Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek udzielonych klientom netto PKO Banku Polskiego wynosił 202,8 mld zł na koniec I kw. 2018 r. i wzrósł o 1,1% r/r, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości (NPL) spadł o 0,5 pkt proc. r/r do 5,4% w I kw. br.

Kredyty netto grupy miały wartość 202,8 mld zł na koniec I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 1,1% r/r i spadek o 1,4% wobec poprzedniego kwartału, podał bank w prezentacji wynikowej. Natomiast w raporcie kwartalnym poinformował, że skorygowana wartość kredytów i pożyczek na koniec 2017 r. wyniosła ok. 201 mld zł.

"W porównaniu do końca 2017 roku portfel kredytów i pożyczek udzielonych klientom netto wzrósł o 1,5 mld zł i wynosił 202,8 mld zł. W analizowanym okresie odnotowano wzrost kredytów gospodarczych (+1,8 mld zł) i kredytów mieszkaniowych (+0,5 mld zł), przy spadku poziomu transakcji z przyrzeczeniem sprzedaży (-0,9 mld zł)" - czytamy w raporcie.

"Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec I kwartału 2018 roku wyniósł 5,4% (spadek o 0,5 pkt proc. w stosunku do końca I kwartału 2017 roku)" - czytamy dalej.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw w I kwartale 2018 roku wyniósł 336 mln zł. Poprawa wyniku z tytułu odpisów (55 mln zł r/r) nastąpiła głównie w efekcie korzystniejszego wyniku z odpisów z tytułu zaangażowania w portfel należności podmiotów gospodarczych, wyjaśnił bank.

"Koszt ryzyka na koniec I kwartału 2018 roku wyniósł 0,69% co oznacza poprawę o ok. 0,07 pkt proc. do analogicznego okresu roku poprzedniego. Poprawa wskaźników ryzyka przy wzroście portfela kredytowego brutto o 5,4% r/r jest efektem kontynuowania dotychczasowej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej banku oraz ścisłego monitoringu portfela należności" - napisano też w raporcie.

Wartość depozytów wzrosła o 5,6% r/r (i spadła o 1,4% kw/kw) i wyniosła 218,7 mld zł na koniec I kw. br., podano także w prezentacji.

"Wg struktury rodzajowej w zobowiązaniach wobec klientów dominują środki na rachunkach bieżących oraz depozyty terminowe, które na koniec marca 2018 roku stanowiły odpowiednio 60,8% oraz 35,7% zobowiązań wobec klientów. Od początku 2018 roku środki na rachunkach bieżących klientów spadły o blisko 3,5 mld zł, przy wzroście poziomu transakcji z przyrzeczeniem odkupu o 1,2 mld zł i stabilnym poziomie depozytów terminowych" - napisano w raporcie.

Wskaźnik kredyty netto/ depozyty wyniósł 92,7% w I kw. br. wobec 93,2% kwartał wcześniej i 96,8% rok wcześniej, podano też w prezentacji.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem