Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 14-18 maja br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Rynek reklamy : Agora szacuje, że wartość wydatków na reklamę w Polsce powinna wzrosnąć o 2-4% w porównaniu z 2017 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Gospodarka : Polski rząd powinien wspierać polski kapitał i polską własność przez następnych 25 lat - tak, by pomóc małym firmom stawać się coraz większymi, uważa premier Mateusz Morawiecki. Według niego, wsparcie rządowe dla firm ma przysłużyć się do tego, by Polska za 10 lat była krajem high-tech, który będzie zdumiewał inne państwa swoją innowacyjnością i nowoczesnością. Źródło: ISBnews

Automatyzacja : Ponad 70% menedżerów i 80% młodych pracowników cieszy myśl o nadchodzącej automatyzacji, wynika z badania A.T. Kearney "Workplace of the Future 2018". Ponad połowa ankietowanych menedżerów wierzy, że roboty zastąpią ich pracę, choć jedynie 11% z nich przewiduje, że stanie się to przed 2025 r. Źródło: ISBnews

Trendy : Dynamiczne zmiany i rozwój nowych technologii zrewolucjonizują życie przyszłych pokoleń, ale maszyny raczej nie powinny zastąpić człowieka w procesach produkcyjnych lub decyzyjnych, ocenili eksperci podczas panelu pt. "Rewolucja technologiczna" w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2018. Zdaniem prezesa ING Banku Śląskiego Brunona Bartkiewicza, nie ma obawy zastąpienia człowieka maszyną, ponieważ zapowiadane zniknięcie nawet 30% zawodów zostanie zrekompensowane pojawieniem się nowych, dziś jeszcze nie znanych specjalności. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Agora : Może ogłosić strategię dla nowej kilkuletniej perspektywy czasowej w połowie czerwca, poinformowała członek zarządu Agnieszka Sadowska. Agora odnotowała 8,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska : Uruchamia w Warszawie Centrum Operacyjne ds. Cyberbezpieczeństwa oraz wprowadza do oferty zarządzane usługi bezpieczeństwa IT, podał operator. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi ekspertów, operator zapewni firmom kompleksową ochronę zasobów IT również w zakresie regulacji RODO czy NIS. Źródło: ISBnews

Sygnity : Rada nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu Mariusza Nowaka na stanowisko prezesa, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Play Communications : Odnotował 152,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 18,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Play Communications ocenia, że pierwszy kwartał 2018 r. był zadowalający dla spółki pod względem operacyjnym, a cały 2018 będzie rokiem przejściowym ze względu na Roam-Like-At-Home i inwestycje w sieć, poinformował prezes J?rgen Bang-Jensen. Play Communications liczy, że wkrótce osiągnie poprawę na poziomie skorygowanej EBITDA w ujęciu r/r, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen. Źródło: ISBnews

Grupa AB : Odnotowała 10,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2017/2018 wobec 13,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa AB oczekuje, że będzie beneficjentem przyszłej konsolidacji rynku po zakończeniu wojny cenowej, wynika z wypowiedzi prezesa Andrzeja Przybyło. Grupa AB nie wyklucza skupu akcji lub dywidendy, ale chce mieć siłę kapitałową w obliczu oczekiwanej konsolidacji rynku, poinformował prezes Andrzej Przybyło. Źródło: ISBnews

UPC Polska : Podtrzymuje plan inwestycyjny w rozwój sieci o łącznej wartości 4 mld zł w latach 2016 - 2021, poinformował prezes Robert Redeleanu. Źródło: ISBnews

Netia : Katarzyna Iwuć złożyła rezygnację z pełnienia funkcji prezesa, dyrektora generalnego, podała spółka. Rada nadzorcza oddelegowała członka RN Wojciecha Pytla do czasowego wykonywania czynności prezesa na okres nieprzekraczający 3 miesięcy do dnia 18 sierpnia 2018 roku. Źródło: ISBnews

T-Bull : Odnotował 0,71 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 1,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Vivid Games : Odnotował 3,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

MCI Capita l: Odnotował 67,62 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 10,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

OEX : Odnotował 1,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji : Spółka zależna Mediatela, złożyła w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, aktualizacje propozycji układowych dłużnika, które zakładają polepszenie sytuacji wierzycieli Hawe Telekom, gdyż w zaktualizowanych propozycjach układowych spółka proponuje wszystkim wierzycielom spłatę gotówkową w zakresie 100% kwoty głównej, podał Mediatel. Źródło: ISBnews

Unified Factory : Pomimo zatrzymania prezesa, kontynuuje bieżącą działalność i realizuje nowe wdrożenia na Filipinach, podała spółka. Źródło: ISBnews

Maxcom : Prognozuje 12,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przy 156 mln zł przychodów netto i EBITDA na poziomie 15,7 mln w 2018 r., podała spółka. W poprzedniej prognozie spółka podała, że oczekuje przychodów na poziomie ok. 210 mln zł, ok. 29 mln zł EBITDA i 22 mln zł zysku netto. Źródło: ISBnews

Atende : Odnotowało 0,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games : Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przyznało 2,6 mln zł dofinansowania do projektu opracowania inteligentnej platformy do analizy środowiska gry i zachowań użytkowników gier typu freemium wartego łącznie 3,6 mln zł, podała spółka. Cherrypick Games odnotował 1,01 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Action : Zarząd wnioskuje o pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. w kwocie 52,08 mln zł z kapitału zapasowego. Przedmiotowy wniosek zostanie skierowany na posiedzenie rady nadzorczej, a w dalszej kolejności po uprzednim zaopiniowaniu przez radę zostanie poddany pod obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia, podała spółka. Źródło: ISBnews

Mintos : Internetowy rynek pożyczek o globalnym zasięgu, działający również w Polsce, zanotował 196 tys. euro zysku netto przy przychodach na poziomie 2,1 mln euro w 2017 r., poinformowała spółka. Na koniec 2017 r. Mintos miał 43,5 tys. zarejestrowanych inwestorów z całego świata, co oznacza wzrost o 155% r/r. Źródło: ISBnews

Simple : Odnotowało 0,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Wasko : Odnotowało 1,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

NTT System : Odnotował 0,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w kwartale 2018 r. przy przychodach 66,3 mln zł, podała spółka w raporcie, prezentując szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Elzab : Odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Kino Polska TV : Odnotowało 3,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Midven : Oczekuje, że w ciągu najbliższych 7 miesiącach mają szansę na debiut dwie gry na platformy Steam, Nintendo, xBox oraz platformy mobilne, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Bloober Team : Odnotował 0,97 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ATM : Odnotował 3,33 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 10,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Cloud Technologies : Wypracował w I kwartale 2018 r. 12,9 mln zł przychodów i 3,3 mln zł zysku netto. Spółka przetwarza już ponad 18 mld anonimowych profili użytkowników korzystających z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych, co stanowi wzrost o 350% w stosunku do I kwartału 2017 r. Źródło: spółka

Surfland Systemy Komputerowe : Wypracował w I kw. 2018 r. dodatni wynik na poziomie EBITDA oraz zwiększyła przychody netto ze sprzedaży do blisko 863 tys. zł. Źródło: spółka

nazwa.pl : Uruchomiła kolejne Data Center, zwiększając moc infrastruktury do 41 MW oraz podnosząc poziom bezpieczeństwa swoich Klientów. Nowe klastry serwerów znajdują się w nowoczesnym, kompleksowo wyposażonym centrum danych firmy Atman S.A. w Warszawie. Ulokowanie Data Center w sercu Polski zapewnia dostęp do krajowych, europejskich i światowych punktów wymiany ruchu sieci Internet. Źródło: spółka

Whisky Media : Łukasz Głombicki - do niedawna szef komunikacji w LifeTube - założył własną agencję. W zespole w ciągu kilku miesięcy pojawi się około 15 osób, spółka będzie też inwestować we własne treści i już istniejące projekty. Źródło: spółka

Answear.com : Już ponad 50% przychodu spółki jest generowanych poza Polską, a w 2017 roku spółka zanotowała 70% wzrost sprzedaży. Źródło: spółka

IT Kontrak t: Planuje potrojenie zatrudnienia w katowickim oddziale firmy. W konsekwencji powstają nowe miejsca pracy dla specjalistów IT, w szczególności testerów i deweloperów. Do końca czerwca firma zwiększy zatrudnienie o 30 osób, co jest dopiero początkiem przewidywanego wzrostu. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

ML System : Rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną, z której planuje pozyskać ok. 35 mln zł na rozwój działalności, zaś łączna wartość oferty, uwzględniając akcje sprzedawane, może wynieść ok. 53 mln zł. Spółka dzięki środkom pozyskanym z IPO chce rozwijać m.in. Quantum Glass z kropkami kwantowymi. Źródło: ISBnews

Maxcom : Zarząd podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji akcjonariuszom wypłaty dywidendy wysokości 2,7 mln zł, czyli 1 zł na jedną akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat : Wraz z Karswell Limited w wezwaniu na Netię nabył łącznie 110 702 444 akcji spółki, podał podmiot pośredniczący - Trigon Dom Maklerski. Cena transakcyjna wyniosła 5,77 zł za jedną akcję. Źródło: ISBnews

Wakacje.pl : Spółka zależna Wirtualna Polska Holding, uzgodniła warunki transakcji oraz zawarła z trzema osobami fizycznymi oraz EVG Invest umowę, na podstawie której nabędzie wszystkie 700 udziałów spółki My Travel o wartości nominalnej 500 zł każdy, za kwotę w przedziale 10 mln zł - 19 mln zł, podała Wirtualna Polska. Pod marką My Travel funkcjonuje 116 salonów sprzedaży, które zapewniały jej pozycję największej agencyjnej sieci sprzedaży wycieczek. Razem z siecią 105 salonów Wakacje.pl powstanie "partner pierwszego wyboru dla touroperatorów i dostawców usług turystycznych". Źródło: ISBnews

ABC Data : Akcjonariusze zdecydują 11 czerwca br. o przeznaczeniu na dywidendę 38,83 mln zł tj. łącznie 0,31 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z uchwał na walne zgromadzenie opublikowanych przez spółkę. Źródło: ISBnews

Creepy Jar : Liczy na debiut na NewConnect do końca czerwca, poinformował członek zarządu Marek Soból. Źródło: ISBnews

MCI Capita l: Zarząd zarekomenduje akcjonariuszom zatwierdzenie programu w wysokości 50 mln zł do realizacji w 2018 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Agora : Zarząd podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 23 290 415,5 zł na dywidend, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych. Źródło: ISBnews

4fun Media : Zarząd podjął uchwałę zakładającą przeznaczenie z zysku netto za 2017 r., w łącznej wysokości 3,9 mln zł, kwoty 2,4 mln zł na wypłatę dywidendy, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Maxcom : Został wspólnikiem w Grupie Comtel działającej w branży RTV i AGD. Wartość transakcji wyniosła ponad 2,4 mln zł. Dzięki akwizycji Maxcom poszerzy kanały dystrybucji swoich produktów jak również rozszerzy asortyment na nowe kategorie elektroniki użytkowej. ?Comtel posiada rozwiniętą sieć sprzedaży do kilkuset niezależnych sklepów stacjonarnych oraz dobrą pozycję w elektronicznych sklepach internetowych - mówi Arkadiusz Wilusz, prezes Maxcom. ?Inwestycje jakie zrealizujemy oraz efekty synergii wynikające z przejęcia pozwolą na dynamiczny rozwój Comtel. W tym roku przychody Comtel wyniosą kilkanaście milionów złotych. Szacujemy, że w ciągu najbliższych lat będą dynamicznie się zwiększać" ? dodaje Wilusz.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asseco Data Systems : Podpisało z Uniwersytetem Wrocławskim list intencyjny w sprawie utworzenia Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości, podała spółka. Źródło: ISBnews

Emitel : Podpisał z Radio Muzyka Fakty Grupa RMF 10 letnią umowę o świadczenie usług emisji ogólnopolskiej sygnału radiowego programu RMF FM, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

Sygnity : Zawarło ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w sprawie umowy na zaprojektowanie, realizację i nadzór gwarancyjny Podsystemów: "Hurtownia Danych" oraz "Podsystem Wykrywania Nadużyć" w ramach Projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", podała spółka. Zamawiający zobowiązał się do zapłaty na rzecz spółki kwoty w łącznej wysokości ok. 13,4 mln zł brutto. Źródło: ISBnews

DB Schenker, Cisco : Pracują wspólnie nad zmianą oblicza branży logistycznej. Celem tej współpracy jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie aplikacji związanych z Internetem Rzeczy (IoT) i innych innowacyjnych technologii dla logistyki. Źródło: spółka

Movie Games : Na podstawie umowy zawartej z firmą Discovery Licensing INC. powstaje symulator ciężarówki połączony z grą typu survival. Premiera przewidziana jest na przełom 2018/2019. Źródło: spółka

F-Secure : Aby zadbać o bezpieczeństwo oraz prywatność użytkowników, firma wprowadza rozwiązanie zabezpieczające urządzenia, które łączą się z internetem w formie oprogramowania dla operatorów i producentów routerów. Źródło: spółka

Xiaomi : Przy współpracy z lokalnym dystrybutorem ? ABC Data w centrum handlowym Arkadia otworzył pierwszy w Warszawie autoryzowany salon Mi Store. Źródło: spółka

UPC Polska : Podczas wielkiego finału tegorocznej edycji programu THINK BIG odbywającego się pod hasłem ?Let's Connect to Grow", jury zdecydowało o przyznaniu nagrody głównej firmie Vintom, czyli twórcy rozwiązania do automatycznego generowania spersonalizowanej komunikacji wideo. Laureat otrzymał 10 tys. euro oraz zaproszenie do współpracy z UPC. Na gali wręczono również Nagrodę Publiczności ? 10 tys. euro w głosowaniu gości wygrała firma 4-D, czyli autorzy inteligentnego narzędzia, analizującego zmiany zachodzące w mózgu. Źródło: spółka

Lenovo, Ubisoft : Poinformowały o nawiązaniu wyłącznego, globalnego partnerstwa, w ramach którego marka Lenovo Legion jest oficjalnym sponsorem-dostawcą komputerów i monitorów dla ligi Tom Clancy's Rainbow Six Siege Pro League oraz na zawody Major. Partnerstwo będzie trwać przez cały sezon Rainbow Six Siege Pro League od wiosny 2018 do wiosny 2019 w Ameryce Północnej, Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce, w Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej. Źródło: spółka

Huawei : Bezpłatna wymiana uszkodzonego ekranu w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu smartfona ? to oferta Huawei dla nabywców najnowszych flagowych modeli P20 i P20 Pro. Pakiet serwisowy przewiduje także bezpłatną wymianę tylnej obudowy telefonu w razie jej uszkodzenia. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem