Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Ergisu zdecydują 12 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 7,63 mln zł tj. 0,2 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Ergis [...] po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017, propozycji dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz opinii rady nadzorczej w tych sprawach:

1) postanawia zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie 35 161 317,57 zł podzielić w sposób następujący:

- 27 533 105,97 zł na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane),

- 7 628 211,6 zł (kwota maksymalna) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym w przypadku niewykorzystania w całości kwoty 7 628 211,6 zł na dywidendę różnica pomiędzy kwotą maksymalną przeznaczoną na dywidendę dla akcjonariuszy i kwotą wypłaconą akcjonariuszom tytułem dywidendy przeniesiona zostanie na kapitał zapasowy.

2) postanawia, że:

a) na każdą akcję spółki będzie przypadała kwota 0,2 zł dywidendy,

b) akcje własne będące w posiadaniu spółki, nabyte do dnia dywidendy zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia z dnia 22 lutego 2014 r. (uchwała Nr 4 i 5) nie uczestniczą w dywidendzie,

c) ogólna wartość dywidendy wynosi kwotę 7 628 211,6 zł, pomniejszoną o iloczyn dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji własnych spółki, nabytych w ramach upoważnienia, które będą w posiadaniu spółki w dniu dywidendy" - czytamy w uchwale.

Proponowany dzień dywidendy to 9 lipca 2018 r., a dzień wypłaty - 16 lipca 2018 r.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem