Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła kary pieniężne na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group, Time Asset Management, a spółce Gant Development uchyliła decyzję o nałożeniu na kary wysokości 300 tys. zł i nałożyła karę pieniężną w nowym, niższym wymiarze 290 tys. zł, podał urząd.

"Komisja jednogłośnie nałożyła na Eques Investment TFI S.A. karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł za naruszenie przez Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (...) w związku przekroczeniem ograniczenia inwestycyjnego wynikającego z przepisu prawa w okresie od IV kwartału 2013 r. do IV kwartału 2015 r" - czytamy w komunikacie.

Komisja jednogłośnie nałożyła na Provide TFI SA karę pieniężną w wysokości 30 tys., w związku z naruszeniem: 1) art. 65 ust. 3a ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez pozostawanie jedynym uczestnikiem Provide Wind Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych dłużej niż przez okres 6 miesięcy; 2) art. 246 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez brak podjęcia czynności w zakresie likwidacji Provide Wind Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w związku z upływem 6-miesięcznego okresu, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym uczestnikiem tego funduszu.

"Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły szkód likwidowanych w latach 2013-2014 r. Zakład ubezpieczeń wdrożył środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary" - czytamy także.

Komisja jednogłośnie nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 50 tys.zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły szkód likwidowanych w latach 2013-2015 r. Zakład ubezpieczeń wdrożył środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary, podano także.

Na Time Asset Management SA KNF nałożyła m.in. karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł, na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 167 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (...) poprzez brak stosowania w prowadzonej działalności rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i ciągłość świadczonych usług maklerskich oraz ochronę interesów klientów i informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową.

Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 18 lipca 2017 r. nakładającą na spółkę Gant Development administracyjną karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł oraz nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 290 tys. zł wobec stwierdzenia, że spółka m.in. dwukrotnie nie wykonała obowiązku informacyjnego ponieważ nie przekazała Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości dwóch informacji poufnych dotyczących okoliczności wskazujących na utratę wartości aktywów Gant Development oraz grupy kapitałowej Gant Development powstałych najpóźniej w dniach 11 i 13 lipca 2012 r.; a także szesnastokrotnie nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. ponieważ nie przekazała Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących 16 emisji obligacji przeprowadzonych w 2012 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem