Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia całości zysku za 2017 rok wysokości 673,28 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza brak dywidendy, podała spółka.

OEX odnotował 1,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Produkcja energii elektrycznej Taurona Polskiej Energii spadła o 19% r/r do 3,94 TWh w I kw. 2018 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 27% r/r do 0,24 TWh.

Tauron Polska Energia odnotował 636,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 639,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Braster odnotował 5,38 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 5,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) w ramach subskrypcji prywatnej przydzielił 30 074 426 akcji serii V o łącznej wartości 300,74 mln zł, podał bank.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 55,21 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 44,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), przychylając się do wniosku spółki, przedłużyła Serinus Energy okres zawieszenia notowań akcji o jeden dzień sesyjny tj. do 17 maja włącznie, poinformowała spółka.

Zarząd Energi podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2017 rok i całość zysku netto w wysokości 106,6 mln zł, powinna zostać przeznaczona na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Orbisu zdecydują o wypłacie 72,72 mln zł dywidendy tj. 1,6 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 12 czerwca.

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 89,72 mln zł, tj. 6,5 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 14 czerwca.

Spółka zależna Erbudu - GWI Bauunternehmung GmbH podpisała umowę na realizację budynku mieszkalno-biurowego w Düsseldorfie. Wartość kontraktu wynosi 6,8 mln euro tj. ponad 29 mln zł, podał Erbud.

Skonsolidowany zysk netto ES-Systemu spadł o 51% r/r do ok. 0,36 mln zł w I kw. 2018 r. podała spółka powołując się na wstępne dane.

Dzięki inwestycjom w elektromobilność PKN Orlen może ponieść koszty opłaty emisyjnej nie przerzucając jej na swoich klientów, podała spółka. Koncern rozszerza program budowy punktów ładowania samochodów elektrycznych. PKN Orlen wytypował w tym celu łącznie 150 stacji paliw, położonych zarówno w miastach, jak i przy trasach tranzytowych. W pierwszym etapie pilotażu, do końca 2019 roku, zostanie uruchomionych około 50 szybkich punktów ładowania.

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 307,63 mln zł, co daje 3,10 zł na jedną akcję - z zatrzymanego zysku za 2016 r., podał bank.

Aplisens podtrzymuje, że w 2018 r. zanotuje dwucyfrową dynamikę sprzedaży, założoną w strategii na lata 2017-2019. Tegoroczny wzrost na rynkach dawnej WNP powinien wynieść 10%, w UE 14%, w Polsce 9% a w pozostałych krajach 22%, poinformował prezes Adam Żurawski.

Akcjonariusze ABC Data zdecydują 11 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 38,83 mln zł tj. łącznie 0,31 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę.

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK przyjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy banku na Santander Bank Polska oraz zmiany siedziby rejestrowej na Warszawę, podał BZ WBK.

LUG odnotował 1,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Współczynniki adekwatności kapitałowej Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) uległy poprawie w stosunku do wartości z I kwartału 2017 r. dzięki realizowanej restrukturyzacji bilansu, natomiast przejściowe obniżenie sumy bilansowej jest konieczne do wygenerowania potencjału dla wymiany składników portfela aktywów na bardziej rentowne, poinformowali przedstawiciele zarządu banku.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Kopeksu - na wniosek spółki - w okresie od 17 maja do 29 maja 2018 r. (włącznie), podała giełda.

KGHM Polska Miedź liczy, że dzięki dalszej rozbudowie infrastruktury górniczej uda się zwiększyć lub przynajmniej utrzymać poziom wydobycia, poinformował wiceprezes Stefan Świątkowski.

Postój remontowy realizowany obecnie w Hucie Miedzi Głogów II nie powinien mieć wpływu na wyniki KGHM Polska Miedź w III kwartale, poinformował wiceprezes Stefan Świątkowski.

KGHM Polska Miedź wznowił produkcję w kopalni Sierra Gorda po 20 godzinach od wypadku śmiertelnego, poinformował wiceprezes Stefan Świątkowski.

Rada nadzorcza Banku Zachodniego WBK powołała na nową kadencję zarząd z dotychczasowym prezesem Michałem Gajewskim na czele, podał bank.

Akcjonariusze OEX zdecydowali o emisji do 1,1 mln akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej, podała spółka. Liczy na ok. 20 mln zł na rozwój.

Rolą rządu i samorządów jest przygotowanie programów mających na celu poprawę jakości powietrza i wskazanie kierunku zmian w polityce ochrony środowiska, uważa prezes Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) Bogusław Białowąs. Dopiero wówczas na scenę powinny wkroczyć instytucje finansowe, które przygotują korzystną ofertę dla klientów. Podstawową formą finansowania powinny jednak być dotacje.

Creepy Jar liczy na debiut na NewConnect do końca czerwca, poinformował członek zarządu Marek Soból.

PKN Orlen i Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank), zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, będą prowadzić rozmowy w celu wypracowania ram potencjalnej współpracy w obszarze doradztwa w przygotowaniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), podał koncern. PKN Orlen ma też objąć 2,5 mln akcji BOŚ.

Erbud spodziewa się w całym roku wyników podobnych do ubiegłorocznych, a obecnie wypracowywane marże ocenia jako satysfakcjonujące w świetle trudnej sytuacji na rynku budowlanym, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak.

i2 Development podpisał przedwstępną umowę kupna działki w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu, poinformowała spółka. Całkowity koszt zakupu nieruchomości zgodnie z umową wyniesie 7,7 mln zł. i2 Development planuje na nieruchomości zrealizować projekt mieszkaniowo-usługowy z około 280 lokalami.

Helios z grupy Agora jest w trakcie podpisywania pierwszych umów w segmencie restauracyjnym, poinformował prezes Bartosz Hojka.

MCI Capital odnotowało 67,62 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 10,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kopex złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Kopexu na okres od 17 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r., poinformowała spółka.

PZU liczy, że analizy dotyczące współpracy lub połączenia Banku Pekao z Alior Bankiem będą znane do końca II kw., poinformował prezes PZU Paweł Surówka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) nadal realizuje harmonogram wdrażania przyjętej w 2016 r. strategii, w której opcjami strategicznymi są zarówno energetyka jądrowa, jak i farmy offshore, poinformował prezes Henryk Baranowski.

Grupa PZU analizuje możliwości akwizycyjne w takich obszarach, jak zdrowie i zarządzanie aktywami. PZU chce zachować bufor kapitałowy, który pozwoli na sfinansowania tych transakcji przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju organicznym oraz zachowaniu zdolności do wypłaty dywidendy wyższej r/r w kolejnym roku, wynika ze słów prezesa Pawła Surówki.

Agora może ogłosić strategię dla nowej kilkuletniej perspektywy czasowej w połowie czerwca, poinformowała członka zarządu Agnieszka Sadowska.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) po słabszym I kwartale w zakresie zwrotu z kapitałów podtrzymuje cel osiągnięcia ponad 20% ROE w 2018 roku i powyżej 22% w 2020 roku, poinformował prezes Paweł Surówka.

Eksperci banku BGŻ BNP Paribas spotkają się z obiecującymi startupami w ramach tzw. Office Hours, które odbędą się 22-23 maja w Gdańsku, podczas konferencji technologicznej infoShare, poinformował bank.

Pfleiderer Group liczy na dalszy wzrost EBITDA w ciągu roku, poinformował prezes Tom Schabinger. Konsensus rynkowy dotyczący EBITDA na cały rok wynosi 146,7 mln euro, podkreśliła spółka.

Nextbike odnotował 3,09 mln zł straty netto w I kw. 2018 r. wobec 0,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nakłady inwestycyjne Pfleiderer Group wyniosą w tym roku ok. 75 mln euro, poinformował prezes Tom Schabinger.

MLP Group rozpoczął budowę magazynów typu City Logistics o powierzchni modułów 1 600 i 3 200 m2 w Dąbrówce w okolicy Poznania, poinformowała spółka. W sumie dla najemców dostępne jest ponad 86 700 m2, z czego 10 000 m2 zostanie wybudowanych w tym roku w systemie spekulacyjnym.

Impel odnotował 4,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vivid Games odnotowało 3,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ulma Construccion Polska odnotowało 9,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zapisy na obligacji serii D PKN Orlen w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego odbędą się od 21 maja do 4 czerwca, a łączna wartość nominalna papierów emitowanych w tej serii to 2 mld zł, podała spółka.

Fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. dokonał zbycia wszystkich posiadanych akcji w kapitale zakładowym lifebrain AG, poinformował MCI Capital. Spółka dokonała również zwrotu pożyczki pieniężnej udzielonej przez MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Zarząd spółki Tarczyński podjął uchwałę dotyczącej skierowania do zwyczajnego walnego zgromadzenia wniosku o podział zysku netto wypracowanego w roku 2017 w wysokości 23,59 mln zł poprzez przekazanie go w całości na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Ergisu zdecydują 12 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 7,63 mln zł tj. 0,2 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę.

Fortuna Entertainment Group NV odnotowała 14,02 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,37 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lokum Developer odnotował 3,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

T-Bull odnotował 0,71 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 1,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Open Finance odnotowało 4,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Aplisens odnotował 3,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 2,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

JHM Development odnotował 4,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wstępny, szacunkowy wynik finansowy GetBack i wstępny szacunkowy wynik finansowy grupy kapitałowej GetBack za 2017 rok będą znacząco odbiegać in minus od wyników finansowych za rok obrachunkowy 2016 r., a także od wyników finansowych publikowanych w okresach pierwszy do trzeci kwartał roku obrachunkowego 2017 r., poinformowała spółka. Wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej GetBack za rok 2017 wyniesie ok. 1 mld zł.

Gobarto odnotowało 8,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 9,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistula odnotowała 0,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Milkiland NV odnotował 2,38 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 1,11 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skarbiec Holding odnotował 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku finansowego 2017/2018 (tj. styczeń-marzec 2018) wobec 8,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unimot odnotował 1,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pfleiderer Group odnotował 7,34 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,36 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 640 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 940 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agora szacuje, że wartość wydatków na reklamę w Polsce powinna wzrosnąć o 2-4% w porównaniu z 2017 r., podała spółka.

Dino Polska odnotowało 55,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 30,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elzab odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep ma portfel zleceń o wartości 1,46 mld zł na rok 2018 oraz ok. 0,6 mld zł na kolejne lata, poinformował prezes Leszek Gołąbiecki.

Unibep odnotował 18,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) odnotował 16,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 19,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CDRL odnotowało 0,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd MCI Capital zarekomenduje akcjonariuszom zatwierdzenie programu w wysokości 50 mln zł do realizacji w 2018 r., podała spółka.

Agora odnotowała 8,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Celon Pharma odnotował 7,55 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 5,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZ Cormay odnotowało 0,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 15,08 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 55,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) identyfikuje ryzyko obniżenia produkcji węgla w roku bieżącym w maksymalnej wysokości 380 tys. ton wskutek wstrząsu górotworu w ruchu Zofiówka, podała JSW.

Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 23 290 415,5 zł na dywidend, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendy 2 158,81 mln zł z zysku za 2017 r., co da wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem