Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Współczynniki adekwatności kapitałowej Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) uległy poprawie w stosunku do wartości z I kwartału 2017 r. dzięki realizowanej restrukturyzacji bilansu, natomiast przejściowe obniżenie sumy bilansowej jest konieczne do wygenerowania potencjału dla wymiany składników portfela aktywów na bardziej rentowne, poinformowali przedstawiciele zarządu banku.

"Współczynniki adekwatności kapitałowej uległy poprawie w stosunku do wartości z I kwartału 2017 r. dzięki realizowanej restrukturyzacji bilansu" - powiedział wiceprezes zarządu, pierwszy zastępca prezesa Arkadiusz Garbarczyk, cytowany w komunikacie.

Na koniec marca br. łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,33% i był wyższy o 0,27 pkt proc. w porównaniu do końca 2017 r. utrzymując się tym samym powyżej zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. Współczynnik kapitału Tier 1 kształtował się na poziomie 12,35% i był wyższy o 0,61 pkt proc. niż na koniec 2017 r.

"Wyniki banku oraz Grupy BOŚ za pierwszy kwartał są zgodne z naszymi oczekiwaniami i przyjętymi założeniami Programu Postępowania Naprawczego. Realizowana restrukturyzacja bilansu zakłada przejściowe obniżenie sumy bilansowej, co jest konieczne do wygenerowania potencjału dla wymiany składników portfela aktywów na bardziej rentowne" - powiedział prezes Bogusław Białowąs, także cytowany w komunikacie.

"Naszym celem jest długoterminowa poprawa wyników banku i rozwój proekologicznej działalności, czego dowodem są przedstawione niedawno zamierzenia strategiczne oraz rosnący udział kredytów finansujących projekty związane ekologią" - dodał.

Wynik na działalności bankowej grupy wyniósł w I kwartale 2018 r. 133,7 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 27,1 mln zł, podczas gdy przed rokiem był o 2,8 mln zł wyższy.

"Spadki zanotowane na tych poziomach wyników są związane z prowadzoną przez bank restrukturyzacją bilansu, która ma na celu zwiększenie potencjału portfela i doprowadzenie do uzyskania trwałej poprawy rentowności na podstawowej działalności banku. Obniżenie wyniku z odsetek i marży odsetkowej na aktywach w I kwartale 2018 r. ma charakter przejściowy i wynika jedynie z przygotowania do dalszej optymalizacji bilansu poprzez redukcję finansowania za pomocą obligacji własnych i podporządkowanych oraz zastąpienie ich finansowaniem za pomocą emisji i depozytów od klientów niebankowych. Koszt odsetkowy obligacji jest znacząco wyższy od kosztu depozytów i emisji" - czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2018 r. zostało wykupionych 100 mln obligacji własnych, a w II kwartale wykupionych zostanie 600 mln obligacji własnych i podporządkowanych. W IV kwartale 2018 r. przypada data wykupu obligacji własnych na kwotę 200 mln zł.

"Bank konsekwentnie redukuje koszty funkcjonowania. Ogólne koszty administracyjne Grupy BOŚ w pierwszym kwartale 2018 r. Grupy BOŚ wyniosły 100 mln zł i były o 10% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r." - czytamy dalej.

Marża odsetkowa na aktywach ogółem w I kwartale wyniosła 1,8%. Na koniec 2017 r. było to 1,9%. Okresowe obniżenie marży jest pochodną obniżenia wyniku odsetkowego Grupy BOŚ w I kwartale, podkreśliła instytucja.

"Obniżenie wyniku z odsetek i marży odsetkowej na aktywach w I kwartale 2018 r. ma charakter przejściowy i wynika jedynie z przygotowania do dalszej optymalizacji bilansu poprzez redukcję finansowania za pomocą obligacji własnych i podporządkowanych oraz zastąpienie ich finansowaniem za pomocą depozytów od klientów niebankowych" - napisano w komunikacie.

BOŚ podkreślił, że marża odsetkowa grupy w długim okresie uległa znacznej poprawie i wzrosła o 0,5 pkt proc. wobec 2015 r. oraz o 0,3 pkt proc. wobec marży zrealizowanej w 2016 r.

"Zysk netto Grupy BOŚ w I kwartale 2018 r. wyniósł 16,3 mln zł. Przed rokiem bank wypracował 20 mln zł. Wynik I kwartału 2018 r. podobnie jak w 2017 r. został obciążony jednorazowo całą ustaloną przez BFG roczną składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Składka w 2018 r. wyniosła 14,4 mln złotych. Co istotne, na wynik w okresie porównywalnym (I kwartał 2017 r.) wpływ miały zdarzenia jednorazowe: sprzedaż przez spółkę zależną banku posiadanych akcji spółki notowanej na GPW oraz korekta naliczonych odsetek w związku z przeterminowanym wykupem akcji serii G (łączny wpływ na wynik to blisko 13 mln zł). W przypadku eliminacji wpływu tych zdarzeń jednorazowych na wynik I kwartału 2017 r., zysk netto w analizowanym okresie byłby wyższy o 129,9% r/r" - czytamy dalej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem