Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Forte odnotowało 7,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 33,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Watchet ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 19 792 817 akcji Ferrum, uprawniających do ok. 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,39 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Akcjonariusze Pekabeksu zdecydują 20 czerwca o przeznaczeniu 3,9 mln zł na dywidendę, tj 0,16 zł za akcję, z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, opublikowanych przez spółkę.

ABC Data odnotowała 2,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. przy 1 046 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Robyga z obrotu giełdowego z dniem 29 maja, podała giełda.

ES-System spodziewa się utrzymania trendu wzrostowego r/r sprzedaży krajowej w II kw. 2018 r. oraz liczy na poprawę wartości eksportu w II półroczu w porównaniu z I półroczem 2018 r., poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują 26 czerwca br. o przeznaczeniu 5,1 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie opublikowane przez spółkę.

Zarząd Herkulesa rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie dywidendy w wysokości 3,04 mln zł za rok 2017, co oznacza wypłatę 0,07 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.

Akcjonariusze 11bit Studios zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku za 2017 r. w wysokości 3,4 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki.

Nakłady inwestycyjne Amiki mogą wynieść ok. 70 mln zł w tym roku, poinformował wiceprezes Piotr Skubel.

Amica pracuje nad nową strategią marketingową dla marki Amica w Polsce, poinformował wiceprezes Piotr Skubel. Jej celem jest zwiększenie udziałów w krajowym rynku, a efekty mają być widoczne głównie w przyszłym roku.

Amica nadal widzi możliwość pozyskania praw do używania marki sprzętu AGD Fagor, poinformował wiceprezes Piotr Skubel.

Rada nadzorcza Ciechu rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 395,25 mln zł, tj. 7,5 zł na jedną akcję z zysku netto za 2017 rok powiększonego o zysk z kapitału zapasowego, podała spółka. Zarząd rekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy 300,39 mln zł, tj. łącznie 5,7 zł na akcję.

Akcjonariusze Bowimu zdecydowali o przeznaczeniu 1,8 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Klienci zewnętrzni największej spółki zależnej TIM, 3LP mają w tym roku zapewnić 30% przychodów spółki, a docelowo stanowić 50% udziału, poinformował prezes TIM Krzysztof Folta. Wszystkie spółki zależne w grupie mają w tym roku kontrybuować dodatnio do wyników skonsolidowanych, dodał członek zarządu Piotr Tokarczuk.

W sprawie projektu jądrowego prowadzone są analizy i nie ma obecnie decyzji o wyjściu lub pozostaniu Enei w jego strukturze, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Rozmowy w sprawie modelu finansowania Elektrowni Ostrołęka C są zaawansowane, poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik. Do końca roku powinna być zarówno podpisana umowa z generalnym wykonawcą, jak i wydane polecenie rozpoczęcia prac.

TIM liczy w kolejnych kwartałach br. na wzrost sprzedaży oraz utrzymanie lub poprawę rentowności, wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu.

Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydują o przeznaczeniu 40,23 mln zł zysku za 2017 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,7 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 21 czerwca.

Enea nie planuje zmiany polityki dywidendowej, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

NB Serwis II - podmiot w 100% zależny od Nextbike Polska - zawarł z Gminą Miasto Płock umowę na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu Płockiego Roweru Miejskiego obejmującego 25 stacji i 250 rowerów, podało Nextbike Polska.

Akcjonariusze Wawelu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 20 czerwca, o przeznaczeniu 37,49 mln zł z zysku netto za 2017 r., wynoszącego 113,32 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 25 zł na akcję, podano w projektach uchwał na walne zgromadzenie.

Elektrotim chce, by wszystkie spółki z grupy kapitałowej zakończyły 2018 r. z pozytywnym wynikiem i spodziewa się znaczącego wzrostu obrotów r/r, poinformował prezes Andrzej Diakun.

Moonlit opublikowało dokument ofertowy w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji, poinformował prezes Piotr Gardeła. Cena emisyjna wyniesie 2 zł, przy liczbie oferowanych akcji wynoszącej 1 mln sztuk, podano także.

CD Projekt rozpoczął skup do 21,1 tys. akcji własnych, podała spółka.

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują 19 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2,88 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Akcjonariusze Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Kania) zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca.

Pozytywnie zakończono zdecentralizowaną procedurę rejestracyjną na rynku niemieckim dla leku Salmex pod nazwą handlową Salflutin, opracowanego przez Celon Pharma, podała spółka.

AmRest Opco SAS podpisał wstępną umowę z KFC France dotyczącą zakupu 15 restauracji KFC, prowadzonych przez KFC France SAS na rynku francuskim, podała spółka. Cena zakupu za nabycie Biznesu KFC będzie uzależniona od wyniku badania due diligence.

Pragma Inkaso odnotowało 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Wawelu rekomenduje wypłatę 25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok, poinformowała spółka. Wcześniejsza propozycja zarządu zakładała wypłatę 20 zł dywidendy na akcję.

Akcjonariusze PlayWay zdecydują 27 czerwca o wypłacie 2,38 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Marvipol Development Riviera Park, jednostka zależna Marvipolu, zawarła z Karmarem umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji Riviera Park Etap III, poinformował Marvipol.

Zarząd PZ Cormay przedstawi akcjonariuszom wniosek w sprawie udzielenia zgody na emisję do 7 mln akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, które zajmie się emisją akcji, akcjonariusze mają też przegłosować wprowadzenie programu motywacyjnego w spółce.

TIM odnotował 2,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Robyg Green Mokotów, spółka z grupy kapitałowej Robyg, zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie na Mokotowie (działka w projekcie Green Mokotów) o łącznej powierzchni ok. 9 509 m2 za łączną kwotę netto 25 250 000 zł.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (PKP LHS) uczestniczyło w zakończonym powodzeniem przewozie próbnego kontenera wysłanego trasą "Południe ? Zachód", poinformowała spółka. Kontener dotarł ze Sławkowa do Astary w Iranie w ciągu 9 dni. Droga powrotna zajęła 13 dni.

Biomed-Lublin odnotował 0,48 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 1,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ES-System odnotował 0,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sare odnotowało 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrotim odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 3,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CD Projekt odnotował 22,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 45,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea odnotowała 240,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 295,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Torpol odnotował 4,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 22,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 67,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dzięki rozbudowie kompetencji w obszarze robót żelbetowych ZUE chce nie tylko wzmocnić potencjał wykonawczy na własnych budowach, ale też świadczyć usługi budowlane różnym podmiotom, nie tylko związanym z sektorem szynowym, poinformował prezes Wiesław Nowak.

ZUE ocenia, że na polskim rynku robót w obszarze miejskiej infrastruktury szynowej nastąpiło spodziewane ożywienie i że spółka będzie aktywna w tym segmencie, poinformował prezes Wiesław Nowak.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem