Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rekomenduje, by zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające podstawowe 4 kryteria do wypłaty dywidendy tj. m.in. brak niedoborów kapitałowych i ocenę ryzyka co najmniej 1 ograniczyły wypłatę dywidendy do 75% wysokości wypracowanego zysku za dany rok, przy wskaźniku pokrycia kapitału na poziomie min. 110%, wynika z przyjętych dziś założeń dotyczących stanowiska w sprawie polityki dywidendowej ubezpieczeń/reasekuracji w perspektywie średnioterminowej.

"Zaleca się, aby dywidendę wypłacały wyłącznie zakłady ubezpieczeń/reasekuracji, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

I. otrzymały w ramach ostatniego procesu BION ocenę ryzyka dobrą (1,00) lub zadowalającą (2,00);

II. w poszczególnych kwartałach roku, którego dotyczy decyzja o wypłacie dywidendy, nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogów kapitałowych;

III. w roku, którego dotyczy decyzja o wypłacie dywidendy, nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym, o których mowa w art. 312 i 313 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

IV. według stanu na koniec roku, którego dotyczy decyzja o wypłacie dywidendy, wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów prowadzących działalność w dziale II" - czytamy w komunikacie.

"Zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające powyższe kryteria powinny ograniczyć wypłatę dywidendy do 75% wysokości wypracowanego zysku za rok, którego dotyczy decyzja o wypłacie dywidendy, przy czym pokrycie wymogów kapitałowych dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę powinno utrzymywać się na poziomie co najmniej 110%" - czytamy dalej.

Jednocześnie dopuszcza się wypłatę dywidendy równą całemu zyskowi wypracowanemu w roku, którego dotyczy decyzja o wypłacie dywidendy (co oznacza, iż nie dopuszcza się wypłaty z pozostałych elementów kapitałów własnych), o ile pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na koniec roku, w którym wypłacana jest dywidenda, oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% dla zakładów prowadzących działalność w dziale II, podano także.

Komisja wskazała, że zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające powyższe kryteria, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, którego dotyczy decyzja o wypłacie dywidendy, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym.

"Proponowane kryteria pozwalające na wypłatę dywidendy będą podlegać weryfikacji pod koniec każdego roku zanim zostanie wydane ostateczne stanowisko organu nadzoru w sprawie założeń dotyczących polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji na kolejny rok" - podała także KNF.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.