Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Ministerstwo Finansów chce w przyszłym roku udoskonalić dzisiejszy system wypełniania rocznych zeznań z urzędu. Podatnicy już nie będą musieli o to wnioskować

--Blisko 20 mld euro mniej unijnych funduszy strukturalnych dostanie Polska w nowym unijnym budżecie. Nie będzie też pieniędzy na rozwój wsi

--Sieci aptek nie zgadzają się z zarzutem, że unikają wnoszenia należnych danin do budżetu

--Uszczelnienie podatku VAT wyhamowało swoją dynamikę. Inne daniny rosną jednak nadzwyczaj szybko i nadwyżka w budżecie może utrzymać się aż do listopada

--Niemiecki koncern Bosch zamierza w tym roku nadal rozwijać biznes w naszym kraju. I to mimo gorszej koniunktury.

--W ostatnich latach liczba mikroelektrowni wytwarzających prąd z odnawialnych źródeł skoczyła sześciokrotnie. Ale powinno ich być jeszcze więcej

Parkiet

--Poprawiony projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zbiera pozytywne opinie zainteresowanych stron

--W I kwartale marża odsetkowa netto niemal wszystkich banków z GPW skurczyła się nieco wobec IV kwartału. Nie oznacza to jednak, że to już koniec trwającej w ostatnich dwóch latach poprawy marży, która udawała się bankom, mimo że RPP trzyma referencyjną stopę procentową na niezmienionym poziomie 1,50 proc. od marca 2015 r.

-- Z początkiem tygodnia na GPW pojawili się kupujący, ale nie udało im się ugrać zbyt wiele

Gazeta Wyborcza

--Polska ma najwięcej umów tymczasowych w Europie. Najczęściej są one oferowane najmłodszym pracownikom, czyli osobom, które nie ukończyły 24 roku życia

--Państwowe automaty do gier mają dać zarobić. Ale najpierw będą budżet słono kosztować

--Od początku roku centra handlowe odwiedziło o 3,1 mln klientów mniej niż przed rokiem. Najbardziej ucierpiały punkty handlowe zlokalizowane na obrzeżach miast i te, gdzie główną powierzchnię stanowił supermarket

--Choć RODO nakłada sporo obowiązków, zakładano, że mali przedsiębiorcy będą ich mieli nieco mniej. Opublikowane przez unijny organ stanowisko nie zostawia jednak złudzeń - większość z nich będzie musiała prowadzić tzw. rejestr czynności przetwarzania

--Zbliża się koniec plastikowych słomek, sztućców i patyczków kosmetycznych - zapowiada Komisja Europejska

--Od początku roku paliło się blisko 70 składowisk odpadów w Polsce. To nie przypadek. Liczba pożarów rośnie, od kiedy Chiny przestały przyjmować odpady z zagranicy

Dziennik Gazeta Prawna

--Pogorszenie się sytuacji finansowej nadawców, uboższa oferta programowa dla widzów, nierówne traktowanie przedsiębiorców i tragedia ekonomiczna Telewizji Polskiej. Takie zdaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego byłyby skutki przyjęcia przepisów o skróceniu czasu reklam w godzinie emisji z obecnych 12 minut do czterech. Stanowisko resortu to formalne potwierdzenie nieoficjalnych doniesień DGP

--Firmom łatwiej będzie dochodzić roszczeń za kradzież know-how

--Polscy producenci leków podbiją Chiny i Meksyk

--W czerwcu ma być dokonany pierwszy przegląd przepisów limitujących handel w niedziele (weszły w życie 1 marca 2018 r.). Przesądzona wydaje się nowelizacja ograniczająca lub doprecyzowująca możliwość prowadzenia sprzedaży przez placówki pocztowe

Puls Biznesu

--Kenneth Maynard, niezależny członek rady nadzorczej i szef komitetu audytu GetBacku, pobrał od spółki ponad 3 mln zł nie wiadomo, za co. Sprawę bada KNF

--Choć Holendrzy nie ustają w narzekaniach na polskie pieczarki, spychające ich z kolejnych rynków, to przyszłość sektora nie jest różowa

--Totalizator Sportowy rozpoczyna pilotaż gier na tzw. jednorękich bandytach. W pierwszej fazie w 50 punktach pojawi się 1,2 tys. maszyn

--Według wielu badanych, obywatele Ukrainy nie odbierają pracy Polakom, ale ich obecność na naszym rynku hamuje wzrost płac

ISBnews

--PBG odnotowało 2,06 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--CI Games odnotowało 0,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 5,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Bowim odnotował 5,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 9,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Ten Square Games odnotował 4,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Oferta Budimeksu, warta 74,89 mln zł netto, została przez miasto Bydgoszcz oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów kompleksu Młyna Rothera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy", podała spółka.

--Poznańskie Inwestycje Miejskie wybrało ofertę ZUE jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na przebudowę trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze za 82,6 mln zł netto, poinformowała spółka.

--PKP Cargo przewiozło prawie 9 mln ton towarów w kwietniu br., tj. o 1,5% więcej r/r, podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

--Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej podpisał porozumienia kończące spory zbiorowe pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w dwóch spółkach z Grupy ? PGE Obrót i PGE Dystrybucja ? i pracodawcami, podała PGE.

--Zarząd Marvipol Development zdecydował o ustanowieniu programu emisji do 25 000 obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 10 000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, podała spółka.

--MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (MCI.TechVentures) złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Morele.net, podał Urząd.

--Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 866,75 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, podała spółka.

--Browar Brodacz chce pozyskać 4 mln zł z emisji akcji na budowę własnego browaru, poinformował ISBnews prezes Brodacz SA Tomasz Brzostowski.

--Grupa Lotos od 1 lipca 2018 r. wprowadzi zasady podzielonej płatności w transakcjach dokonywanych przez spółki grupy kapitałowej na podstawie faktur zakupu, poinformowała spółka.

--Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 26 czerwca br. o przeznaczeniu 16,7 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

--Ministerstwo Środowisko (MŚ) odrzuciło wniosek Prairie Mining Limited o zmiany w koncesji dla projektu Dębieńsko, zakładające rozpoczęcie produkcji ze złoża w 2025 r., podała spółka. Prairie zamierza odwołać się od tej decyzji.

--NanoVelos, spółka zależna NanoGroup otrzymała wstępny raport z innowacyjnego zabiegu wykonanego u pacjentów z chorobą Crohna. Pozytywne efekty zabiegu, wstępnie walidują założenia NanoVelos, które zamierza opracować unikalny nano-szkielet polimerowy, zwiększający przeżywalność komórek macierzystych w leczeniu przetok okołoodbytniczych, poinformowała spółka.

--Ultimate Games zadebiutuje na rynku NewConnect w połowie czerwca tego roku, poinformowała spółka.

--Kulczyk Investments nie zamierza odpowiadać na wezwanie do sprzedaży 100% akcji Polenergii, ogłoszone przez Polską Grupę Energetyczną (PGE), podała spółka.

--Etno Cafe szykuje się do wejścia na rynek NewConnect w ciągu najbliższego roku, poinformował ISBnews CEO Łukasz Mrowiński.

--CDA liczy na debiut na NewConnect jak najszybciej, w zależności od decyzji dopuszczeniowej GPW, poinformował ISBnews dyrektor generalny Łukasz Ćwiek.

--7Levels spodziewa się ustalenia konkretnej daty premiery gry "Castle of Heart" w Japonii w ciągu najbliższych miesięcy - decyzja uzależniona jest od wydawcy, poinformował ISBnews wiceprezes 7Levels Krzysztof Król.

--Legimi chce pozyskać 1,2 mln zł w ramach publicznej oferty obligacji serii N, poinformowała spółka.

--Akcjonariusze J.S. Hamilton Poland, tj. Hamilton Holding S.? r.l. oraz EVF I Investments S.? r.l. zawarli, jako sprzedający, warunkową umowę sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki na rzecz Lamferto Investments, podmiotu kontrolowanego przez fundusz Mid Europa Partners, poinformowała spółka.

--Portfel zamówień grupy Mirbudu na 2018 r. wynosi obecnie ok. 1 220 mln zł, podała spółka

--Wartość portfela zamówień grupy Rafako wynosiła ponad 3 mld zł na koniec marca br., z uwzględnieniem projektu Jaworzno, ale bez kontraktu w Opolu, poinformowała spółka. Do końca maja spółka chce pozyskać kontrakty o wartości ponad 160 mln zł.

--Mirbud odnotował 4,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 4,58 mln zł w porównaniu do 4,07 mln zł.

--Grupa AB zdecyduje o rekomendacji w sprawie dywidendy lub skupu akcji po zamknięciu roku finansowego i rozmowach z akcjonariuszami, poinformował ISBnews prezes Andrzej Przybyło.

--Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji do 4,5 mln obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

--Mabion otrzymał od firmy zakontraktowanej do analiz wyników w zakresie odpowiedzi na leczenie pacjentów z chłoniakami nieziarniczymi (NHL) potwierdzenie, iż wyniki badania klinicznego nad lekiem MabionCD20 raportowane jako "wstępne" po dokładnej weryfikacji danych zmieniły status na "ostateczne", podała spółka. Pozytywna ocena wyniku badania klinicznego nie ulega zmianie.

--Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o wypłacie dywidendy w wysokości 8,66 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie spółki, zwołane na 14 czerwca 2018 r., otrzymanych przez zarząd FO Dębica od akcjonariusza Altus TFI.

--Brand24 nie wyklucza przejścia na parkiet główny GPW z NewConnect w 2019 r., poinformował prezes Michał Sadowski.

--Polnord zawarł dwie przedwstępne umowy nabycia niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 13 329 m2 położonych w Warszawie w rejonie ul. Lazurowej, na których planuje budowę 258 mieszkań, podała spółka.

--BBI Development odnotował 0,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Pekabex odnotował 9,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Akcjonariusze Polnordu zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 czerwca.

--Herkules odnotował 2,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Maxcom odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Rafako odnotowało 8,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Akcjonariusze Banku Pekao zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 czerwca o przeznaczeniu 2,07 mld zł z zysku za rok 2017 na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 7,9 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

--Marvipol Development odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem