Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Spadek skonsolidowanych przychodów KGHM Polska Miedź o 13% r/r do 4 266 mln zł w I kwartale br. był efektem głównie niższych r/r wolumenów sprzedaży miedzi płatnej (o 14%) i srebra (o 16%) przy stabilnej cenie miedzi w PLN, a cenie srebra niższej w PLN aż o 19% w efekcie deprecjacji kursu USD o 16%, podała spółka.

Nakłady inwestycyjne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wyniosły 855 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 1 088 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie kwartalnym.

Produkcja energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) wyniosła 17,66 TWh w I kw. 2018 r. (wzrost o 18% r/r), w tym z węgla brunatnego - 9,82 TWh (spadek o 7% r/r), podała spółka.

Rada nadzorcza Sygnity podjęła decyzję o powołaniu Mariusza Nowaka na stanowisko prezesa, poinformowała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 935 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 964 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OT Logistics odnotował 4,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Muzeum Historii Polski w Warszawie wybrało ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na Budowę Muzeum Historii Polski w Warszawie, podała spółka. Wartość oferty: 459,74 mln zł netto.

i2 Developement odnotował 0,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź odnotował 439 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 710 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bioton zawarł z Yifan International Pharmaceutical umowę dotyczącą sprzedaży wszystkich akcji w spółce zależnej SciGen Ltd, poinformowała spółka. Cena za pakiet akcji w SciGen posiadanych przez Bioton wynosi 26,76 mln USD, dodano.

KSG Agro odnotowało 1,3 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,35 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego zawarło ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze umowę na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w szpitalu, podał Mostostal Zabrze. Wartość prac objętych umową wynosi 81,3 mln zł netto (98,7 mln zł brutto).

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Katarzyny Sułkowskiej na stanowisko prezesa zarządu Alior Banku, podała KNF.

Grupa Famur podpisała porozumienie o współpracy i dołączyła wraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) do grona partnerów, których celem jest współpraca przy zdobywaniu zamówień na rynku indyjskim w sektorze górniczym i energetycznym, poinformowała spółka i PFR. Pozostali partnery to: Jastrzębska Spółka Węglowa, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa oraz Indyjsko-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa.

Zamet dostrzega ożywienie na rynku offshore, hutniczym i metalurgicznym. Spółka jest do niego przygotowana, stale pracując nad optymalizacją procesów i efektywnością organizacji, poinformowali ISBnews członkowie zarządu.

Zamet rozpoczął proces poszukiwania inwestora dla Mostostalu Chojnice i chce w ciągu najbliższych kilku tygodni odbyć spotkania z potencjalnymi inwestorami. Spółka jest otwarta na inwestorów z różnych branż, krajowych i zagranicznych, poinformowali ISBnews członkowie zarządu.

Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o przekazaniu całego zysku netto za 2017 r. w wysokości 38,9 mln zł na kapitał zapasowy i niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia.

Play Communications liczy, że wkrótce osiągnie poprawę na poziomie skorygowanej EBITDA w ujęciu r/r, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen.

Torpol odnotował 4 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2018 r. (wobec 3,3 mln zł straty rok wcześniej), przy wzroście przychodów o ponad 230% r/r do 212,2 mln zł, podała spółka. Jak podkreślił Torpol, strata netto w tej wysokości była zgodna z oczekiwaniami analityków.

CCC spodziewa się poprawy wyników sprzedaży w w kolejnych kwartałach mimo słabej sprzedaży w I kwartale spowodowanej wpływem pogody, poinformował wiceprezes Marcin Czyczerski.

Tauron Polska Energia oraz ING Bank Śląski podpisały list intencyjny w sprawie wspólnych działań dotyczących budowy infrastruktury dla elektromobilności i rozwoju carsharingu samochodów elektrycznych, podały spółki.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 89,72 mln zł z zysku netto za 2017 r., wynoszącego 119,57 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 6,5 zł na akcję, podała spółka.

Zarząd PKN Orlen zadecydował o uruchomieniu emisji serii D obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych. Ostateczne warunki emisji obligacji serii D zostały przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i zostaną opublikowane 16 maja br., podał PKN Orlen.

Serinus Energy planuje emisję 66 666 667 nowych akcji zwykłych w cenie 15 pensów za akcję w ofercie i dopuszczenie istniejących akcji oraz akcji w ofercie do obrotu na Alternative Investment Market (AIM), prowadzonym przez London Stock Exchange (LME), podała spółka. Łączne wpływy z oferty mają sięgnąć ok. 10 mln GBP.

Grupa AB oczekuje, że będzie beneficjentem przyszłej konsolidacji rynku po zakończeniu wojny cenowej, wynika z wypowiedzi prezesa Andrzeja Przybyło.

Grupa AB nie wyklucza skupu akcji lub dywidendy, ale chce mieć siłę kapitałową w obliczu oczekiwanej konsolidacji rynku, poinformował prezes Andrzej Przybyło.

Ergis planuje nakłady inwestycyjne na poziomie podobnym jak rok wcześniej. Spółka wydała na inwestycje efektywnie 37 mln zł w 2017 r., poinformował prezes Tadeusz Nowicki.

Ergis liczy na lekką poprawę wyników r/r w drugim kwartale br., poinformował prezes Tadeusz Nowicki.

Cherrypick Games odnotował 1,01 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Miraculum odnotowało 0,59 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 2,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ovostar Union odnotował 7,23 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,28 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pepees odnotował 4,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BSC Drukarnia Opakowań odnotowała 6,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 7,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rawlplug odnotował 7,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 108,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 99,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Intermodal odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercator Medical odnotował 4,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Altus TFI przyjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom sposobu podziału zysku za rok 2017 r. - według pierwszej propozycji, akcjonariusze mieliby otrzymać dywidendę w wysokości 1,49 zł na akcję, natomiast według drugiej - spółka przeprowadziłaby skup akcji własnych po cenie 16 zł za sztukę, podała spółka.

Master Pharm odnotował 2,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Mennicy Polskiej powołała Grzegorza Zambrzyckiego na prezesa kolejnej kadencji, podała spółka.

Kino Polska TV odnotowało 3,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ergis odnotował 5,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję, podała spółka. Taką wysokość wypłaty rekomendował wcześniej zarząd spółki.

Redan podjął decyzję o skierowaniu do walnego zgromadzenia akcjonariuszy wniosku w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 w kwocie 4 376 tys. zł, w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) ustanowił program emisji obligacji na okaziciela, w którym łączna kwota nominalna obligacji nie przekroczy kwoty 100 mln zł, podała spółka. Decyzja związana jest z koniecznością zapewnienia źródeł finansowania potencjalnych procesów akwizycyjnych, których przeprowadzenie przewidywane jest w ramach przyjętej strategii rozwoju grupy kapitałowej.

AmRest Holdings odnotował 5,12 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,76 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew odnotował 37,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 65,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Idea Bank odnotował 14,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r., podał bank w raporcie. Całkowita sprzedaż kredytowa Grupy Idea Bank w I kwartale wyniosła 2,3 mld zł.

CCC odnotowało 145,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 40,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Erbud miała portfel zleceń w wysokości 1 964 mln zł na koniec marca br., z czego 1 543 mln zł przypada na 2018 rok, a 421 mln zł na dalsze lata (2019-2020), podała spółka.

Erbud odnotował 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa AB odnotowała 10,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2017/2018 wobec 13,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Play Communications ocenia, że pierwszy kwartał 2018 r. był zadowalający dla spółki pod względem operacyjnym, a cały 2018 będzie rokiem przejściowym ze względu na Roam-Like-At-Home i inwestycje w sieć, poinformował prezes J?rgen Bang-Jensen.

Play Communications odnotował 152,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 18,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem