Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 4,26 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,9 zł na akcję, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny ZPC Otmuchów, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E, podała Komisja. Spółka poinformowała, że planuje opublikować prospekt 30 maja br.

PKO Bank Polski obsługiwał 102 tys. ROR-ów obywateli innych krajów, mieszkających w Polsce na koniec I kw. 2018 roku. Wśród nich najliczniej reprezentowani byli obywatele Ukrainy, Mołdawii i Białorusi, poinformowało ISBnews biuro prasowe banku. Aplikacja mobilna IKO na systemy iOS i Android jest już dostępna w kolejnych językach: ukraińskim i rosyjskim.

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 16,5 mln zł na kapitał zapasowy, wynika uchwał walnego zgromadzenia.

Transakcja przejęcia przez GetBack za 209 mln zł spółki EGB Investments nie przyniesie przyszłych korzyści ekonomicznych i niezbędny jest odpis aktualizujący w skonsolidowanych aktywach, podała Komisja Nadzoru Finansowej (KNF).

Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.? r.l. ogłosił ofertę odkupu 24 424 613 akcji Gorenje po 12 euro za sztukę, podało Gorenje.

Bank Zachodni WBK powinien nabyć akcje Deutsche Bank Polska SA (DBPL) do 31 grudnia 2018 r. poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Zarząd Grupy Lotos zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 184,87 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

Projprzem Makrum zadowolone z podwyższenia przez walne zgromadzenie spółki wysokości dywidendy z zysku za 2017 r, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Szczeblewskiego.

Ten Square Games planuje pozyskać wydawcę na rynku chińskim, poinformował wiceprezes spółki Arkadiusz Pernal.

Zawarta w zaktualizowanej strategii polityka dywidendowa Vigo System zakłada niewypłacanie dywidendy z zysku za lata 2017-2020, podała spółka.

PKP Intercity zawarło z Newagiem umowę na dostawę 20 nowych lokomotyw elektrycznych Griffin za 367,62 mln zł, poinformowali przedstawiciele spółek. Opcja obejmuje 10 dodatkowych pojazdów i zwiększa wartość zamówienia do 551,44 mln zł.

Zaktualizowana strategia Vigo System przewiduje ok. 85,6 mln zł nakładów inwestycyjnych do 2020 r., w związku z planowanym rozwojem produkcji detektorów podczerwieni, półprzewodnikowych materiałów dla fotoniki podczerwieni i rozwojem technologii kwantowych laserów kaskadowych, podała spółka. Podtrzymano cel 80 mln zł przychodów w 2020 r.

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK podjęli uchwałę w sprawie podziału Deutsche Bank Polska (DBPL), zakładającą podwyższenie kapitału zakładowego BZ WBK poprzez emisję 2 754 824 akcji serii N, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują 28 czerwca o wypłacie dywidendy w wysokości 2 158 mln zł, tj. 2,5 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał.

Orange Polska, Konwent Powiatów i Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego powołały Zachodniopomorską Unię Światłowodową, której główne cele to: zapewnienie szerokopasmowego internetu, likwidacja "białych plam" oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego, podał operator.

Rada nadzorcza Erbudu powołała zarząd w niezmienionym składzie na nową trzyletnią kadencję, podała spółka.

Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k. - spółka zależna BBI Development ? zawarła z Archidiecezją Warmińską przedwstępną umowę inwestycyjną dotyczącą planowanego projektu deweloperskiego, podała grupa. Łączny koszt projektu szacowany jest wstępnie na ok. 300 mln zł.

Echo Investment planuje kolejną transzę obligacji na czerwiec br., poinformował wiceprezes Maciej Drozd.

Akcjonariusze Projprzem Makrum zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 6,58 mln zł z zysku za 2017 r., co da wypłatę w wysokości 1,1 zł na akcję, podała spółka.

OT Logistics zawarł z Bankiem Pekao i mBankiem umowę zlecenia w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji na rynku polskim na kwotę 200 mln zł, podała spółka.

Echo Investment ocenia, że po osiągnięciu odpowiedniej skali platformy Resi4Rent - na poziomie 5-7 tys. jednostek na wynajem, rozważy opcje wyjścia z tej inwestycji. Jedną z nich jest upublicznienie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformował wiceprezes Maciej Drozd.

ABC Data zrezygnowała na razie z opublikowania prognozy finansowej na ten rok i pracuje już nad nową strategią spółki, wynika z wypowiedzi prezes Ilony Weiss.

Sfinks Polska chce powiększyć liczbę lokali do ponad 400 - zgodnie z ogłoszoną w ub.r. strategią - również w wyniku przejęć, poinformował prezes Sylwester Cacek.

Asseco Poland spodziewa się płatności od KT Corporation w kwocie 21,4 mln USD pod koniec czerwca, poinformował członek zarządu ds. finansowych Jarosław Kozłowski.

Asseco Poland ocenia optymistycznie tegoroczne perspektywy po I kwartale, poinformował członek zarządu ds. finansowych Jarosław Kozłowski.

Moonlit zdecydował, że przydzieli 400 tys. z 1 mln akcji oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) wybranej grupie inwestorów, podała spółka.

Torpol ocenia, że dzięki przyspieszeniu sprzedaży na rynku wykonawstwa kolejowego w Polsce przekroczy w tym roku 1 mld zł przychodów, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Zarząd uważa też, że marża brutto na sprzedaży będzie się poprawiać w kolejnych kwartałach dzięki zmianie struktury realizowanych kontraktów.

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o ogłoszeniu przerwy w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia do 28 czerwca 2018 r. do godziny 17:00.

Arts Alliance, w którym większościowym akcjonariuszem jest notowana na NewConnect spółka Midven, liczy na debiut na rynku NewConnect jeszcze w II kw br., poinformowała spółka. Wszystkie prace i formalności zmierzające do upublicznienia spółki są na ukończeniu.

Rank Progress odnotował 1,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 11,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na bieżący rok wynosi obecnie 6 580 mln zł, podała spółka.

Capital Park odnotował 28,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 45,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ABC Data odnotowała 2,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KCI odnotowało 0,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GK Immobile odnotowała 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Hawe z obrotu giełdowego z dniem 2 czerwca, podała giełda.

Elemental Holding odnotował 5,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 11,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie, poinformowała spółka. Wynagrodzenie Unibepu za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ok. 69,4 mln zł netto.

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie 39,7 mln zł dywidendy, tj. 1,2 zł na akcję z zysku za 2017 r., podała spółka.

Trans Polonia odnotowała 0,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska odnotował 1,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali o wypłacie 9,87 mln zł dywidendy, tj. o 1,18 zł na akcję z zysku za 2017 r., podała spółka.

Echo Investment odnotowało 50,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 62,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ciech podpisał umowę o wartości 33,5 mln euro na zakup 75% akcji hiszpańskiego Proplan Plant Protection Company (18 750 udziałów). Przejęcie jest ważnym krokiem we wzmacnianiu pozycji Ciechu na światowym rynku środków ochrony roślin (ŚOR) i elementem strategii dywersyfikacji biznesów grupy, poinformowała spółka.

PlayWay odnotował 14,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Poland odnotowało 68,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 60,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem