Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd Trans Polonia podjął uchwałę w sprawie rekomendowania przeznaczenia zysku jednostkowego netto za 2017 r. wysokości 0,67 mln zł oraz z zysków zatrzymanych w wysokości 4,12 mln zł na wypłatę dywidendy pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód od instytucji finansujących spółkę lub odpowiedniej modyfikacji umów kredytowych, zezwalających na dokonanie wypłaty dywidendy w powyżej wysokości, podała spółka.

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) dla m.st. Warszawy udzielająca spółce celowej BBI Development - Zarządzanie Sezam sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k. pozwolenia na użytkowanie budynku wielofunkcyjnego "Nowy Sezam" przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, stała się ostateczna, podało BBI Development.

Introl odnotował 2,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej GetBack za rok 2017 wyniesie - zgodnie z najlepszą wiedzą emitenta na dzień 21 maja 2018 r. - ok. 1,2 mld zł, podała spółka w uaktualnionej informacji. W połowie maja spółka podawała, że wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy za ub. rok wyniesie ok. 1 mld zł. Raport z wynikami grupy za 2017 rok ma zostać opublikowany 29 maja.

Akcjonariusze Dino zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., wynika z przyjętych uchwał.

Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso podpisały umowy z ING Bankiem Śląskim, dzięki którym zyskają dostęp do kredytów o łącznej wartości do 140 mln zł. Grupa zamierza wykorzystać środki na zakup nowych portfeli wierzytelności na rynku pierwotnym i wtórnym, dzięki wzrostowi podaży, związanej z sytuacją konkurencji, podało Kredyt Inkaso.

PKO Bank Polski uruchomił nabór do autorskiego programu akceleracyjnego "Let's Fintech with PKO Bank Polski!", podała instytucja.

Akcjonariusze Comarchu zdecydują o przeznaczeniu 12,2 mln zł dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 27 czerwca.

ASM Group zawarł umowę z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ws. przejęcia dużej grupy kapitałowej z rynku DACH (Austrii, Niemiec, Szwajcarii), poinformowała spółka.

Asseco Poland podpisało umowę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na utrzymanie i rozwój systemu Workflow, który stanowi centralny komponent Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) do obsługi najważniejszych procesów biznesowych KRUS, podała spółka. Wartość kontraktu, który będzie realizowany przez 4 lata wynosi ponad 42 mln zł brutto.

ATC Cargo planuje w tym roku przekroczyć 100 tys. TEU objętości obsługiwanych kontenerów wobec ok. 88,4 tys. TEU w ub.r., podała spółka. Głównym celem ATC Cargo w br. jest dalsze wzmacnianie pozycji na rynku usług spedycji kontenerowej poprzez optymalizację kosztów oraz ekspansywne działania pozwalające na pozyskiwanie nowych klientów.

Play liczy, że nowy produkt 360 przyczyni się umocnienia pozycji operatora numer jeden w Polsce, poinformował członek zarządu spółki Bartosz Dobrzyński.

PKP Cargo podpisało z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz list intencyjny m.in. w sprawie budowy lokomotywy dwunapędowej spalinowo ? elektrycznej oraz lokomotywy autonomicznej, podało Cargo.

Energa-Obrót - spółka zależna Energi - zawarła ugodę z jednym 22 pozwanych podmiotów prowadzących farmy wiatrowe. Nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy, podała spółka.

PKP Cargo podpisało z Pesą Bydgoszcz umowę na wykonanie napraw 38 lokomotyw spalinowych serii ST44 w okresie od stycznia 2019 r. do września 2020 r., poinformowała spółka. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 176,3 mln zł netto.

Projprzem Makrum odnotowało 2,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wśród segmentów działalności grupy największy skok zanotowało budownictwo przemysłowe.

Wyczekiwana przez rynek nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) stworzy przestrzeń do finansowania nowych projektów OZE, uważa dyrektor Centrum Korporacyjnego Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w Katowicach Barbara Cyganik.

Eko Export podpisał z międzynarodowym liderem branży usług eksploatacji pól naftowych i gazowych z siedzibą w USA umowę na dostawy szytych na miarę, wysokomarżowych mikrosfer, podała spółka. Dostawy będą realizowane w III kwartale 2018 r., a ich wartość wyniesie od min. 1,3 mln zł do maks. 3,1 mln zł.

Gra "House Flipper" w pierwszej dobie sprzedaży zwróciła wszystkie koszty produkcji i marketingu, podał PlayWay.

Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 298,39 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Sąd rejonowy w Krakowie zatwierdził układ w postępowaniu upadłościowym SFK - spółki zależnej Action, podała grupa.

Zarząd Seleny FM zdecydował o rekomendowanie przeznaczeniu 6,85 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję, podała spółka. O wypłacie dywidendy zdecydują akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 14 czerwca.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 24,31 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 32,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Po wynikach I kw. br. zarząd Global Cosmed nie widzi zagrożenia w możliwości niezrealizowania opublikowanej prognozy, zakładającej 320 mln zł skonsolidowanych przychodów i wynik EBITDA w wysokości 10 mln zł, podała spółka.

Baltona odnotowała 3,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arteria odnotowała 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Global Cosmed odnotowało 1,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gino Rossi odnotowało 4,94 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała zarząd X kadencji z Mateuszem Boncą jako prezesem, podała spółka. Piotr Ciach został odwołany z delegacji członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Grupy Lotos IX wspólnej kadencji.

Comarch odnotował 6,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 18,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.