Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Watchet ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 19 792 817 akcji Ferrum, uprawniających do ok. 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,39 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Wezwaniem objętych jest 19 747 817 akcji zwykłych na okaziciela, które są zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW), uprawniających do ok. 34,1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 45 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach F. 14.213.862 ? F. 14.258.861, które zostały wydane w formie dokumentu, uprawniających łącznie do ok. 0,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano w informacji.

Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów na akcje w wezwaniu zaplanowano na 14 czerwca, a zakończenie - na 13 lipca 2018 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji zdematerializowanych na GPW oraz dzień transakcji nabycia akcji niezdematerializowanych to 18 lipca, zaś przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 23 lipca 2018 r.

Wspólnikami Watchet są Fundusz Inwestycyjny Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP) oraz MW Asset Management (po 50% udziałów).

Wzywający, FIPP oraz Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w wyniku rejestracji 27 lutego 2018 r. podwyższenia kapitału zakładowego Ferrum w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, dokonanego w wyniku konwersji na akcje serii F wierzytelności przysługujących wzywającemu, FIPP oraz Mezzanine wobec spółki (co nastąpiło w ramach układu częściowego w postępowaniu o zatwierdzeniu układu), nabyli łącznie 33 368 233 akcje serii F. W wyniku powyższego, wzywający, FIPP oraz Mezzanine wraz z MWAM przekroczyli łącznie 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki w związku z zawartym przez te trzy podmioty porozumieniem, podano także.

Wzywający zamierza po przeprowadzeniu wezwania samodzielnie osiągnąć ok. 67,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, zaś wzywający łącznie z pozostałymi stronami porozumienia, zamierza po przeprowadzeniu wezwania osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 100% ogólnej liczby akcji, co odpowiada 57 911 485 akcjom Ferrum.

"Strony porozumienia zamierzają kontynuować współpracę jako długoterminowi inwestorzy spółki, koncentrując swe działania na optymalizacji działalności operacyjnej i finansowej spółki. Ponadto, wzywający zamierza wydać większość akcji serii F spółki, posiadanych na dzień ogłoszenia wezwania przez wzywającego, obligatariuszom, którzy są na dzień ogłoszenia wezwania stronami porozumienia, w ramach wykupu obligacji serii B oraz A1, A2 (po dokonaniu zmian warunków emisji tych obligacji) wyemitowanych przez wzywającego" - czytamy w informacji.

Na początku br. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy (Sąd) postanowił zatwierdzić układ częściowy przyjęty przez wierzycieli Ferrum w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Warunki zatwierdzonego układu były zbieżne z przygotowanymi przez spółkę i przyjętymi przez wierzycieli propozycjami układowymi. Zgodnie z postanowieniem sąd stwierdził, że układem częściowym objęci są następujący wierzyciele: Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie, Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie oraz Watchet Sp. z o.o. w Warszawie. Sąd określił ponadto, że postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego.

W połowie grudnia wierzyciele Ferrum zagłosowali jednomyślnie za układem. Układ zakłada konwersję łącznie 126,8 mln zł długu na 33,37 mln akcji nowej emisji serii F po cenie 3,8 zł za akcję.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem