Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

PBG odnotowało 2,06 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CI Games odnotowało 0,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 5,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bowim odnotował 5,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 9,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ten Square Games odnotował 4,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oferta Budimeksu, warta 74,89 mln zł netto, została przez miasto Bydgoszcz oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy", podała spółka.

Poznańskie Inwestycje Miejskie wybrało ofertę ZUE jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na przebudowę trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze za 82,6 mln zł netto, poinformowała spółka.

PKP Cargo przewiozło prawie 9 mln ton towarów w kwietniu br., tj. o 1,5% więcej r/r, podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej podpisał porozumienia kończące spory zbiorowe pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w dwóch spółkach z Grupy ? PGE Obrót i PGE Dystrybucja ? i pracodawcami, podała PGE.

Zarząd Marvipol Development zdecydował o ustanowieniu programu emisji do 25 000 obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 10 000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, podała spółka.

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (MCI.TechVentures) złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Morele.net, podał Urząd.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 866,75 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, podała spółka.

Browar Brodacz chce pozyskać 4 mln zł z emisji akcji na budowę własnego browaru, poinformował ISBnews prezes Brodacz SA Tomasz Brzostowski.

Grupa Lotos od 1 lipca 2018 r. wprowadzi zasady podzielonej płatności w transakcjach dokonywanych przez spółki grupy kapitałowej na podstawie faktur zakupu, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 26 czerwca br. o przeznaczeniu 16,7 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Ministerstwo Środowisko (MŚ) odrzuciło wniosek Prairie Mining Limited o zmiany w koncesji dla projektu Dębieńsko, zakładające rozpoczęcie produkcji ze złoża w 2025 r., podała spółka. Prairie zamierza odwołać się od tej decyzji.

NanoVelos, spółka zależna NanoGroup otrzymała wstępny raport z innowacyjnego zabiegu wykonanego u pacjentów z chorobą Crohna. Pozytywne efekty zabiegu, wstępnie walidują założenia NanoVelos, które zamierza opracować unikalny nano-szkielet polimerowy, zwiększający przeżywalność komórek macierzystych w leczeniu przetok okołoodbytniczych, poinformowała spółka.

Ultimate Games zadebiutuje na rynku NewConnect w połowie czerwca tego roku, poinformowała spółka.

Kulczyk Investments nie zamierza odpowiadać na wezwanie do sprzedaży 100% akcji Polenergii, ogłoszone przez Polską Grupę Energetyczną (PGE), podała spółka.

Etno Cafe szykuje się do wejścia na rynek NewConnect w ciągu najbliższego roku, poinformował ISBnews CEO Łukasz Mrowiński.

CDA liczy na debiut na NewConnect jak najszybciej, w zależności od decyzji dopuszczeniowej GPW, poinformował ISBnews dyrektor generalny Łukasz Ćwiek.

7Levels spodziewa się ustalenia konkretnej daty premiery gry "Castle of Heart" w Japonii w ciągu najbliższych miesięcy - decyzja uzależniona jest od wydawcy, poinformował ISBnews wiceprezes 7Levels Krzysztof Król.

Legimi chce pozyskać 1,2 mln zł w ramach publicznej oferty obligacji serii N, poinformowała spółka.

Akcjonariusze J.S. Hamilton Poland, tj. Hamilton Holding S.? r.l. oraz EVF I Investments S.? r.l. zawarli, jako sprzedający, warunkową umowę sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki na rzecz Lamferto Investments, podmiotu kontrolowanego przez fundusz Mid Europa Partners, poinformowała spółka.

Portfel zamówień grupy Mirbudu na 2018 r. wynosi obecnie ok. 1 220 mln zł, podała spółka

Wartość portfela zamówień grupy Rafako wynosiła ponad 3 mld zł na koniec marca br., z uwzględnieniem projektu Jaworzno, ale bez kontraktu w Opolu, poinformowała spółka. Do końca maja spółka chce pozyskać kontrakty o wartości ponad 160 mln zł.

Mirbud odnotował 4,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 4,58 mln zł w porównaniu do 4,07 mln zł.

Grupa AB zdecyduje o rekomendacji w sprawie dywidendy lub skupu akcji po zamknięciu roku finansowego i rozmowach z akcjonariuszami, poinformował ISBnews prezes Andrzej Przybyło.

Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji do 4,5 mln obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Mabion otrzymał od firmy zakontraktowanej do analiz wyników w zakresie odpowiedzi na leczenie pacjentów z chłoniakami nieziarniczymi (NHL) potwierdzenie, iż wyniki badania klinicznego nad lekiem MabionCD20 raportowane jako "wstępne" po dokładnej weryfikacji danych zmieniły status na "ostateczne", podała spółka. Pozytywna ocena wyniku badania klinicznego nie ulega zmianie.

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o wypłacie dywidendy w wysokości 8,66 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie spółki, zwołane na 14 czerwca 2018 r., otrzymanych przez zarząd FO Dębica od akcjonariusza Altus TFI.

Brand24 nie wyklucza przejścia na parkiet główny GPW z NewConnect w 2019 r., poinformował prezes Michał Sadowski.

Polnord zawarł dwie przedwstępne umowy nabycia niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 13 329 m2 położonych w Warszawie w rejonie ul. Lazurowej, na których planuje budowę 258 mieszkań, podała spółka.

BBI Development odnotował 0,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pekabex odnotował 9,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Polnordu zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 czerwca.

Herkules odnotował 2,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Maxcom odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako odnotowało 8,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 czerwca o przeznaczeniu 2,07 mld zł z zysku za rok 2017 na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 7,9 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

Marvipol Development odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem