłacalności, podała spółka.

Serinus odnotował 1 mln USD skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 2,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercor pozyskał zamówienia o wartości około 33,3 mln zł w kwietniu br. w porównaniu z 23,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 41% r/r, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Ailleronu zdecydują 6 czerwca br. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę.

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum logistycznego z terminalem kontenerowym przy ul. Nilskiego-Łapińskiego w Łapach. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wyniesie ok. 25 mln zł netto.

Sygnity złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia wniosek o zawezwanie do próby ugodowej Skarbu Państwa - ministra finansów, poinformowała spółka.

Śnieżka odnotowało 10,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 15,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arctic Paper odnotował 15,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 26,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Synektik odnotował 7,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Neuca odnotowała 32,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 30,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Aktualny portfel zamówień grupy Polimeksu -Mostostalu pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 1,67 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych, podała spółka.

Polimex-Mostostal odnotował 1,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 16,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem