Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Redan odnotował 9,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata ogółem wyniosła 15,38 mln zł wobec 15,25 mln zł rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 15,65 mln zł wobec 16,03 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,66 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 123,43 mln zł rok wcześniej.

"Wynik osiągnięty przez grupę kapitałową Redan w pierwszym kwartale 2018 roku jest zbliżony do uzyskanego w tym samym okresie roku poprzedniego. Grupa poniosła stratę na sprzedaży w wysokości - 15,9 mln zł (+0,4 mln zł r/r) oraz ujemną sumę całkowitych dochodów w wysokości -9,6 mln zł (+1,1 mln zł r/r)" - czytamy w raporcie.

O ile w części modowej nastąpiła poprawa wyniku przed opodatkowaniem o +1,5 mln zł., o tyle w segmencie dyskontowym nie udało się istotnie poprawić wyniku zeszłorocznego i strata przed opodatkowaniem wyniosła -12,9 mln zł, zaznaczono w informacji.

"Pierwszy kwartał 2018 roku w części modowej potwierdza trwającą od 8 kwartałów tendencję regularnego zwiększania zysków r/r. Wynik na sprzedaży za 12 poprzedzających miesięcy (LTM) na koniec marca br. wyniósł 5,3 mln zł i zwiększył się w pierwszym kwartale o 0,6 mln zł.. Bardzo dobrze rozwija się największy kanał dystrybucji, czyli sklepy Top Secret w Polsce. W I kwartale sprzedaż w sklepach porównywalnych wzrosła o 10%, a marża handlowa zwiększyła się o 4,1 pkt proc. r./r. Powierzchnia sklepów zwiększyła się w tym kwartale o 3%. Pozytywne zmiany są przede wszystkim pochodną coraz lepszej oferty asortymentowej powodującej większą sprzedaż towarów z nowych kolekcji, a tym samym pozwalającą na uzyskiwanie wyższych marż" - czytamy dalej.

Wyniki te byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie ochłodzenie w II połowie lutego oraz w marcu, które nie generowało impulsu dla klientów do zakupów towarów stricte wiosennych. Negatywnym elementem w pierwszym kwartale był spadek sprzedaży, i związane z tym zmniejszenie wygenerowanego zysku, w działalności zagranicznej, przede wszystkim w Rosji. Jest ono spowodowane zmianami zasad współpracy z jednym z największych klientów na tym rynku, co tymczasowo obniżyło sprzedaż, wskazano również.

"W kolejnych okresach sprzedaż zagraniczna powinna stopniowo wrócić do poziomów z roku poprzedniego. Okres styczeń - marzec 2018 roku w segmencie dyskontowym jest pierwszym kwartałem wdrażania nowej strategii Grupy TXM, która została przygotowana przez ukonstytuowany w czwartym kwartale 2017 roku zarząd TXM SA. Wyznacza ona cztery następujące kierunki działań: (i) wzrost sprzedaży, (ii) wzrost marży handlowej, (ii) optymalizację kosztów działalności oraz (iv) wstrzymanie rozwoju sieci handlowej oraz jej optymalizację. Do najistotniejszych efektów, jakie udało się osiągnąć w tym okresie należy zaliczyć powstrzymanie spadku sprzedaży, podwyższenie marży handlowej oraz zdyscyplinowanie obszaru kosztów" - wymieniono także.

Jednocześnie wyniki kwietnia potwierdzają, że strategia wdrażana przez nowy zarząd TXM przynosi już pierwsze zakładane cele, stwierdzono w raporcie.

W kwietniu po raz pierwszy dostępna była w pełni nowa, niewyprzedażowa oferta, która została bardzo dobrze przyjęta przez klientów. Uruchomiona została reklama telewizyjna będąca nowym kanałem komunikacji do klientów w Polsce, co przełożyło się na wzrost liczby wejść do sklepów. Średnia sprzedaż z metra kwadratowego wzrosła w tym miesiącu o 6% r./r., a marża procentowa zwiększyła się o 1,9 p.p. Te efekty pozwalają z optymizmem patrzeć na resztę bieżącego roku i dają realne podstawy do oczekiwania, że w całym 2018 r. nastąpi radykalna poprawa wyników i rentowności segmentu dyskontowego" - zaznaczono również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 1,31 mln zł wobec 0,78 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem