Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z nie otrzymaniem od Hawe środka odwoławczego na decyzję o wykluczeniu z obrotu, uznała decyzję z 27 marca 2018 r. jako decyzją ostateczną, poinformował regulator. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym powinno nastąpić 2 czerwca 2018 r.

"27 marca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję bezterminowo wykluczającą akcje spółki Hawe SA z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz nakładającą na Hawe SA karę pieniężną w wysokości 700 tys. zł. Decyzja Komisji została doręczona stronie 17 kwietnia 2018 r. Termin na wniesienie środka odwoławczego upłynął w dniu 2 maja 2018 r. Do dnia dzisiejszego strona nie wniosła środka odwoławczego, a zatem decyzja KNF z dnia 27 marca 2018 r. jest decyzją ostateczną" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazuje Komisja, zgodnie z ww. decyzją z 27 marca 2018 r., skutek w postaci wykluczenia akcji spółki z obrotu następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, a więc od dnia upływu terminu na wniesienie środka odwoławczego od decyzji z dnia 27 marca 2018 r., co nastąpiło w dniu 2 maja 2018 r.

"Tym samym ostatnim dniem obrotu na rynku regulowanym akcjami spółki Hawe SA powinien być dzień 1 czerwca 2018 r. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym powinno zatem nastąpić z dniem 2 czerwca 2018 r." - czytamy także.

Komisja informuje dodatkowo, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji.

"W razie wniesienia skargi na decyzję lub postanowienie organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa w §1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków" - podano także.

Wcześniej na początku maja br. Hawe poinformowało, że postanowiło nie wnosić odwołania od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), na podstawie której Komisja postanowiła o ukaraniu spółki karą pieniężną w wysokości 700 tys. zł oraz karą bezterminowego wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW).

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem