Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Telewizja Polsat, spółka zależna Cyfrowego Polsatu, zawarła z Eleven Sports Network LTD z siedzibą w Londynie umowę sprzedaży 3 340 udziałów spółki Eleven Sports Network z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł, poinformował Cyfrowy Polsat. Nabywane przez Telewizję Polsat udziały, po rejestracji przewidzianego w umowie podwyższenia kapitału zakładowego ESN, będą stanowić 50% + jeden udział w kapitale zakładowym ESN. Łączna cena nabywanych w ramach umowy udziałów została ustalona na kwotę 38 mln euro.

"Cena za udziały płatna jest w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości 18 mln euro zostanie zapłacona w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Druga rata w kwocie 20 mln euro zostanie poddana korekcie o wartość długu netto ESN i uiszczona po spełnieniu zastrzeżonych w Umowie warunków wymagalności drugiej raty. Płatność drugiej raty powinna nastąpić w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia płatności Pierwszej Raty. Jeżeli Telewizja Polsat nie dokona płatności drugiej raty, wówczas sprzedający będzie miał możliwość odkupienia udziałów (opcja call) od Telewizji Polsat za cenę za udziały pomniejszoną o niezapłaconą drugą ratę oraz powiększoną o kwotę 750 tys. euro" - czytamy w komunikacie.

Jeśli wartość ESN w oparciu o osiągnięte wyniki w roku 2020 przekroczy kwotę 80 mln euro, Telewizja Polsat będzie musiała dokonać dodatkowej płatności na rzecz sprzedającego w wysokości 25% nadwyżki wartości ESN ponad kwotę 80 mln euro (wartość ESN liczona jako 9x skorygowana EBITDA obliczona na podstawie sprawozdania finansowego ESN za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020), podano także.

Nabycie udziałów zostanie sfinansowane ze środków własnych Telewizji Polsat.

Spółka ESN zajmuje się produkcją i dystrybucją programów sportowych na terytorium Polski i jest właścicielem atrakcyjnych praw sportowych, które odsprzedawane są w formie pakietów programowych działającym na polskim rynku operatorom płatnej telewizji. Nabycie udziałów stanowi długoterminową inwestycję grupy kapitałowej spółki mającą strategiczny charakter. W średnim horyzoncie czasowym uzyskanie dostępu do portfolio praw sportowych, którymi dysponuje ESN, pozwoli na wzmocnienie pozycji grupy kapitałowej spółki na fragmentaryzującym się rynku telewizyjnym, przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostępu do kontentu sportowego spółki ESN na rzecz klientów spółki i klientów innych spółek w ramach grupy kapitałowej spółki, podano także.

"Jesteśmy bardzo dumni z tego, co nam się udało osiągnąć podczas tych trzech lat obecności na rynku polskim i co jest zasługą fantastycznego polskiego zespołu. Potwierdzeniem naszego sukcesu jest umowa z Telewizją Polsat, która doceniła nasze wyniki operacyjne i finansowe oraz dostrzegła nasz potencjał dalszego dynamicznego rozwoju. Porozumienie z Telewizją Polsat otwiera przed nami nowe, niezwykle interesujące możliwości. Wspólnie chcemy odgrywać ważną rolę na polskim rynku telewizyjnych kanałów sportowych" - powiedział Executive Chairman i CEO grupy Eleven Sports Marc Watson, cytowany w komunikacie.

Dla Telewizji Polsat to naturalny etap rozwoju i kolejna strategiczna inwestycja mająca na celu konsekwentną budowę jak najlepszej oferty programowej, podano również.

"Sport zawsze był niezwykle ważny w życiu naszej grupy, naszych widzów oraz abonentów platformy. Od blisko 20 lat stanowi jeden z filarów oferty programowej Telewizji Polsat i Cyfrowego Polsatu. To z myślą o polskich kibicach konsekwentnie rozwijamy naszą ofertę sportową, uruchamiamy kolejne kanały i sprowadzamy do Polski ważne wydarzenia. Mamy bardzo duże doświadczenie w produkcji i realizacji, współpracujemy z najlepszymi komentatorami i ekspertami i wiemy, czego oczekują widzowie. Dzięki strategicznej współpracy z Eleven Sports wzmocnimy ten obszar, uatrakcyjnimy ofertę i będziemy zapewniać jeszcze więcej prawdziwych sportowych emocji" - dodał członek zarządu Telewizji Polsat i Cyfrowego Polsatu Maciej Stec.

W związku z zawartą umową zostanie powołany nowy zarząd spółki Eleven Sports Network, w którym zasiądzie po dwóch przedstawicieli Telewizji Polsat i Eleven Sports. Maciej Stec zostanie mianowany na stanowisko prezesa zarządu Eleven Sports Network Sp. z o. o., a Krzysztof Świergiel, dotychczasowy dyrektor zarządzający Eleven Sports Network Sp. z o.o., będzie pełnił funkcję CEO w tej spółce. Wszyscy przedstawiciele wyższego szczebla kierowniczego Eleven Sports Polska zachowają swoje stanowiska, podano także.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.