Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 24,31 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 32,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zysk netto wyniósł 24 mln euro (32 mln euro w I kw. 2017 r.). Na osiągnięty wynik największy wpływ miał zysk z aktualizacji wyceny oraz wzrost wyniku na działalności operacyjnej" - czytamy w komunikacie.

Zysk z aktualizacji wartości aktywów wyniósł 12,53 mln euro wobec 24,42 mln euro zysku rok wcześniej.

Wartość portfela nieruchomości wyniosła 1 980 mln euro na 31 marca 2018 r. (1 955 mln euro na 31 grudnia 2017 r.), na co wpływ miały inwestycje w aktywa w budowie oraz zysk z aktualizacji ich wycen, podano także.

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 30 mln euro (wobec 33 mln euro w I kw. 2017 r.), a zysk na akcję wyniósł 0,05 euro.

Skonsolidowane przychody z tytułu wynajmu sięgnęły 35,86 mln euro w I kw. 2018 r. wobec 29,79 mln euro rok wcześniej. Przychody z tytułu sprzedaży domów i gruntów sięgnęły odpowiednio: 3,62 mln euro wobec 0,44 mln euro.

Marża brutto z wynajmu wzrosła w I kw. br. o 23% r/r do 27 mln euro. Wskaźnik FFO I (fundusze z działalności operacyjnej) wzrósł o 27% do 15 mln euro, a FFO I na akcję wyniosło 0,03 euro, podano w komunikacie.

"W pierwszym kwartale bieżącego roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. Marża brutto z najmu wzrosła o 23%, a FFO o 27%. [?] Najważniejszym osiągnięciem było jednak zapewnienie rozwoju spółki w przyszłości i wykorzystanie szans na rozwijającym się rynku w Bułgarii poprzez zakup inwestycji Mall of Sofia, której wartość będzie rosła, dzięki szybko zwiększającej się sile nabywczej klientów. Przejęcie inwestycji to kolejny krok, mający zapewnić planowany wzrost NAV w średnim i długim okresie" - powiedział prezes Thomas Kurzmann, cytowany w komunikacie.

EPRA NAV wzrosła o 3% do 1 101 mln euro (1 073 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r.). EPRA NAV na akcję wzrosła o 3% do 2,34 euro (2,28 euro na dzień 31 grudnia 2017 r.).

"W tym kwartale osiągnęliśmy bardzo dobre warunki refinansowania, co pomogło nam obniżyć średnie oprocentowanie w naszym portfolio do poziomu 2,7%. Dzięki umiarkowanemu poziomowi finansowania długiem oraz korzystnej wysokości salda środków pieniężnych, wzmocniliśmy naszą działalność deweloperską i stworzyliśmy warunki do dalszych generujących przychody zakupów. Przejęcie Mall of Sofia zapewniło nam 7,55 mln euro przychodu z najmu przy inwestycji w wysokości mniej niż 30 mln euro, co oznacza zwrot z zainwestowanego kapitału na poziomie 19%. Dzięki temu wzrośnie rentowność działalności GTC poprzez wzrost zysku EBIT, przy wykorzystaniu lokalnej platformy zarządzania. Wzrośnie również FFO, co pozwoli zwiększyć dywidendę i zapewni kapitał na dalszy rozwój" - dodał dyrektor finansowy Erez Boniel.

Średnie oprocentowanie spadło do 2,7% w skali roku z 2,8% na dzień 31 grudnia 2017 r. Wskaźnik pokrycia odsetek wyniósł 4,3x. Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 43% (42% na dzień 31 grudnia 2017 r.).

GTC zwróciło uwagę na "bardzo dobre wyniki zarządzania posiadanymi aktywami" - na wskaźnik wynajęcia na poziomie 93% (94% na dzień 31 grudnia 2017 r.) oraz 34 tys. m2 powierzchni biurowej i handlowej wynajętej i z przedłużonymi umowami najmu w I kw. 2018 r.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.